Nová doporučení pro intravenózní trombolýzu v léčbě akutní ischemické CMP – ESO Guidelines 2021

1. 7. 2021

Intravenózní trombolýza je jediná schválená systémová reperfuzní terapie u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou (CMP) ischemické etiologie. Nejčastěji používaným trombolytikem je altepláza. Na začátku letošního roku vydala European Stroke Organisation (ESO) nová doporučení založená na důkazech právě pro tuto klinickou situaci. Obsahují 40 bodů, z nichž shrnujeme ty nejdůležitější.

Intravenózní trombolýza zůstává i nadále základním kamenem léčby akutní ischemické CMP (iCMP). Zásadní je odpovídající selekce pacientů a včasná léčba. Doporučení ESO týkající se podávání alteplázy lze shrnout takto:

  • Alteplázu je doporučeno použít, pokud může být léčba zahájena do 4,5 hodiny od prvních příznaků iCMP. V době léčby musejí být přítomné invalidizující příznaky. Na věku pacienta nezáleží.
  • V případě vzniku prvních příznaků iCMP před 4,5–9 hodinami nebo při zjištění příhody po probuzení je třeba v rámci selekce pacientů pro podání alteplázy nejprve provést vyšetření pomocí MRI nebo CT.
  • Není doporučeno podávat nízkou dávku alteplázy, přidávat k altepláze ultrasonografickou augmentaci ani během prvních 24 hodin protidestičkový lék, protože nezvyšují pravděpodobnost přežití bez invalidizace.
  • Pokud lze v léčbě iCMP použít alteplázu, má být podána i u pacientů s diabetem, vysokým tlakem krve, již dříve prodělanou CMP nebo infarktem myokardu, s léčbou protidestičkovými léky nebo kyselinou acetylsalicylovou, s vysokou glykémií nebo epileptickým záchvatem nebo disekcí a. carotis v době CMP, u nichž zobrazovací vyšetření ukáže aneurysma bez ruptury nebo < 10 míst mikrokrvácení do mozku nebo poškození bílé hmoty, případně s krvácením do mozku z příčiny, která se již pravděpodobně nebude opakovat.
  • Altepláza není doporučena, pokud pacient s iCMP užívá warfarin nebo přímá perorální antikoagulancia (DOACs). Výjimkou je léčba warfarinem a INR < 1,7 nebo léčba DOACs, pokud byla poslední dávka podána před ≥ 48 hodinami.
  • Není doporučeno podávat alteplázu u pacientů po nedávném velkém chirurgickém zákroku, velkém úrazu, endokarditidě či disekci aorty.
  • Alteplázu lze bezpečně podat, pokud je krevní tlak < 185/110 mmHg.

Jedná se o doporučení pracovní skupiny ESO vycházející ze systematického průzkumu literatury a metaanalýzy dat se zhodnocením kvality důkazů. Tato doporučení zatím nejsou zcela v souladu s SPC přípravku.

(zza)

Zdroj:

Berge E., Whiteley W. et al. European Stroke Organisation (ESO) guidelines on intravenous thrombolysis for acute ischaemic stroke. Eur Stroke J 2021 Mar; 6 (1): I−LXII, doi: 10.1177/2396987321989865. Štítky
Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se