Charakteristika deprese u pacientů chronicky užívajících opioidy

16. 5. 2018

Podle analýzy americké elektronické zdravotní databáze je deprese u pacientů s chronickým užíváním opioidů charakterizována četnějšími symptomy, větší adherencí k léčbě a jinou skladbou psychiatrických komorbidit, než tomu je v případě deprese u pacientů, kteří opioidy chronicky neužívají. Tyto nálezy jsou nezávislé na prožívané bolesti pacientů.

Úvod

Je známo, že užívání opioidů po dobu trvající déle než 90 dní je spojeno se zvýšeným rizikem vzniku deprese. Cílem prezentované studie bylo charakterizovat depresi u těchto pacientů v porovnání s nemocnými s depresí bez chronického užívání opioidů.

Sledovaná populace a metodika studie

Zařazeno bylo 4314 pacientů s depresí bez užívání opioidů a 444 s depresí a anamnézou chronické léčby opioidy. Porovnávána byla závažnost deprese (skóre PHQ-9), incidence posttraumatického syndromu a úzkostných poruch, míra užívání antidepresiv, zneužívání látek aj. Mezi oběma skupinami pacientů byla před analýzou pomocí propensity score vyvážena prevalence bolestivých stavů a průměrné maximální skóre bolesti.

Výsledná zjištění

U pacientů s chronickým užíváním opioidů bylo zjištěno více příznaků deprese (p = 0,012), častější posttraumatická stresová porucha (p = 0,04), častější závislost na opioidech / jiných látkách, větší pravděpodobnost užívání antidepresiv po dobu 12 týdnů (p < 0,0001) a častější výskyt úzkostných poruch (p = 0,014).

Diskuse a závěr

Celkově je deprese, která se objeví při chronickém užívání opioidů, stejně závažná jako u pacientů bez chronického užívání opioidů. Jak uvádějí autoři této práce, u pacientů s chronickou bolestí a dlouhodobou léčbou opioidy je vhodné zvážit opakovaný screening deprese, a to bez závislosti na závažnosti bolesti. 

(zza)

Zdroj: Scherrer J. F., Salas J., Schneider F. D. et al. Characteristics of new depression diagnoses in patients with and without prior chronic opioiduse. J Affect Disord 2017 Mar 1; 210: 125–129, doi: 10.1016/j.jad.2016.12.027.Štítky
Adiktologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se