V rozhodnutích o terapeutické strategii u mnohočetného myelomu mají zásadní místo i preference a obavy pacientů

10. 2. 2022

Pohled na preference nemocných s mnohočetným myelomem (MM) je v době rychlého rozvoje nových léčebných možností velmi potřebný. Právě priority pacientů a jejich vnímání léčby mohou jako další z faktorů ovlivnit rozhodnutí o terapeutické strategii, vedle posouzení účinnosti nebo toxicity dané modality.

Analyzovaná data a poznatky

Kvalitativní studie, jejíž výsledky byly publikovány v loňském roce, zahrnovala přehled literatury, výsledky diskuse s 24 pacienty s MM z Belgie, Finska, Rumunska a Španělska s použitím tzv. nominal group technique a kvalitativní tematickou analýzu zahrnující diskusi více stran zúčastněných v léčbě.  

Výsledná zjištění

Pacienti byly dle získaných informací velmi optimističtí a vyjadřovali naději, že léčba prodlouží jejich život a sníží symptomy spojené s nemocí. Na druhou stranu projevili obavy z vedlejších účinků léčby, jež mohou ohrozit život nebo trvale poškodit orgánové funkce.

Jedny z nejvíce obávaných nežádoucích účinků představují zlomeniny kostí a těžké neuropatie (například chronické mravenčení), jelikož mohou mít vliv na nezávislost a mobilitu nemocných. Mezi nežádoucími účinky léčby, jež pacienti zmiňovali, jsou dále ty, které mohou ovlivňovat každodenní fungování: poruchy myšlení, problémy se zrakem, zvýšená náchylnost k infekcím, bolest, pocit snížené energie nebo emoční problémy. Další zmiňovanou oblastí obav pacientů byla nejistota týkající se doby trvání pozitivního efektu léčby v kontrastu k trvání symptomů onemocnění.

Závěr

Tato studie ukázala na potřebu hlubšího porozumění onemocnění a možnostem léčby rovněž ze strany pacientů. Je pro ně velmi důležité rozumět symptomům onemocnění i benefitům a rizikům – krátkodobým i dlouhodobým, které nabízí léčba. Transparentní a otevřená diskuse, která odpoví právě na tyto otázky a obavy, je pro pacienty velmi důležitá. Dále pak informace o jejich preferencích mohou pomoci ve vývoji léků i postupů v klinické praxi.

(eza)

Zdroj: Janssens R., Lang T., Vallejo A. et al. Patient preferences for multiple myeloma treatments: a multinational qualitative study. Front Med (Lausanne) 2021 Jul 6; 8: 686165, doi: 10.3389/fmed.2021.686165.Štítky
Dětská onkologie Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se