Druhý celostátní seminář Českého institutu metabolického syndromu První středo- a východoevropské sympozium o metabolickém syndromu 28. a 29. února 2008, Brno


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2008; 54(3): 305
Kategorie: Zprávy z odborných akcí

Asi se již nedozvíme, kdo a kdy poprvé použil pojem „metabolický syndrom“. Ale je tomu právě 20 let, co prof. Gerald M. Reaven přednesl na sjezdu Americké diabetologické společnosti slavnostní Bantingovu přednášku o významu inzulinové rezistence v patofyziologii některých nemocí, a tím položil základ k explozi poznatků o syndromu inzulinové rezistence, ze kterého se metabolický syndrom v dnešním klinickém pojetí vyvinul. Databáze PubMed uvádí méně než 20 odkazů na metabolický syndrom před rokem 1988, v následujících 10 letech pak 500 a více než 7 500 článků od roku 1998, s naprostou převahou v posledních 5 letech. To je také doba, kdy koncept metabolického syndrom pomalu proniká i do povědomí českých lékařů. Rozvíjet znalosti o metabolickém syndromu si dal za cíl před 3 lety vzniklý Český institut metabolického syndromu (ČIMS). Společenství 9 odborníků z oborů preventivní kardiologie, diabetologie, klinické biochemie, všeobecného lékařství, obezitologie a hepatologie za zásadní pomoci společnosti Solvay Pharmaceuticals uspořádalo po loňské první celostátní konferenci v Praze na konci letošního února dvě navazující akce v krásném historicky pozoruhodném prostředí brněnského divadla Reduta.

První středo- a východoevropské sympozium o metabolickém syndromu je vrcholem dosavadní činnosti ČIMS. Díky sponzorské podpoře se podařilo pro tuto akci získat několik řečníků té nejvyšší evropské úrovně.

Úvodní blok byl věnován diabetu. Po přednášce zkušeného Milese Fishera z glasgowské Royal Infirmary o nových přístupech v léčbě diabetu shrnul Alberto Zambon, ředitel lipoproteinových laboratoří Centra pro prevenci a léčbu atrosklerózy na univerzitě v Padově, v precizně dokumentovaném sdělení léčebné přístupy k makro- i mikrovaskulárním komplikacím diabetu 2. typu. V široce pojatém výkladu o lipidech, PPARa-receptorech a diabetu ukázal Jean-Charles Fruchart, vedoucí oddělení aterosklerózy Pasteurova institutu a univerzity v severofrancouzském Lille, na bohatém obrazovém materiálu, především moderních trojrozměrných zobrazení buněčných povrchů a molekul, kudy se ubírá současná experimentální lipidologie.

Těmto vynikajícím přednášejícím úspěšně sekundovali další řečníci. Naše přední preventivní kardioložka, předsedkyně Čims prof. Hana Rosolová (LF UK a FN Plzeň) doplnila diabetologickou problematiku sdělením o metabolickém syndromu u diabetiků. Předseda České společnosti pro aterosklerózu a České internistické společnosti prof. Richard Češka (1. LF UK a VFN Praha) poukázal v přednášce o kombinované léčbě dyslipidemií i na ekonomické dopady různých léčebných přístupů. V posledním bloku velmi hezky shrnula problematiku nealkoholického postižení jater doc. Cvetalina Tankova, vedoucí odd. diabetologie lékařské fakulty v Sofii (Bulharsko). V závěrečné superaktuální přednášce (s odkazy na práce publikované v březnových (!) vydáních diabetologických periodik) se věnoval Nicolae Hâncu, přednosta kliniky diabetologie, výživy a metabolizmu univerzity v Kluj-Napoca (Rumunsko), problematice kardiovaskulárních rizik prediabetu.

Mezinárodní sympozium potvrdilo, že problematice kardiovaskulárních a metabolických onemocnění, propojených v metabolickém syndromu, je věnována intenzivní pozornost ve všech evropských zemích, ale že za tuzemskou úroveň se rozhodně nemusíme stydět. O den předcházející celostátní seminář pokryl pole metabolického syndromu trochu více do šířky. Kromě výše uvedených témat problematiku aktivity sympatického nervového systému u nemocných s metabolickým syndromem probral doc. M. Souček (LF MU a FN U svaté Anny, Brno), dr. Z. Hamouz (Chomutov) referoval o využívání doporučení pro léčbu metabolického syndromu praktickými lékaři. Autor této informace vystoupil se sděleními o významu abdominální obezity a o výsledcích terénního šetření frekvence složek metabolického syndromu ve dvou venkovských populacích, české a moravské.

Před podzimním středoevropským kongresem o výživě a obezitě v Karlových Varech ukázala i tato brněnská akce, že o vědecká setkání v Česku je zájem a že se určitě nemusejí konat jen v hlavním městě.

MUDr. Petr Sucharda, CSc.

www.vfn.cz

e-mail: petr.sucharda@lf1.cuni.cz


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 3

2008 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.