Dávka buprenorfinu/naloxonu > 8 mg vede k lepším výsledkům léčby poruchy užívání opioidů

10. 9. 2018

Nová retrospektivní studie zkoumala vliv dávky buprenorfinu/naloxonu na riziko selhání léčby zneužívání opioidů a na dobu do selhání léčby. Zároveň hodnotila vliv současného užívání vybraných sedativ jakožto podpůrné léčby.

Úvod

Podle odhadů World Drug Report z roku 2016 trpělo poruchou užívání opioidů celosvětově 33 milionů lidí. Důsledkem jsou infekční choroby, hypogonadismus, gastrointestinální krvácení, kognitivní poruchy, respirační deprese a hyperalgezie. Zvyšuje se riziko kriminálního chování, často dochází k předávkování, které může skončit fatálně. Vzhledem k četným zdravotním a společenským rizikům této poruchy je nutné poskytnout optimální léčbu, která zahrnuje psychoterapii i farmakoterapii. 

Buprenorfin/naloxon

Buprenorfin je syntetický parciální opioidní agonista, který se váže na opioidní receptor téměř ireverzibilně. Částečná agonistická aktivita může vést k mírné euforii. Při injekční aplikaci hrozí nesprávné použití, proto byla vyvinuta kombinace buprenorfin/naloxon. Naloxon je opioidní antagonista s nulovou biologickou dostupností při perorálním podání, který je nutné podávat injekčně.

Metodika studie

Hodnoceno bylo 132 pacientů se zahájením léčby buprenorfinem/naloxonem mezi lety 2009 a 2013. Vzhledem k opakovanému vstupu některých probandů do studie vzrostl počet hodnocených případů na 163. 

První část studie sledovala selhání léčby během 6 měsíců a dobu do selhání léčby a porovnávala skupinu pacientů s dávkou buprenorfinu/naloxonu > 8 mg a ≤ 8 mg. Za selhání léčby bylo považováno užití nelegálních opioidů podle sdělení pacienta, pozitivní výsledek vyšetření moči dokládající užití nelegálních opioidů nebo ztráta pacienta ze sledování. V druhé části byl zkoumán vliv souběžného podávání sedativ kdykoliv během léčby buprenorfinem/naloxonem. Tyto léky mohou být předepsány v případě nespavosti, neklidu, úzkosti nebo poruch nálady, jež se mohou vyskytnout během akutní nebo postakutní fáze odvykání. V této studii byly předepsány u 48,1 % pacientů a zahrnovaly trazodon, hydroxyzin, cyproheptadin a quetiapin. 

Výsledky  

K selhání léčby došlo během 6 měsíců u 66,2 % pacientů s dávkou buprenorfinu/naloxonu ≤ 8 mg a u 33,8 % pacientů s dávkou > 8 mg (p = 0,0005). Doba do selhání léčby činila průměrně 5,1 měsíce při dávce ≤ 8 mg a 8,4 měsíce při dávce > 8 mg (p = 0,025). Souběžné užívání sedativ nemělo na výsledky statisticky významný vliv. 

Závěr

Dávky buprenorfinu/naloxonu > 8 mg byly spojeny s méně častým a pozdějším selháním léčby poruchy užívání opioidů než dávky ≤ 8 mg. Souběžné podávání trazodonu, hydroxyzinu, cyproheptadinu či quetiapinu nemělo na léčebnou odpověď významný vliv.

(lkt)

Zdroj: Kapuganti A., Turner T., Thomas C. J. Evaluation of buprenorphine/naloxone dose and use of sedating supportive medication on treatment outcomes in veterans with opioid use disorder. Ment Health Clin 2017 Nov; 7 (6): 271–275, doi: 10.9740/mhc.2017.11.271.Štítky
Adiktologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se