Antikoagulační léčba

Doporučujeme

Použití přemosťovací terapie při chronickém podávání perorálních antikoagulancií

11. 8. 2018 Zdroj: Antikoagulační léčba

Problematikou přerušení podávání perorálních antikoagulancií a přínosem a riziky přemosťující léčby se zabýval přehledový článek publikovaný v Journal of the American College of Cardiology.

Články k tématu
 :IMPORT-RN:

Embolické cévní mozkové příhody z neurčeného zdroje – výsledky analýzy Aténského registru CMP

Embolická cévní mozková příhoda z neurčeného zdroje byla jako klinická jednotka představena relativně...
25. 9. 2018 Zdroj: Antikoagulační léčba
Koubek_kazuistika

Užití přípravku idarucizumab u život ohrožujícího krvácení

Na popisu případu ruptury aneuryzmatu abdominální aorty zajištěného stentgraftem u pacienta užívajícího...
6. 9. 2018 Zdroj: Antikoagulační léčba
Inzerce

Použití idarucizumabu v klinické praxi – kazuistika

Závažné jaterní onemocnění ve svém důsledku způsobuje poruchu koagulace a vede k závažným krvácivým...
6. 9. 2018 Zdroj: Antikoagulační léčba
Srdce, tep, záznam

Antitrombotická léčba po implantaci stentu při fibrilaci síní

Studie RE-DUAL PCI byla věnována srovnání bezpečnosti a účinnosti doposud standardní triple terapie...
5. 9. 2018 Zdroj: Antikoagulační léčba

Kryptogenní iCMP poodhaleny

Kryptogenní ischemické cévní mozkové příhody jsou soustem pro luštitele záhad. Často však zůstávají...
5. 9. 2018 Zdroj: Antikoagulační léčba
srdce

Lze u pacientů s fibrilací síní bezpečně změnit OAC po perkutánní koronární intervenci?

Standardem v léčbě pacientů s fibrilací síní, u kterých byla provedena perkutánní koronární intervence...
15. 8. 2018 Zdroj: Antikoagulační léčba
z UL

Problematika přerušení antikoagulační léčby a přemosťovací terapie u pacientů s fibrilací síní – data z registru ORBIT-AF

Během některých lékařských výkonů je i u pacientů s fibrilací síní vyžadováno dočasné přerušení...
1. 8. 2018 Zdroj: Antikoagulační léčba
 :IMPORT-LR:

Duální versus triple antitrombotická terapie u pacientů s fibrilací síní podstupujících PCI

Srovnání bezpečnosti a účinnosti obou preventivně-léčebných přístupů se věnovala metaanalýza publikovaná...
1. 8. 2018 Zdroj: Antikoagulační léčba

Duální antitrombotická terapie s dabigatranem: Který inhibitor P2Y12 přidat?

Vzájemným srovnáním antiagregancií tikagreloru a klopidogrelu se zabývala analýza podskupin klinické...
16. 7. 2018 Zdroj: Antikoagulační léčba
PRECISE-DAPT ke článku 17377

Posouzení vhodné délky duální antiagregační léčby u pacientů po implantaci stentu – validita skóre PRECISE-DAPT

K prevenci ischemických příhod se u pacientů s ischemickou chorobou srdeční po implantaci stentu...
16. 7. 2018 Zdroj: Antikoagulační léčba

Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se