EKG v akutní kardiologii
(Z odborné literatury)


Kategorie: Vychází pouze online

Bělohlávek J, Osmančík P, Votavová R, Linhart A. EKG v akutní kardiologii. Praha: Maxdorf 2012. Počet stran 414. ISBN 978-80-7345-287-2. (Z odborné literatury)

V nakladatelství Maxdorf v roce 2012 vychází kniha „EKG v akutní kardiologii“ autorů Bělohlávek, Osmančík, Votavová, Linhart a další. Učebnic a atlasů EKG je nespočetné množství a vždy přinášejí nový pohled na tak známou věc jako je elektrokardiogram – EKG. Tato kniha je kolektivním dílem autorů z II. interní kliniky kardiologie a angiologie 1. lékařské fakulty UK a VFN Praha, což je pracoviště, které představuje vlajkovou loď české kardiologie a angiologie, a tomu odpovídá i kvalita knihy. Je prostě perfektní, úžasná, skvělá, ale především praktická, přehledná, použitelná, poučná a příjemná na čtení i prohlížení.

Autoři v knize zúročili své dlouholeté (pojem dlouholeté je relativní, ani jeden z autorů neměl při vydání knihy více než 50 let) zkušenosti s interpretací EKG, s akutní kardiologií, ale i velké zkušenosti pedagogické z každodenní výuky studentů, či z pořádání kurzů a seminářů pro lékaře. Není proto asi překvapením, že právě toto pracoviště uspořádalo na jaře roku 2012 první atestace z kardiologie podle nového vzdělávacího programu a právě praktická znalost EKG byla při této zkoušce „kardiologické dospělosti“ základem úspěchu.

Kniha má neuvěřitelných 414 stran s obrovským množstvím originálních EKG záznamů, ale i vlastních záznamů z echokardiografického, koronarografického či CT vyšetření. Text a EKG křivky jsou v některých pasážích doplněny schématy či algoritmy, které činí učebnici ještě přehlednější a praktičtější. Kniha má sice v názvu akutní kardiologii, ale jistě je zde i mnoho nálezů, se kterými se můžeme setkat i v každodenní ambulantní praxi.

První třetina knihy je vlastně učebnicí EKG a je rozdělena do 8 kapitol. Při celkovém rozsahu asi 160 stran by si zasloužila být učebnicí EKG pro studenty lékařských fakult a mladé lékaře. Po historickém úvodu následuje kapitola o fyziologickém EKG s vysvětlením základních pojmů a s velmi přehlednými obrázky a schématy. Následuje téměř 50stránková kapitola o základních EKG patologiích. Je velmi cenné, že kromě definice jednotlivých nálezů je stručně uveden i klinický význam.

4. kapitola patří mezi základní patologie, kde EKG interpretace je zcela zásadní a nenahraditelná jinými metodami – brady- a tachyarytmie. Následují 2 kapitoly, kde autoři mají pravděpodobně naprostý primát v České republice – kardiomyopatie a pravostranné přetížení. 7. kapitola pojednává o EKG nálezech u akutního infarktu myokardu s velmi instruktivními křivkami. U této kapitoly částečně postrádám tradiční popis vývoje EKG ischemie v čase. Osmá kapitola popisuje další poměrně časté EKG nálezy.

Následuje téměř 250stránkový atlas EKG, složený z 11 testů, kdy každý má 10 kazuistik. Tato část by opět mohla být vydána jako samostatná kniha, tentokrát již jako „EKG pro pokročilé“ nebo „EKG před kardiologickou atestací.“ Každá EKG křivka umožňuje čtenáři, aby se nad ní zamyslel, následně se seznámil s konkrétním příkladem a dostal i možnost výběru ze tří možností. Po otočení na další stranu následuje popis křivky, diagnóza, klinická rozvaha a návrh dalšího postupu. Tento EKG atlas představuje neuvěřitelné množství práce a především ukazuje na obrovskou pečlivost a píli autorů, protože sesbírat takové množství unikátních kazuistik určitě představuje několikaletou mravenčí práci se sbíráním dokumentace. Autoři v úvodu upozorňují, že ani oni nemají patent na stoprocentně správnou interpretaci, a proto jsou přístupni k diskuzi nad každou jednotlivou křivkou, nad každým jednotlivým případem.

Komu je tedy kniha určena? Spektrum čtenářů, kterým bych knihu doporučil, je široké. První teoretická část určitě studentům lékařských fakult a všem mladým lékařům, především na interních oborech. Druhá testová část pak všem v přípravě před kardiologickou či všeobecně interní atestací a neměla by chybět na žádné interní jednotce intenzivní péče, aby lékař v případě pochybností věděl „kam se má podívat.“ Tomuto poslednímu kroku nahrává naprosto logické uspořádání knihy, ale i rejstřík na konci učebnice.

Na závěr mi tedy nezbývá nic jiného než autorům od srdce pogratulovat a čtenářům popřát, aby se jim tato učebnice stala cenným pomocníkem v každodenní praxi, ale i v přípravě ke zkouškám a atestacím.

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC

Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice, a ICRC, Brno

Jihlavská 20

625 00 Brno

e-mail: jspinar@fnbrno.cz

Doručeno do redakce: 27. 12. 2012


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se