Hrudní drenáže ...krok za krokem
(Z odborné literatury)


Autoři: A. Hrazdirová
Kategorie: Vychází pouze online

Vašáková M, Žáčková P. Hrudní drenáže ...krok za krokem. Praha: Maxdorf 2012. Počet stran 234. ISBN978-80-7345-278-0.


Drenáž hrudníku je neodmyslitelnou součástí invazivních výkonů v hrudní chirurgii, pneumologii, obecně v intenzivní medicíně a intervenční radiologii.

Tato publikace formátu turistického průvodce autorek s letitými bohatými zkušenostmi s různými typy drenáží hrudníku u pacientů se širokým spektrem nemocí plic a pohrudnice již svým vzhledem napovídá o charakteru svého obsahu. Jedná se o knihu nabitou informacemi, která svým podtitulem – „…krok za krokem“ – vyjadřuje edukační charakter svého obsahu.

Kniha je rozdělena do 11 kapitol.

Kapitola 1 se věnuje historii hrudní drenáže. Jsou zmiňovány první pokusy o hrudní drenáže v době Hippokrata, vyzdvižen je význam jednorázové spádové uzavřené hrudní drenáže s vodním zámkem podle Gottharda Bülaua, neopomenuta byla uzavřená hrudní drenáž pro trauma hrudníku u vojáků 1. světové války a Heimlichova chlopeň z roku 1963, která zabraňovala úniku vzduchu do hrudníku a umožňovala odvádění patologického sekretu z pohrudniční dutiny. Následuje kapitola 2, která pojednává o anatomii hrudníku jako nezbytné součásti znalostí lékaře, který hrudní drenáž provádí. Kapitola je vybavena edukačními obrázky anatomie hrudníku – skeletu hrudního koše, uložení nitrohrudních orgánů, ventrální i dorzální projekce plicních laloků, anatomií svalů hrudníku včetně cévního a nervového zásobení hrudní stěny. Autorky kladou důraz na znalosti anatomie hrudníku jako nezbytnou součást vědomostí při provádění drenáže hrudníku. Kapitola 3 pojednává o indikacích a kontraindikacích hrudní drenáže a v tabulkách jednoznačně čtenáři shrnuje absolutní indikace i kontraindikace drenáže hrudníku. Kapitola je vybavena ilustračními obrázky s RTG i CT nálezy onemocnění vhodných k drenáži hrudníku a její součástí je i zdůraznění pojmu exsudát vs transudát v klinické praxi. Kapitola 4 je věnována typům hrudních drenáží a je vybavena bohatou edukační ilustrační přílohou s pragmatickým komentářem o výhodách či nevýhodách toho či jiného drenážního systému. Kapitola 5 pojednává o přípravě pacienta k hrudní drenáži a shrnuje nezbytná opatření počínaje anamnézou, objektivním vyšetřením, zhodnocením dostupné radiologické dokumentace, doplňujícím přístrojovým a laboratorním vyšetřením, konče pohovorem s nemocným a podpisem informovaného souhlasu s výkonem. Kapitola je opět vybavená instruktivními fotografiemi včetně obrázků s edukačně zakreslenými místy na hrudníku vhodnými pro drenáž v polohách vsedě i vleže. Kapitola 6 je pak zaměřena na technické provedení hrudní drenáže a je opět vybavena dokonalými na sebe navazujícími fotografiemi ilustrujícími celou hrudní drenáž od dezinfekce hrudní stěny, přes probatorní punkci, po fixaci hrudního drénu ke kůži, konče sterilním krytím rány, napojením hrudní drenáže a kontrolního snímku hrudníku. Kapitola 7 je věnována péči o hrudní drén, včetně převazů hrudní stěny, proplachům a výplachům hrudního drénu, časování klampování drénu a kontrolního snímku nebo CT hrudníku, indikací redrenáže či vícečetné drenáže hrudníku, konče indikací extrakce drénu. Kapitola je tradičně vybavena ilustračními fotografiemi. Kapitola 8 je věnována péči sestry o pacienta s hrudním drénem, podtrhuje potřebné znalosti sestry, důležitost asistence sestry u hrudní drenáže, průběžné sledování nemocného včetně ošetření drénu a manipulace s drenážní soupravou. Kapitola 9 pojednává o zvláštních situacích a specifických úkonech při hrudní drenáži, jako je vícečetná hrudní drenáž, intrapleurální aplikace fibrinolytik a jejich indikace a kontraindikace, princip, indikace a kontraindikace pleurodézy a autohemopleurodézy, význam antibiotické plomby a její technika. Kapitola 10 se věnuje komplikacím hrudní drenáže jak ze strany drenážního systému, tak i pacienta a ošetřujícího personálu a je obohacena praktickými radami, jak postupovat v různých situacích. Kapitola 11 s názvem Chyby a omyly v indikacích a technickém provedení hrudních drenáží se věnuje chybám, které hrudní drenáže mohou doprovázet – včetně špatné volby typu hrudních drenáží a jejich nastavení.

Všechny kapitoly obsahují zvýrazněné tabulky s názvem „Pamatuj“, které jednoznačně a logicky shrnují a podtrhují důležitá fakta, která by neměla být čtenářem opomenuta.

Publikace je výjimečná v české literatuře a je vhodná pro pneumology, hrudní chirurgy, lékaře věnující se intenzivní medicíně a intervenční radiologii.

 

MUDr. Anna Hrazdirová

www.fnbno.cz

e-mail: ahrazdirova@centrum.cz

 

Doručeno do redakce: 21. 6. 2012


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se