Trpěli i dávní lidé nádory?


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2009; 89(3): 158
Kategorie: Recenze

Eugen Strouhal, Alena Němečková

Trpěli i dávní lidé nádory?

Historie a paleopatologie nádorů, zvláště zhoubných.

Karolinum 2008

Autoři se ve své knize zabývají exotickým oborem, paleopatologií, tedy patologickými změnami, které se nacházejí u pozůstatků lidí i vymřelých nebo fosilních zvířat. Jde o multidisciplinární obor. Autoři se zaměřili na výskyt nádorů, tedy na to, co bychom mohli označit jako paleoonkologii. Ta se stává jednou se zajímavých a významných pomocnic výzkumu nádorů. Je zásluhou autorů, že se touto historickou oblastí medicíny počali zabývat první v České republice, a to již od roku 1994. Je nutno poznamenat, že autoři jsou k tomu vysoce vzdělaní, a to v oborech, bez nichž by byl výzkum v této oblasti vědy jen torzem, či pouhou imaginací, tedy medicínou, historií i archeologií a konečně i schopností podat přehled paleopatologie přijatelným způsobem i pro vzdělaného laika.

Hned v úvodu poukazují autoři na „temporospaciální“ metodu zpracování svých nálezů, totiž v jakých časových obdobích kolísal výskyt nádorů, (který obecně měl  vzestupnou tendenci) a jaké byly geografické vlivy na jejich výskyt. Srovnávají přitom výskyt v Evropě s výskytem v Egyptě a Nubii, kterou podrobně zkoumali.

Z historického hlediska pátrají autoři o písemných či ikonografických pramenech a o tom, zda tehdejší lidé znali onkologická onemocnění a zda některé nádory se pokoušeli léčit. Nezbytnou podmínkou výzkumu byly archeologické zkušenosti autorů. Zanícení mého přítele profesora Strouhala jsem v tomto směru sledoval již od doby, kdy jsme spolu pracovali jako endokrinologicky zaměření lékaři a kdy jsem mohl sledovat jeho četné cesty do Egypta a Nubie i jeho objevy, kterými se zapsal do dějin archeologie této oblasti medicíny nejen u nás, ale i v celosvětovém měřítku. Měl jsem i vzácnou příležitost být přítomen diskusím, které vedl s vynikajícím paleorentgenologem a rovněž mým přítelem profesorem Lubošem Vyhnánkem, jemuž je kniha věnována a který se u nás proslavil zejména objevy z oblasti Mikulčic.

Čtenář nepochybně ocení i systematické třídění případů i kategorizace literárních údajů, ale zejména obrazovou dokumentací, která je až neuvěřitelně detailně propracovaná.

Většina popsaných nádorů se týká tvrdých tkání, hlavně kostí, a jen výjimečně zachovaných tkání měkkých, které „ přežily“ díky mumifikaci umělé či přirozené v příznivých geografických podmínkách. Na zhoubné nádory měkkých tkání lze však soudit z jejich osteolytických či osteoblastických metastáz.

Profesor Strouhal poukazoval na dynamiku chorob, tedy na časový faktor, který souvisel se způsobem života v různých časových etapách vývoje, ovlivněným fyzickými, ekonomickými i kulturními vlivy. Ty ovšem souvisely i se změnami či evolucí vnímavosti a odolnosti organismu.

Dílo autorů, shrnuté ve 36 kapitolách a 193 stránkách, je nepochybně prioritním literárním vědeckým průsečíkem archeologie antropologie a lékařských věd. Čtenář se tu dozví o výskytu chorob, zejména nádorů (převážně zhoubných) od rostlin přes bezobratlé, obratlovce, hominidy až k homo sapiens. Je nesporné, že cenné jsou zejména jejich vlastní nálezy, které srovnávají s údaji o historii nádorů z písemných pramenů.

Zvláštní kapitoly jsou věnovány léčebným metodám v historii, ikonografickým znázorněním nádorů (na kresbách, malbách, reliéfech, v soškách, mincích, medailích, plaketách aj.), historii paleoonkologie, metodice vyšetřování jednotlivých typů kostních malignit a jejich různým lokalizacím i nálezům nádorů pojivové tkáně, až po diagnózy zhoubných nádorů ze souboru autorů z různých lokalit světa včetně ČR a SR.

Dílo zaujme nejen onkology, nýbrž lékaře vůbec a v obecnějších kapitolách i laickou veřejnost.

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 3

2009 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se