Zpráva o prvním mezinárodním konsensu plně zaměřeném na dětské astma, zabývající se diagnózou a léčbou


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2009; 89(3): 162
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Za posledních deset let se prevalence astmatu dramaticky zvýšila (1). Světová zdravotnická organizace odhaduje, že astma je nyní jednou z nejčastějších chronických dětských nemocí, postihující v průměru více než deset procent dětí (2)..

Podle odborníků bude mít 50 % všech kojenců a dětí do věku tří let nejméně jednu epizodu sípání, a kojenci s opakujícím se sípáním mají vyšší riziko, že se u nich do doby, než dosáhnou adolescence, rozvine trvalé astma.

Tradičně se přístup k léčbě chronického astmatu dětí poněkud lišil od léčby nabízené dospělým. Konkrétní aspekty pediatrického astmatu včetně terapeutických strategií jsou limitované a panuje nedostatek nejnovějších mezinárodních návodů pro pediatrické astma. Dnes poprvé existuje řada mezinárodních doporučení zaměřených na diagnostikování, sledování a praktickou léčbu dětského astmatu, která mohou sloužit jako návody pro klinickou praxi.

Zpráva je součástí PRACTALL (Praktické alergologie), společné iniciativy Evropské akademie alergologie a klinické imunologie (EAACI) a Americké akademie pro alergie, astma a imunologii (AAAAI).

Astma: zánětlivý stav

Příčiny astmatu nejsou vědci zatím plně pochopeny, ale zdá se být jasné, že existuje genetická složka i faktory životního prostředí a životního stylu (3). Je také známo, že astma je reakce na určité spouštěče v okolí, jako je pyl, změny počasí, určité virové infekce a cvičení (4). Tyto spouštěče se liší od jedince k jedinci, ale reakce je podobná. U lidí s astmatem je výstelka dýchacích cest chronicky zanícená a v přítomnosti spouštěče se svaly kolem dýchacích cest stáhnou a dýchací cesty se zúží, čímž je ztíženo dýchání (5).

Dětské astma je jiné než dospělá forma a vyžaduje jiný přístup k léčbě. Dětské plíce se stále vyvíjejí (6), jejich imunitní systém je nedozrálý (7) a mají menší dýchací cesty, které se snadněji ucpou (8). Proto je důležité astma u dětí dobře léčit a sledovat, a nová doporučení EAACI-AAAAI nabízejí lékařům praktické způsoby, jak tyto záležitosti řešit.

Nové myšlení – mezinárodní doporučení pro léčbu dětského astmatu

Nová doporučení EAACI-AAAAI pro diagnózu a léčbu astmatu u dětí byla formulována některými ze světově nejproslulejších odborníků na astma. Skupina vzala do úvahy výsledky nejnovějšího výzkumu a teorie o dětském astmatu a zabývá se přirozeným vývojem a patofyziologií pediatrického astmatu.

Hlavní body doporučení PRACTALL

Anamnéza / Diagnóza

Pečlivé vyhodnocení a rozeznání spouštěčů astmatu je důležité pro vzdělávání pacienta, kontrolu okolního prostředí a prognózu.

Vždy je třeba se snažit o identifikaci astmatických fenotypů (např. astma vyvolané viry, alergické astma a symptomy vyvolané činností), včetně hodnocení atopického statutu.

Pro potvrzení možného přispění alergenů ke zhoršení astmatu je důležité testování alergenů (v každém věku) (9).

Farmakoterapie /imunoterapie/vzdělávání

  • Léčba zánětu cest dýchacích vede k optimální kontrole astmatu.
  • Není třeba se vyhýbat cvičení; astmatické děti mají být povzbuzovány, aby se věnovaly sportům při účinné kontrole astmatických zánětů a symptomů.
  • Léčbou první linie pro úporné astma jsou inhalované steroidy (ICS). Atopie a špatná funkce plic předpovídají příznivou reakci na ICS. Nová zjištění však nepodporují jejich roli při modifikaci nemoci po vysazení léčby ICS u předškolních dětí.
  • Leukotrieny (LTRA) jsou alternativou k léčbě první linie úporného astmatu. Mladší věk (<10 let) a vysoká hladina leukotrienů v moči predikují příznivou reakci. Navrhovány jako léčba sípotu indukovaného viry.
  • Dokud nebudou k dispozici další důkazy účinnosti a dlouhodobé bezpečnosti, navrhuje se, aby se k LABA (dlouhodobě působící beta-antagonisté) povinně používaly ICS jako přídavná kontrolní terapie.
  • Zvažte imunoterapii s vhodnými alergeny na alergické astma a v rámci schválených indikací pouze tehdy, když je alergenní komponenta dobře zdokumentována a jsou k dispozici spolehlivé extrakty alergenů.
  • Vzdělávání o astmatu je nedílnou součástí léčby astmatu a musí být poskytnuto všem zúčastněným stranám (10).

Monitoring

  • Pokládejte cílené otázky s ohledem na věk týkající se: astmatických symptomů, dodržování léčby a zhoršení astmatu.
  • V klinickém prostředí; spirometrie – zejména poměr FEV1/FVC a průtok vzduchu – má svou roli při detekci nerozeznaných překážek v dýchání.
  • eNO je jednoduchý test, který je užitečný při vyhodnocování eosinofilových zánětů dýchacích cest při dětském astmatu (11).

Úplný seznam najdete v: Diagnosis and treatment of astma in childhood: a PRACTALL consensus report. Allergy 2008, 63, p. 5-34

PRACTALL, skupina pediatrického astmatu, sdružuje přibližně 40 mezinárodních odborníků na pediatrickou alergii a astma z dvaceti zemí. Zpráva poskytuje jasná a stručná doporučení pro lékaře pro diagnózu, praktickou léčbu a sledování astmatu u dětí a je prvním souborem mezinárodních doporučení zaměřených na dětské astma.

Prohlášení:

Program PRACTALL je podporován neomezeným vzdělávacím grantem společnosti Merck & Co. Inc. pod záštitou University Charité Berlín.

Prof. Petr Pohunek, MD, Ph.D.

petr.pohunek@lfmotol.cuni.cz


Zdroje

1. WHO Factsheet. Environmental hazards trigger childhood allergic disorders. April 2003

2. Claesson, H.E. Asthma and leukotrienes: antileukotrienes as novel anti-asthmatic drugs. Journal of Internal Medicina 1999, 245, p. 205-227 (Introduction).

3. PRACTALL Allergy 2008, 63, p. 5–34.

4. World Health Organization. Asthma Factsheet. nu. 307 August 2006. Také dostupné na http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs307/en/ Oddíl: The causes.

5. World Health Organization. Asthma Factsheet. nu. 307 August 2006. Také dostupné na http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs307/en/ Oddíl: What is asthma

6. European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI). Experts provide new consensus on childhood asthma-Goteborg, Sweden, 10 June 2007.

7. PRACTALL Allergy 2008, 63, p. 5–34.

8. PRACTALL Allergy 2008, 63, p. 5–34.

9. PRACTALL Allergy 2008, 63, p. 5–34.

10. PRACTALL Allergy 2008, 63, p. 5–34.

11. PRACTALL Allergy 2008, 63, p. 5–34.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 3

2009 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se