Stárka L et al. Pokroky v endokrinologii.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2008; 54(3): 311-312
Kategorie: Z odborné literatury

Stárka L et al. Pokroky v endokrinologii. Praha: Jessenius Maxdorf 2007. 785 stran. ISBN 978-80-7345-129-5.

V roce 2007 vyšla v nakladatelství Maxdorf kniha od našeho předního a mezinárodně uznávaného endokrinologa prof. MUDr. RNDr. Luboslava Stárky, DrSc. „Pokroky v endokrinologii“.

Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o přepracované vydání knihy Aktuální endokrinologie, která vyšla v tomtéž nakladatelství v roce 1999. Avšak po bližším prostudování čtenář zjistí, že až na několik málo témat, se nejedná o modernizaci této, již dříve vydané knihy.

Předkládaná publikace je zaměřena na endokrinologickou problematiku, která doposud nebyla v literatuře dostatečně zpracována nebo u které se nahromadily nové poznatky a přístupy v diagnostice a léčbě.

Kniha je rozdělena do 9 kapitol.

1. kapitola je věnována 50letému výročí založení Endokrinologického ústavu v Praze, stručně shrnuje významné osobnosti, které se podílely na rozvoji a vybudování Endokrinologického ústavu do dnešní podoby.

Následuje kapitola Endokrinní regulace, která je rozdělena do několika subkapitol, ty jsou pak věnovány poměrně široké a různorodé endokrinologické problematice. Najdeme zde přehled faktorů ovlivňujících účinnost krátkodobé a dlouhodobé redukce hmotnosti. Další podkapitoly se věnují genetickým příčinám některých endokrinopatií, zmiňují se o pokrocích v DNA diagnostice a možnosti genové terapie v endokrinologii. Poměrně přehledně jsou probrány možnosti nukleární medicíny v diagnostice a léčbě endokrinních onemocnění. Dále jsou zde nové poznatky o vitaminu D a jeho významu pro organizmus. Velmi přínosnou kapitolou pro praxi je přehled endokrinopatií v graviditě, jejich diagnostika, průběh a léčba. Zajímavá je část věnována vlivu kouření na jednotlivé žlázy s vnitřní sekrecí. Téměř na závěr je kapitola Endokrinní regulace doplněna přehledem a hodnocením některých základních dynamických testů v endokrinologii.

3. kapitola přináší jednak informace o doposud méně známých hormonech, jako jsou adrenomedulin, fytoestrogeny, inkretiny, ghrelin a dalších hormonech podílejících se na regulaci příjmu potravy a energetické rovnováhy, ale také nejnovější poznatky o všeobecně známých hormonech, jako jsou oxytocin, somatostatin a glukagon.

Další kapitola se věnuje největšímu podoboru endokrinologie - tyreologii. Najdeme zde podkapitoly věnující se výskytu, diagnostice a léčbě tyreopatií v dětství, stáří a graviditě. Dále autoři probírají v současnosti velmi diskutované téma subklinických tyreopatií. Je zde nastíněn genetický podklad imunitních tyreopatií a jejich asociace s jinými imunoendokrinopatiemi. Velmi podrobně se popisuje význam selenu pro správnou funkci štítné žlázy, a najdeme zde i výčet faktorů, které mají vliv na vznik tyreopatií. Není jistě závadou doplnění této kapitoly přehledným shrnutím o diagnostice a léčbě uzlové strumy.

Velmi rozsáhlá 5. kapitola je věnována steroidním hormonům. Většinou obsahuje doplnění nových poznatků k již dříve publikovaným tématům v knize Aktuální endokrinologie, ale najdeme zde i kapitoly, které jsou dnes v popředí zájmu, jako erektilní dysfunkce a jejich léčba, nebo naopak možnosti mužské antikoncepce s výčtem možných použitelných preparátů.

Méně známým, ale zajímavým, zde zmíněným tématem je androgenní nedostatečnost u žen, její příznaky, diagnostika a možnosti potencionální léčby.

6. kapitola je zaměřena na chirurgické přístupy v endokrinologii. Z velkého množství endokrinopatií jsou zde probrány možnosti chirurgické, okrajově i nechirurgické léčby tyreopatií, hlavně jednotlivých nádorů štítné žlázy. Dále zde nalezneme přehledné sdělení pojednávající o léčbě kryptorchizmu.

Zejména pediatři jistě ocení kapitolu věnovanou endokrinologii růstu a kostního metabolizmu. Autoři připomínají další novější indikace léčby GH, jako jsou syndrom Praderové-Williho a syndrom intrauterinní růstové retardace. Velmi didakticky a přehledně je popsána fyziologie dětského růstu se zaměřením na význam a vliv GH a jeho periferních působků. Následné podkapitoly jsou věnovány růstu a vývoji kostí v dětství a pubertě, s výčtem faktorů ovlivňujících tvorbu kosti, dále jsou zde zmíněny odlišnosti pro hodnocení osteopatií v dětství. Kapitola je zakončena přehlednými informacemi o Pagetově chorobě, její patogenezi, klinice, diagnostice a léčbě.

Následuje rozmanitá kapitola věnovaná novým poznatkům o inzulinu, jeho sekreci, regulaci sekrece a změnách sekrece u porušené glukózové tolerance a diabetes mellitus. Dále se popisuje vliv terapie glukokortikoidy na glykoregulaci, její diabetogenní účinky, konečně i možnosti léčby rozvinutého steroidního diabetu. Je zde připomenuta koincidence diabetes mellitus a tyreopatií s výčtem nejčastěji se vyskytujících onemocnění štítné žlázy u diabetiků, včetně doporučení pro jejich záchyt. Předmětem zájmu bude jistě i část zabývající se vlivem mnohých hormonů a s nimi souvisejících endokrinopatií na rozvoj inzulinové rezistence, poruchy glukózové tolerance a diabetes mellitus.

Poslední 9. kapitola je věnována některým vybraným neoplaziím v endokrinologii. Přehledně zde najdeme součastné poznatky týkající se kliniky, diagnostiky a léčby feochromocytomu. Velmi ucelené jsou i informace týkající se hormonů neuroendokrinních orgánů a nádorů z nich vycházejících, včetně karcinoidu.

Závěrem lze říct, že kniha Pokroky v endokrinologii není klasickou učebnicí endokrinologie, ale jedná se o knihu, která přináší rozmanité, velmi aktuální a moderní informace, které zcela jistě budou velmi užitečné jak endokrinologům v praxi, tak lékařům v předatestační interní, endokrinologické a diabetologické přípravě.

MUDr. Karola Balšíková

Endokrinologická ambulance II. interní kliniky LF MU a FN U sv. Anny

www.fnusa.cz

e-mail: karola.balsikova@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 28. 2. 2008


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 3

2008 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×