Třicet let Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2009; 89(3): 164
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Datem vzniku Společnosti všeobecného lékařství (SVL) je 30. březen 1979, kdy ji tehdejší Ústřední výbor České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP) schválil jako 53. členskou odbornou společnost. Tím byla završena práce přípravného výboru, který vzešel z porady zástupců Spolku lékařů a obvodních lékařů 20. ledna 1979. Volby prvního vedení SVL ČLS JEP proběhly na ustavující schůzi 12. dubna téhož roku v pražském Lékařském domě. Odborná společnost všeobecných lékařů tedy slaví 30. narozeniny.

Prvním předsedou společnosti se stal pražský obvodní lékař MUDr. Jan Vaněk. Jeho osobnost bezesporu stojí za pozornost. Byl známou a charismatickou postavou pražské lékařské society. Více než 40 let léčil nemocné v pražském Podskalí. V jednom novinovém interview vyslovil názor na postavení praktického lékaře:

Moderní medicína potřebuje dva typy lékařů. Specialisty v oborech a pak článek, který spojuje veškerou péči o člověka, a to je v našich podmínkách obvodní lékař, odborník všeobecného lékařství. Nemocní potřebují nejen odbornou péči, ale také soucítění, což je součást lékařské terapie, která je tak vzácná v českých poměrech. S terapií soucítění se setkáváme v zahraničí. Výsledky léčby nemocných jsou kvalitnější. Tuto vlastnost a metodu se lékaři nenaučí nikde na fakultě, tu musí mít v sobě.“

Dr. Vaněk zemřel v roce 2003 a v jeho nekrologu akademická malířka Libuše Miková napsala:

Byl rodinným lékařem v pravém smyslu toho slova. V anonymitě velkoměsta to bylo nepochybně výlučné postavení, protože v Praze se již dávno vytratil onen důvěrný vztah mezi lékařem a nemocným, obvyklý na venkově.“

Historický mezník

Plán činnosti a odborný program SVL ČLS JEP byl přijat na I. konferenci všeobecného lékařství, která se konala 5. a 6. listopadu 1981 v Hradci Králové. Toto setkání má v činnosti společnosti historický a zásadní význam. SVL si zde za základní cíl vytkla profilovat všeobecné lékařství jako skutečně samostatný vědecký obor, který bude schopen nést převážnou část léčebné a hlavně pak preventivní péče o občany státu.

Dále zformulovala záměr vytvořit specifický systém pregraduální i postgraduální výchovy a výuky všeobecných lékařů. Konstatovala nutnost zvědečtit a zkvalitnit lékařskou práci v první linii kontaktu s pacientem. Společnost sama sobě dala za úkol vzbudit a podchytit co nejširší zájem o sebevzdělávání a o vědeckou a výzkumnou aktivitu u co nejvyššího počtu lékařů všeobecného směru.

Zakladatelé společnosti také již v samém začátku usilovali o vytvoření stálé platformy předávání odborných informací – vznikla pravidelná setkání v Praze na Pracovních dnech všeobecného lékařství a také se od té doby konají každoroční výroční konference.

Členství v mezinárodních organizacích

V průběhu let se společnost stala členem řady mezinárodních odborných organizací – WONCA (World Organization of National Colleges and Academies, zkráceně někdy označovaná jako World Organization of Family Medicine), SIMG (Societes Internationalis Medicinae Generalis), E. A. N. A. (Europäische Arbeitsgemeinschaft der Niedergelassenen Ärzte) a dalších.

V současnosti má SVL ČLS JEP více než 3800 členů. Svůj základní a jednoznačný cíl spatřuje v rozvoji všeobecného praktického lékařství jako specializace v primární péči, akademické i vědecké disciplíny se svou vlastní náplní vzdělávání, výzkumem, svými důkazy a klinickými aktivitami (The European Definition of General Practice/ Family Medicine).

Celoživotní vzdělávání

Společnost se podílí na tvorbě standardních léčebných postupů, aktualizuje koncepci oboru, je partnerem pro jednání v dohodovacích řízeních jak o kompetencích praktického lékaře, tak o ceně jeho práce. Odborní zástupci společnosti jsou zváni ke koncepcím řady preventivních programů.

SVL ČLS JEP má od České lékařské komory přidělenou akreditaci k pořádání školicích akcí pro praktické lékaře v systému celoživotního vzdělávání. Proto pod její odbornou garancí již několik let běží v celé ČR cyklus vzdělávacích seminářů. Nadále probíhají výroční konference, kde jsou zde stále častěji prezentována odborná sdělení samotných praktiků.

Zdroj: Zdravotnické noviny

(Ambit Media a.s.)


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 3

2009 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se