Broulík P. Osteoporóza a její léčba.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2008; 54(3): 310
Kategorie: Z odborné literatury

Broulík P. Osteoporóza a její léčba. Praha: Jessenius-Maxdorf 2007. 135 stran. ISBN 978-80-7345-134-9.

V ediční řadě Farmakoterapie pro praxi vychází jako 27. svazek další průvodce ošetřujícího lékaře s dostatečně podrobným návodem pro diagnostiku a diferenciální diagnostiku osteoporózy a pro její terapii s upozorněním na komplikace a nežádoucí účinky používaných farmak. Hlavní pozornost je věnována postmenopauzální osteroporóze; osteoporóza u mužů a osteoporóza indukovaná kortikosteroidní léčbou nebo podáváním hormonů štítné žlázy je krátce zmiňována ve zvláštní kapitole.

Dílo pojednává o problematice, která je nejvýše aktuální z hlediska významu kostního onemocnění pro zdravotní stav starší populace. Onemocnění, kterým u nás trpí kolem 600 000 osob a postihuje každou 2. starší ženu a které ve svých důsledcích se významně projevuje i na mortalitě nemocných, jistě zasluhuje pečlivé zmapování léčebných i preventivních možností. Podrobnější rozvedení farmakologické tématiky týkající se osteoporózy je také důležité proto, že paleta použitelných farmak je velmi pestrá a trh je stále doplňován novými přípravky na léčbu osteoporózy. Knížka proto vedle stručné patogeneze onemocnění a pojednání o diagnostických možnostech podrobně charakterizuje různé skupiny farmak, jako je kalcium, vitamin D, hormony používané pro substituční léčbu, selektivní modulátory estrogenových receptorů, bisfosfonáty, derivát parathormonu - teriparid, stroncium ranelát, kacitonin, fluoridové soli, inhibitory účinku RANKL, jako je denosumab, anabolika a kombinované přípravky a zmiňuje se i o nefarmakologických přístupech k léčbě osteoporózy. Velká nabídka léčebných postupů a nově se objevující farmaka mohou někdy přivádět ošetřujícího lékaře do rozpaků, které má volit, a proto je třeba uvítat, že v knížce najde zájemce kritické posouzení nejrůznějších terapeutických přístupů zpracované z hlediska dlouholetých zkušeností autorových. Prof. Broulík z III. interní kliniky 1. lékařské fakulty UK v Praze vychází ze zkušeností svého pracoviště, které předběhlo o celá desetiletí dobu svým zájmem o kostní metabolizmus a o důsledky jeho poruch.

Tématika je po odborné stránce zpracována na plné výši. Téma je zpracováno přehledně a v souhlase s koncepcí vydavatelské řady, v níž je publikováno. Je také dovedeno až k zcela nejnovějším poznatkům, v práci se objevují nejnovější citace. Útlou monografii lze doporučit všem lékařům, kteří se s osteoporózou a její léčbou mezi svými pacienty setkávají.

prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.

Endokrinologický ústav

www.endo.cz

e-mail: LStarka@endo.cz

Doručeno do redakce: 26. 2. 2008


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 3

2008 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×