Stárka L et al. Pokroky v endokrinologii.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2008; 54(3): 311-312
Kategorie: Z odborné literatury

Stárka L et al. Pokroky v endokrinologii. Praha: Jessenius Maxdorf 2007. 785 stran. ISBN 978-80-7345-129-5.

V roce 2007 vyšla v nakladatelství Maxdorf kniha od našeho předního a mezinárodně uznávaného endokrinologa prof. MUDr. RNDr. Luboslava Stárky, DrSc. „Pokroky v endokrinologii“.

Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o přepracované vydání knihy Aktuální endokrinologie, která vyšla v tomtéž nakladatelství v roce 1999. Avšak po bližším prostudování čtenář zjistí, že až na několik málo témat, se nejedná o modernizaci této, již dříve vydané knihy.

Předkládaná publikace je zaměřena na endokrinologickou problematiku, která doposud nebyla v literatuře dostatečně zpracována nebo u které se nahromadily nové poznatky a přístupy v diagnostice a léčbě.

Kniha je rozdělena do 9 kapitol.

1. kapitola je věnována 50letému výročí založení Endokrinologického ústavu v Praze, stručně shrnuje významné osobnosti, které se podílely na rozvoji a vybudování Endokrinologického ústavu do dnešní podoby.

Následuje kapitola Endokrinní regulace, která je rozdělena do několika subkapitol, ty jsou pak věnovány poměrně široké a různorodé endokrinologické problematice. Najdeme zde přehled faktorů ovlivňujících účinnost krátkodobé a dlouhodobé redukce hmotnosti. Další podkapitoly se věnují genetickým příčinám některých endokrinopatií, zmiňují se o pokrocích v DNA diagnostice a možnosti genové terapie v endokrinologii. Poměrně přehledně jsou probrány možnosti nukleární medicíny v diagnostice a léčbě endokrinních onemocnění. Dále jsou zde nové poznatky o vitaminu D a jeho významu pro organizmus. Velmi přínosnou kapitolou pro praxi je přehled endokrinopatií v graviditě, jejich diagnostika, průběh a léčba. Zajímavá je část věnována vlivu kouření na jednotlivé žlázy s vnitřní sekrecí. Téměř na závěr je kapitola Endokrinní regulace doplněna přehledem a hodnocením některých základních dynamických testů v endokrinologii.

3. kapitola přináší jednak informace o doposud méně známých hormonech, jako jsou adrenomedulin, fytoestrogeny, inkretiny, ghrelin a dalších hormonech podílejících se na regulaci příjmu potravy a energetické rovnováhy, ale také nejnovější poznatky o všeobecně známých hormonech, jako jsou oxytocin, somatostatin a glukagon.

Další kapitola se věnuje největšímu podoboru endokrinologie - tyreologii. Najdeme zde podkapitoly věnující se výskytu, diagnostice a léčbě tyreopatií v dětství, stáří a graviditě. Dále autoři probírají v současnosti velmi diskutované téma subklinických tyreopatií. Je zde nastíněn genetický podklad imunitních tyreopatií a jejich asociace s jinými imunoendokrinopatiemi. Velmi podrobně se popisuje význam selenu pro správnou funkci štítné žlázy, a najdeme zde i výčet faktorů, které mají vliv na vznik tyreopatií. Není jistě závadou doplnění této kapitoly přehledným shrnutím o diagnostice a léčbě uzlové strumy.

Velmi rozsáhlá 5. kapitola je věnována steroidním hormonům. Většinou obsahuje doplnění nových poznatků k již dříve publikovaným tématům v knize Aktuální endokrinologie, ale najdeme zde i kapitoly, které jsou dnes v popředí zájmu, jako erektilní dysfunkce a jejich léčba, nebo naopak možnosti mužské antikoncepce s výčtem možných použitelných preparátů.

Méně známým, ale zajímavým, zde zmíněným tématem je androgenní nedostatečnost u žen, její příznaky, diagnostika a možnosti potencionální léčby.

6. kapitola je zaměřena na chirurgické přístupy v endokrinologii. Z velkého množství endokrinopatií jsou zde probrány možnosti chirurgické, okrajově i nechirurgické léčby tyreopatií, hlavně jednotlivých nádorů štítné žlázy. Dále zde nalezneme přehledné sdělení pojednávající o léčbě kryptorchizmu.

Zejména pediatři jistě ocení kapitolu věnovanou endokrinologii růstu a kostního metabolizmu. Autoři připomínají další novější indikace léčby GH, jako jsou syndrom Praderové-Williho a syndrom intrauterinní růstové retardace. Velmi didakticky a přehledně je popsána fyziologie dětského růstu se zaměřením na význam a vliv GH a jeho periferních působků. Následné podkapitoly jsou věnovány růstu a vývoji kostí v dětství a pubertě, s výčtem faktorů ovlivňujících tvorbu kosti, dále jsou zde zmíněny odlišnosti pro hodnocení osteopatií v dětství. Kapitola je zakončena přehlednými informacemi o Pagetově chorobě, její patogenezi, klinice, diagnostice a léčbě.

Následuje rozmanitá kapitola věnovaná novým poznatkům o inzulinu, jeho sekreci, regulaci sekrece a změnách sekrece u porušené glukózové tolerance a diabetes mellitus. Dále se popisuje vliv terapie glukokortikoidy na glykoregulaci, její diabetogenní účinky, konečně i možnosti léčby rozvinutého steroidního diabetu. Je zde připomenuta koincidence diabetes mellitus a tyreopatií s výčtem nejčastěji se vyskytujících onemocnění štítné žlázy u diabetiků, včetně doporučení pro jejich záchyt. Předmětem zájmu bude jistě i část zabývající se vlivem mnohých hormonů a s nimi souvisejících endokrinopatií na rozvoj inzulinové rezistence, poruchy glukózové tolerance a diabetes mellitus.

Poslední 9. kapitola je věnována některým vybraným neoplaziím v endokrinologii. Přehledně zde najdeme součastné poznatky týkající se kliniky, diagnostiky a léčby feochromocytomu. Velmi ucelené jsou i informace týkající se hormonů neuroendokrinních orgánů a nádorů z nich vycházejících, včetně karcinoidu.

Závěrem lze říct, že kniha Pokroky v endokrinologii není klasickou učebnicí endokrinologie, ale jedná se o knihu, která přináší rozmanité, velmi aktuální a moderní informace, které zcela jistě budou velmi užitečné jak endokrinologům v praxi, tak lékařům v předatestační interní, endokrinologické a diabetologické přípravě.

MUDr. Karola Balšíková

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky LF MU a FN U sv. Anny

www.fnusa.cz

e-mail: karola.balsikova@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 28. 2. 2008


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 3

2008 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více