Šlampa P, Petera J et al. Radiační onkologie.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2008; 54(3): 313-314
Kategorie: Z odborné literatury

Šlampa P, Petera J et al. Radiační onkologie. Praha: Galén a Karolinum 2007. 457 stran. ISBN 978−80−7262−469−0 (Galén), 978−80−246−1443−4 (Karolinum)

Dostává se nám do rukou kniha, jejíž vydání považuji za velmi prospěšné. Celé roky chyběla českým lékařům ucelená publikace radiační onkologie, která by sloužila pro orientaci v tomto oboru jiným odborným lékařům, ale především by výrazně prospěla jako učebnice pro postgraduální výuku lékařů v oboru radiační onkologie.

Tato je jednoznačně tímto chybějící materiálem.

Publikace je přehledná, výstižná a dobře srozumitelná, což je nezbytné pro edukační cíl. Má mnoho ilustračních fotografií, schémat a tabulek, které vhodně doplňují text a které jsou v oboru radiační onkologie nezbytností pro dokonalé pochopení problematiky.

Kniha začíná zajímavou kapitolou o historii oboru radioterapie, v níž jsou vzpomenuty slavné osobnosti světového i českého lékařství a lékařské fyziky, které se významně zapsaly do vývoje oboru.

V další kapitole jsou shrnuty základní principy radioterapie v historickém vývoji až po současný stav a perspektivy oboru, včetně radiační ochrany a nezbytného zajištění kvality léčby. Text je opět jasný, přesný a přehledný a velmi dobře může sloužit postgraduální výuce.

Následující část speciální radioterapie je členěna klasickým způsobem do kapitol podle lokalizace nádorového postižení. Struktura jednotlivých kapitol je jednotná a popisuje problematiku nádorových diagnóz od epidemiologie, etiologie, diagnostických přístupů k stanovení léčebné strategie. Stanovení léčebné strategie vychází z citací závěrů významných klinických studií a léčebných standardů, které jsou respektovány a dodržovány světově proslulými pracovišti. Cenné jsou pro praxi podrobné popisy léčebných postupů jak v oblasti chemoterapie, konkomitantní chemoradioterapie, tak především v oblasti plánování a vlastního provádění léčby zářením.

Publikaci nechybí i velmi důležitá kapitola paliativní léčby zářením, část o nenádorové radioterapii a léčbě dětských nádorů.

Důležitou součástí jsou kapitoly, které se věnují speciálním technikám – stereotaktické radioterapii, radioterapii s modulovanou intenzitou a hypertermii, které vymezují základní principy technik a jejich klinické využití.

Publikace má jednoznačně vysokou odbornou úroveň. Je napsána velmi dobrým jednotným slohem.

Citace uvedené v jednotlivých kapitolách jsou četné a svědčí o pečlivé přípravě autorů a jejich vědomostech o jednotlivých diagnózách. Jsou dokladem objektivity a serióznosti přístupu autorů k problematice. Knihu Radiační onkologie hodnotím velmi kladně, jako publikaci, která obohatí českou odbornou literaturu v oblasti diagnostiky a léčby zhoubných onemocnění. Mohu ji vřele doporučit lékařům připravujícím se na odbornou dráhu v oboru radiační onkologie, kde poslouží jako výborná učebnice. Dále bude zdrojem důležitých znalostí pro lékaře, kteří se připravují na obor klinická onkologie i dalším odborníkům, kteří se ve svých chirurgických i nechirurgických oborech potkávají s nemocnými s maligními nádory a kteří si své znalosti chtějí obohatit o léčebné postupy z oboru radiační onkologie.

Kniha bude zcela jistě účinným pomocníkem v každodenní praxi radioterapeutů.

Hodnotím ji jednoznačně pozitivně a přeji jí mnoho vděčných čtenářů.

prim. MUDr. Jana Prausová, MBA

Radioterapeuticko-onkologické oddělení

FN Motol

www.fnmotol.cz

e-mail: Jana.Prausova@fnmotol.cz

Doručeno do redakce: 1. 4. 2008


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 3

2008 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více