Mastík J. Migréna. Průvodce ošetřujícího lékaře.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2008; 54(3): 312
Kategorie: Z odborné literatury

Mastík J. Migréna. Průvodce ošetřujícího lékaře. Praha: Jessenius Maxdorf 2007. 104 stran. ISBN 978-80-7345-139-4.

Kniha Jiřího Mastíka Migréna, průvodce ošetřujícího lékaře, je zdařilá. Plní záměr autora vytvořit čtivé dílo pro praktické užití. Je patrné, že se autor problematikou bolestí hlavy dlouhodobě ve své praxi zabývá, že se s pacienty setkává a ví, na jaké otázky má dát kniha odpověď.

Dílo je po odborné stránce velmi dobře napsané, text odpovídá aktuálnímu stavu poznání a je pečlivě zpracován. Zajímavé a ne zcela tradiční je i členění jednotlivých kapitol, kdy v úvodních kapitolách je shrnutí poznatků o migréně, jakési repetitorium migrény, její epidemiologie, základy etiopatogeneze, je diskutována dědičnost a genetika, zmíněny možné spouštěcí faktory a možnosti prevence. Samozřejmě se autor věnuje i popisu klinického obrazu, diagnostiky a současné klasifikaci - jedna tabulka pro MKN i mezinárodní klasifikace dle IHS. Je zařazena i kapitola pracovní schopnost a zmínka o socioekonomickém pohledu na migrénu. Podstatnou částí jsou pak rady pro vyšetření nemocného a popisy jednotlivých jednotek, které sem spadají, jako je familiární hemiplegická migréna, bazilární migréna či periodické syndromy v dětském věku. Je zmíněna i chronická migréna, vlastně přechod běžné migrény do chronické denní bolesti hlavy a možnost vzniku nadužívání medikace, což je v současné době narůstající problém, který si lékaři ještě plně neuvědomují. V rámci diferenciální diagnózy jsou uvedeny i popisy ostatních primárních bolestí hlavy. Dalším důležitým bodem v rámci diferenciální diagnózy jsou varovné, alarmující příznaky a přehled nebezpečných sekundární bolesti hlavy, které je třeba co nejdříve diagnostikovat a řešit. Druhou polovinu obsahu knihy tvoří kapitola o farmakoterapii. Je zde podán přehled cílů farmakoterapie, jednotlivých léků a lékových skupin, užívaných v této indikaci. Zasloužená pozornost je věnována i strategii léčby a vhodným léčebným postupům, je zdůrazněna vhodnost časné intervence u akutního migrenózního záchvatu. Zmínku zaslouží i kapitola o lécích, které můžeme užít v graviditě a v období kojení, což je pro praxi přínosné, protože dotazy gravidních či kojících migreniček často přivedou lékaře do rozpaků. Na konci jsou pak uvedeny přehledné tabulky léků, užívaných k akutní i profylaktické léčbě.

Text knihy se výborně čte, je srozumitelný, jasný a dobře pochopitelný, jak pro odborníka na problematiku, tak i pro lékaře z praxe, který se tématikou migrény speciálně nezabývá. Knihu lze jednoznačně doporučit.

prim. MUDr. Jolana Marková

Neurologická klinika IPVZ Praha Fakultní Thomayerovy nemocnice

www.ftn.cz

e-mail: jolana.markova@ftn.cz

Doručeno do redakce: 4. 3. 2008


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 3

2008 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.