Výběr látky pro substituční léčbu závislosti na opioidech z pohledu uživatelů

12. 11. 2018

Novozélandská studie zkoumala způsob rozhodování pacientů při volbě substituční léčby závislosti na opioidech. Které faktory hrají roli a jak pacienti vnímají rozdíly mezi dvěma nejčastěji využívanými látkami – metadonem a buprenorfinem?

Substituční léčba je považována za jednu z nejúčinnějších možností řešení závislosti na opioidech. Typicky se při ní nasazuje metadon, buprenorfin (BUP) nebo kombinace buprenorfinu a naloxonu (BUP/NX).

Kvalitativní výzkum

Novozélandská studie se zabývala procesem rozhodování u pacientů, zda zvolit metadon, či buprenorfin, a důvody tohoto rozhodnutí. Kvalitativního výzkumu se zúčastnilo 7 pacientů (5 mužů a 2 ženy) ve věku od 25 do 65 let: pět z nich přešlo z metadonu na kombinaci BUP/NX, jeden začal na BUP/NX a jeden přecházel na metadon.

Výsledná zjištění

Všichni účastníci se v rámci rozhovorů shodli na tom, že podstupovat substituční léčbu s sebou přináší určité stigma, zároveň však zmiňovali, že buprenorfin je vnímán méně negativně. Účinky metadonu vnímají jako podobné ostatním opioidům. Na užívání BUP/NX musí být podle nich člověk „připraven“.

Všech 7 účastníků zmínilo sedativní působení metadonu a účastníci popisovali jeho častější zneužívání. Další postřehy zahrnovaly pocit větší svobody a menší touhu po dalších opioidech při užívání BUP/NX. Významným tématem byla také práceschopnost. Jedna účastnice popisovala, že díky BUP/NX poprvé získala zaměstnání, jelikož v době, kdy užívala metadon, nebyla schopná projít celým procesem hledání práce. 

K rozhodnutí přejít z metadonu na BUP/NX vedla účastníky změna očekávání, co léčba přinese. Pro BUP/NX se rozhodnou osoby, které se chtějí vyhnout sedativnímu působení a nežádoucím účinkům substituční léčby a jejichž cílem je úplná abstinence užívání opioidů. 

Diskuse a závěr

Limitací této studie může být absence většího počtu pacientů, kteří v rámci léčby přecházeli na metadon. Nicméně závěry ukazují, že hlavními motivacemi pro přechod z metadonu na BUP/NX jsou snaha vyhnout se stigmatizaci a záměr dosáhnout úplné abstinence. Pro odborníky je proto důležité mít k dispozici dostatek informací a zároveň je poskytnout pacientovi, aby se mohl dobře rozhodnut o své léčbě.

(krif)

Zdroj: Bishop B., Gilmour J., Deering D. Readiness and recovery: transferring between methadone and buprenorphine/naloxone for the treatment of opioid use disorder. Int J Ment Health Nurs 2018 Jul 18, doi: 10.1111/inm.12523 [Epub ahead of print].Štítky
Adiktologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se