6letá data ze studie ECHELON-1: Jak kombinace brentuximab vedotinu s chemoterapií ovlivňuje celkové přežití pacientů s dosud neléčeným cHL?

10. 8. 2022

Na letošním výročním kongresu Evropské hematologické asociace (EHA) byly mimo jiné prezentovány výsledky analýzy 6letých dat z mezinárodní randomizované otevřené studie fáze III ECHELON-1 k celkovému přežití pacientů s klasickým Hodgkinovým lymfomem (cHL) ve stadiu III/IV, kteří v 1. linii dostávali kombinaci brentuximab vedotinu s chemoterapií.

Úvod

U pacientů s klasickým Hodgkinovým lymfomem bylo dosud navzdory nově zkoušeným chemoterapeutickým režimům v 1. linii léčby jen zřídka pozorováno zlepšení celkového přežití (OS) v porovnání s výsledky již existujících přístupů. Zprávy o případném pokroku v tomto směru tak byly a jsou nadále velmi netrpělivě očekávány. Vedle poznatků z předspecifikované analýzy dat týkajících se OS po zhruba 6 letech sledování (ukončeno bylo 1. června 2021) zazněly rovněž relevantní údaje o dlouhodobé bezpečnosti [1].

Zlepšení dlouhodobého PFS režimem A+AVD

Pacienti byli ve studii randomizováni v poměru 1 : 1 a dostávali intravenózně až 6 cyklů kombinace brentuximab vedotinu s doxorubicinem, vinblastinem a dakarbazinem (režim A+AVD; n = 664) nebo doxorubicinu s bleomycinem, vinblastinem a dakarbazinem (režim ABVD; n = 670), a to 1. a 15. den a následně každých 28 dnů [2].

Z 5letých dat ECHELON-1 již vyplynulo, že režim A+AVD dokáže u pacientů, kteří dosud nebyli léčeni pro cHL ve stadiu III/IV, v porovnání s ABVD zlepšit dlouhodobé přežití bez progrese (PFS). Co se týká dlouhodobého bezpečnostního profilu kombinace A+AVD, nežádoucí příhody byly klasifikovány jako zvládnutelné a ve studijním ramenu podstupujícím tuto léčbu bylo v porovnání s ramenem užívajícím ABVD hlášeno numericky méně sekundárních malignit a větší počet těhotenství (obě ramena byla stejně velká) [2].

„V 5letém sledování ukázala kombinace A+AVD robustní a trvalé zlepšení v ukazateli přežití bez progrese oproti ABVD, a to bez ohledu na status PET2, a dále konzistentní bezpečnostní profil. Na základě těchto zjištění by kombinace A+AVD měla být u pacientů s dosud neléčeným klasickým Hodgkinovým lymfomem ve stadiu III nebo IV preferována,“ konstatují autoři ve své publikaci [2].

Celkové přežití po 6 letech

Celkové přežití představovalo klíčový sekundární ukazatel. Jeho vyhodnocení bylo plánováno v celé léčené populaci (ITT − intention-to-treat), s předspecifikovanou interim analýzou po 103 úmrtích [1]. 

Za dobu sledování, jejíž medián činil 73 měsíců, ukázal režim A+AVD výrazně lepší výsledky než ABVD – statisticky významné snížení rizika úmrtí o 41 % (39 vs. 64 událostí v ukazateli OS; poměr rizik [HR] 0,590; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,396–0,879; p = 0,009). Jeho užívání představovalo konzistentní výhodu z hlediska OS napříč předem určenými podskupinami, včetně pacientů, kteří měli v době diagnózy onemocnění ve stadiu III (HR 0,863; 95% CI 0,452–1,648) či IV (HR 0,478; 95% CI 0,286–0,799), nemocných, kteří byli v 2. cyklu PET-negativní (HR 0,583; 95% CI 0,338–0,856), i osob PET2-pozitivních (HR 0,163; 95% CI 0,037–0,717), jedinců mladších 60 let (HR 0,509; 95% CI 0,291–0,890) i ve věku ≥ 60 let (HR 0,829; 95% CI 0,469–1,466) a z různých oblastí světa (pro Evropany HR 0,783; 95% CI 0,467–1,315; pro obyvatele Severní Ameriky HR 0,327; 95% CI 0,153–0,699) [1].

S kombinací A+AVD byl spojen také lepší odhad 6letého přežití bez progrese onemocnění, a sice 82,3 vs. 74,5 % (HR 0,678; 95% CI 0,532–0,863) [1].

Bezpečnostní profil

Dlouhodobý bezpečnostní profil byl u zmíněných dvou léčebných možností obdobný. V obou skupinách se terapií nadále dařilo řešit nebo zlepšovat periferní neuropatii, přičemž zcela vyřešeno nebo zlepšeno bylo v rameni A+AVD 86 % (379 z 443) a v rameni ABVD 87 % (249 z 286) případů. Celkově bylo hlášeno 23 sekundárních malignit ve větvi užívající A+AVD a 32 ve větvi, jíž byl podáván režim ABVD [1].

Těhotenství, respektive porod živého dítěte byly hlášeny větším počtem pacientek podstupujících léčbu kombinací A+AVD (49 vs. 28, resp. 42 vs. 19 v porovnání s pacientkami užívajícími ABVD) a během studie nebyly hlášeny žádné porody mrtvého dítěte. Nevyskytly se žádné nové bezpečnostní signály [1].

Závěr

Autoři jsou přesvědčeni, že statisticky významné snížení rizika úmrtí, s konzistentním přínosem z hlediska celkového přežití napříč předspecifikovanými podskupinami, i potvrzení dlouhodobé zvládnutelnosti léčby s ohledem na její bezpečnostní profil podporují jejich návrh, aby se kombinace A+AVD stala preferovanou možností terapie pro pacienty s dosud neléčeným cHL ve stadiu III nebo IV [1].

(esr)

Zdroje:
1. Hutchings M., Ansell S. M., Straus D. J. et al.  Improved overall survival with first-line brentuximab vedotin plus chemotherapy in patients with stage III/IV classical Hodgkin lymphoma: 6-year analysis of ECHELON-1. EHA 2022, abstrakt S200, 2022 Jun 10. Dostupné na: www.library.ehaweb.org/eha/2022/eha2022-congress/357064/martin.hutchings.improved.overall.survival.with.first-line.brentuximab.vedotin.html
2. Straus D. J., Długosz-Danecka M., Connors J. M. et al. Brentuximab vedotin with chemotherapy for stage III or IV classical Hodgkin lymphoma (ECHELON-1): 5-year update of an international, open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Haematol 2021; 8 (6): e410–e421, doi: 10.1016/S2352-3026(21)00102-2.Štítky
Dětská onkologie Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se