Dabigatran vs. warfarin: Co a proč preferují pacienti?

1. 7. 2021

Klíčem k dodržování dlouhodobé antikoagulační léčby je především spokojenost pacientů s nastavenou terapií. Studie RE-SONANCE publikovaná v dubnu 2021 srovnávala spokojenost pacientů s antikoagulační léčbou přímým perorálním antikoagulans (DOAC) dabigatranem oproti antagonistům vitaminu K (VKA). Jaké výsledky přinesla?

Úvod

Dabigatran představuje efektivní alternativu k antagonistům vitaminu K v prevenci cévní mozkové příhody (CMP) u pacientů s fibrilací síní (FiS). DOACs vykazují u pacientů s fibrilací síní indikovaných k antikoagulační léčbě v rámci snižování rizika cévní mozkové příhody stejnou účinnost jako VKA, u dabigatranu 150 mg 2× denně jsou tato rizika ještě nižší.

Metodika a průběh studie RE-SONANCE

RE-SONANCE byla observační prospektivní mezinárodní studie, jejímž cílem bylo posoudit spokojenost a komfort léčby u nemocných přecházejících z VKA na dabigatran nebo u nově diagnostikovaných pacientů s FiS užívajících dabigatran či VKA. Do studie bylo zařazeno 9472 pacientů s FiS ze 12 zemí (včetně Česka). K hodnocení byl použit validovaný dotazník PACT-Q (Perception of Anticoagulant Treatment Questionnaire). Pacienti byli sledování po dobu 6 měsíců, přičemž většina účastníků byla současně medikována pro další komorbidity. Většina osob užívajících dabigatran byla léčena dávkou 150 mg 2× denně.

Výsledné poznatky

Skóre v dotazníku PACT-Q se u pacientů přecházejících z VKA na dabigatran zlepšilo díky většímu pohodlí léčby a pocitu spokojenosti. Lepší výsledky byly zaznamenány též u nově diagnostikovaných pacientů, jimž byl nasazen rovnou dabigatran, oproti těm, kteří iniciálně dostali VKA. Specificky u českých pacientů lze hovořit o statisticky významném průměrném zvýšení skóre pohodlí a spokojenosti s léčbou, obdobně jako u účastníků v Polsku, Maďarsku, Rumunsku a Rusku. Dabigatran byl přitom preferován ve všech sledovaných věkových kategoriích. 

Jedna z otázek v dotazníku PACT-Q zněla: „Jak moc jste přesvědčeni, že Vaše antikoagulační léčba zabrání vzniku krevních sraženin?“ Ukázalo se, že terapie dabigatranem přináší pacientům oproti VKA větší pocit jistoty, že se u nich krevní sraženina nevyskytne.

Proč pacienti v běžné klinické praxi obtížně zvládají léčbu warfarinem?

V případě VKA šlo po mnoho let o jedinou dostupnou antikoagulační terapií. Z pohledu adherence pacienta k léčbě však vykazují mnoho nevýhod vedoucích k nedostatečnému a ne zrovna optimálnímu dodržování předepsané léčby. K těm hlavním patří:

  • úzké terapeutické okno
  • nutnost pravidelného monitorování dávky
  • mnohočetné interakce s jinými léky a s potravinami

Závěr

Indikace vhodné antikoagulační terapie je samozřejmě výsledkem uvážení mnoha faktorů včetně aktuálních úhradových podmínek. Základním cílem je však zajištění dobré adherence pacientů k léčbě, neboť tato je klíčem k úspěchu jakékoliv terapie. Pokud tedy máme možnost volby, měli bychom vždy uvážit preference pacientů, jejich spokojenost a pohodlí.

(tich)

Zdroj: 

Vinereanu D., Napalkov D., Bergler-Klein J. et al. Patient perceptions of anticoagulant treatment with dabigatran or a vitamin K antagonist for stroke prevention in atrial fibrillation according to region and age: an exploratory analysis from the RE-SONANCE study. J Thromb Thrombolysis 2021 Apr 30, doi: 10.1007/s11239-021-02450-2 [Epub ahead of print].Štítky
Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se