Opioidní substituce na režimovém oddělení pro léčbu závislostí? Očekávání a realita

2. 7. 2018

Jak ukázal MUDr. Vladimír Kmoch (Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze) ve své prezentaci na výroční AT konferenci Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP 2018, substituční léčba (SL) probíhající za hospitalizace na režimovém oddělení pro léčbu závislostí se dle prvních českých zkušeností jeví jako schůdná možnost. Potvrzuje to i běžná praxe z Německa, Rakouska či Slovenska.

Sdělení navázalo na loňskou prezentaci dříve tabuizovaného tématu substituční léčby (SL) závislosti na opioidech v rezidenční léčbě. SL je metodou volby pro léčbu závislosti na opioidech. V Česku je ale její dostupnost nízká a probíhá pouze v ambulantní formě. Hospitalizace je možná jen při detoxifikaci. V okolních státech je přitom SL za hospitalizace běžná. Při diskusích na toto téma na sebe naráží koncept důsledné abstinence a koncept redukce rizik v případě SL. Na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze byla vytvořena možnost propojit tyto koncepty v rámci střednědobé léčby.

Kazuistika

Prezentovaným pacientem, jemuž byla podávána SL za hospitalizace, je 36letý muž se závislostí na více látkách, kuřák, s nedokončeným SŠ vzděláním, na sociálních dávkách. Užíval od 13 let opioidy, od roku 2011 ilegálně i. v. buprenorfin, dále sedativa, hypnotika, kanabinoidy, halucinogeny, zkoušel i stimulancia, kokain a steroidy. Prošel řadou terapeutických programů komunitních, ambulantních i hospitalizačních. Prodělal infekční hepatitidu B a C, předávkování heroinem, 3× epileptický záchvat, má migrény a astma.

Pacient byl v substitučním metadonovém programu přijatý k detoxifikaci pro opakované recidivy zneužití benzodiazepinů a následně přeložen ve stabilizovaném stavu na lůžkové oddělení pro léčbu závislostí v Praze. Plně absolvoval 3měsíční léčbu. Nevyskytl se problém s řádem, pacient vykazoval spíše vyhýbavé chování a potřebu zalíbit se ostatním. Ostatní pacienti se ho na metadon neptali. Sám kladně hodnotil zlepšení fyzické a psychické odolnosti a kondice, zlepšení spánku, interpersonální interakce, dostupnost sociální pracovnice a právničky, režim, omezil cigarety na 3–4 denně a jeho obavy z ostrakizace se nepotvrdily. Stěžoval si pouze na malé porce jídla a hubnutí. Dva měsíce po propuštění se dostavil s recidivou a vzplanutím astmatu. Byl doporučen k detoxifikaci a další hospitalizaci na lůžkovém oddělení.

(zza)Štítky
Adiktologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se