Očkování proti COVID-19 u pacientů léčených antikoagulancii

11. 10. 2021

Kanadské odborné společnosti i Národní zdravotní služba (NHS) ve Spojeném království doporučují očkování proti COVID-19 i u pacientů léčených antikoagulancii. Přínos vakcinace u nich vysoce převáží riziko hematomu spojené s intramuskulární injekcí. Doporučení platí jak pro warfarin, tak pro přímá perorální antikoagulancia (DOACs).

Údaje v SPC očkovacích látek

Vzhledem k údajům v SPC očkovacích látek proti COVID-19, jež uvádějí, že pacientům na antikoagulační léčbě by i.m. vakcína proti COVID-19 neměla být podávána nebo měla být podávána s opatrností, pokud přínos jasně nepřeváží rizika aplikace, mohou vzniknout pochybnosti, zda tyto pacienty očkovat. Otázka je o to palčivější, že jde převážně o starší jedince s vyšším rizikem těžkého průběhu COVID-19.

Stanovisko kanadských odborných společností

Kanadská odborná společnost Thrombosis Canada se v lednu 2021 k této problematice vyjádřila a vydala stanovisko, ve kterém zdůrazňuje, že antikoagulační léčba nemá být překážkou očkování proti COVID-19. Riziko krvácení v místě vpichu po i.m. aplikaci vakcíny a následného vytvoření hematomu je výrazně převáženo přínosem vakcinace. Očkování proti COVID-19 je proto vhodné doporučit pacientům léčeným warfarinem, DOACs (dabigatran, edoxaban, apixaban, rivaroxaban) i protidestičkovými léky (kyselina acetylsalicylová, klopidogrel, tikagrelor). I když je zde malé riziko vzniku hematomu v místě vpichu, nepředpokládají se závažné důsledky. V prevenci vzniku hematomu může pomoci aplikace tlaku po dobu 3–5 minut na místo vpichu po podání vakcíny. Thrombosis Canada navíc uvádí, že u osob léčených warfarinem není před podáním vakcíny nutné dodatečné stanovení INR. Monitorování krevní srážlivosti pomocí INR by mělo pokračovat podle původního plánu.  

Kanadský národní poradní výbor pro imunizaci (NACI − National Advisory Committee on Immunization) stanovisko Thrombosis Canada podpořil a uvedl, že „jedinci s dlouhodobou antikoagulační léčbou nejsou považováni za osoby se zvýšeným rizikem krvácivých komplikací po očkování a lze je bezpečně očkovat bez vysazení antikoagulační terapie“.

Stanovisko britské NHS

NHS Foundation Trust uvádí, že očkovací látky proti COVID-19 lze podávat i.m. u osob léčených DOACs nebo warfarinem, které mají podle standardního monitorování INR poslední hladinu pod horní hranicí terapeutického rozmezí. Doporučují použít tenkou jehlu, po podání aplikovat na místo vpichu nejméně 2 minuty tlak a poučit pacienta o možnosti vzniku hematomu.

(zza)

Zdroje:
1. Murdoch L.-A. Should COVID-19 vaccine be given to patients taking oral anticoagulants? CanadianHealthcareNetwork.ca, 2021 Jan 11. Dostupné na: https://thrombosiscanada.ca/wp-uploads/uploads/2021/01/CHN-Physicians-Article-Anticoag-and-COVID-19-Vaccine.pdf
2. Bramley D. Using COVID-19 vaccines in patients with anticoagulation and bleeding disorders. Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust, 2021 Aug 8. Dostupné na: www.sps.nhs.uk/articles/using-covid-19-vaccines-in-patients-with-anticoagulation-and-bleeding-disordersŠtítky
Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se