Antikoagulační léčba

Doporučujeme

Použití přemosťovací terapie při chronickém podávání perorálních antikoagulancií

11. 8. 2018 Zdroj: Antikoagulační léčba

Problematikou přerušení podávání perorálních antikoagulancií a přínosem a riziky přemosťující léčby se zabýval přehledový článek publikovaný v Journal of the American College of Cardiology.

Články k tématu
 :IMPORT-LR:

Duální versus triple antitrombotická terapie u pacientů s fibrilací síní podstupujících PCI

Srovnání bezpečnosti a účinnosti obou preventivně-léčebných přístupů se věnovala metaanalýza publikovaná...
1. 8. 2018 Zdroj: Antikoagulační léčba

Duální antitrombotická terapie s dabigatranem: Který inhibitor P2Y12 přidat?

Vzájemným srovnáním antiagregancií tikagreloru a klopidogrelu se zabývala analýza podskupin klinické...
16. 7. 2018 Zdroj: Antikoagulační léčba
Inzerce
PRECISE-DAPT ke článku 17377

Posouzení vhodné délky duální antiagregační léčby u pacientů po implantaci stentu – validita skóre PRECISE-DAPT

K prevenci ischemických příhod se u pacientů s ischemickou chorobou srdeční po implantaci stentu...
16. 7. 2018 Zdroj: Antikoagulační léčba

Dabigatran v prevenci CMP

Na XXVI. výročním sjezdu České kardiologické společnosti v Brně proběhlo 7. května 2018 sympozium...
27. 6. 2018 Zdroj: Antikoagulační léčba

Antikoagulační léčba a intervenční zákroky v kardiologii

Ve dnech 6.–9. května 2018 se v Brně konal XXVI. výroční sjezd České kardiologické společnosti....
27. 6. 2018 Zdroj: Antikoagulační léčba

Antitrombotická léčba předcházející akutní ischemické cévní mozkové příhodě a její vliv na následný zdravotní stav u pacientů s fibrilací síní

Správně vedená antitrombotická léčba funguje u pacientů s fibrilací síní jako prevence cévní mozkové...
11. 6. 2018 Zdroj: Antikoagulační léčba

Dabigatran, apixaban a rivaroxaban v prevenci iktu u pacientů s fibrilací síní

Porovnáním účinku a bezpečnosti jednotlivých orálních antikoagulancií nezávislých na vitaminu K...
6. 6. 2018 Zdroj: Antikoagulační léčba

Možnosti monitorování účinku dabigatranu

Nová antikoagulancia přinášejí řadu benefitů, ale také otazníků, týkajících se například monitorování...
25. 4. 2018 Zdroj: Antikoagulační léčba

Idarucizumab v reverzi antikoagulačního účinku dabigatranu u pacientů vyžadujících urgentní chirurgický či intervenční výkon − série kazuistik

Idarucizumab je humanizovaný fragment protilátky, který se váže specificky k molekulám dabigatranu...
25. 4. 2018 Zdroj: Antikoagulační léčba

Zvýšené riziko ischemické CMP při zahájení léčby warfarinem u pacientů s fibrilací síní

V průběhu dvou klinických hodnocení perorálních inhibitorů faktoru Xa pro antikoagulační léčbu pacientů...
13. 4. 2018 Zdroj: Antikoagulační léčba

Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se