Jarní semináře o bolesti 2009


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2009; 89(3): 159
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Vážení kolegové,

léčba opioidy v posledním desetiletí rozšířila své možnosti. Přibývá nejen indikací této léčby pro bolest onkologické i neonkologické etiologie, ale platí i tvrzení, že opioidy by se měly nasazovat dle intenzity bolesti a ne dle jejího původu. Protože v této oblasti farmakoterapie dochází v posledních letech k velkému rozvoji a v naší republice je tato léčba stále podceňována, zvolili jsme téma opioidů jako hlavní problematiku, kterou se budeme zabývat na našich algeziologických seminářích.

Věříme, že vás toto téma zaujme a těšíme se na vaši interaktivní účast v diskuzích.

MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.

primář Centra pro léčbu a výzkum bolestivých stavů FN Motol Praha

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

přednosta Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie, 3. LF UK Praha

MUDr. Ivan Vrba

vedoucí pracoviště pro léčbu bolesti Nemocnice Na Homolce Praha

PROGRAM

7. 4. 2009 (úterý) Praha – FN Motol, kinosál, V Úvalu 84

15.00 – 16.00 Registrace

16.00 – 18.00 prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.: Mechanismy účinku opioidů;

prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.: Novinky ve farmakologii opioidů;

MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.: Nové strategie v léčbě opioidy;

MUDr. Ivan Vrba: Opioidy u nenádorové bolesti;

18.00 – 18.30 Přestávka s občerstvením;

18.30 – 20.30 Prezentace firem;

11. 5. 2009 (pondělí) Plzeň – Šafránkův pavilon LF UK, Alej Svobody 31

15.00 – 16.00 Registrace

16.00 – 18.00 prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.: Mechanismy účinku opioidů

MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.: Nové strategie v léčbě opioidy;

MUDr. Ivan Vrba: Opioidy u nenádorové bolesti;

MUDr. Jan Lejčko: Problematika závislosti při dlouhodobé léčbě opioidy;

18.00 – 18.30 Přestávka s občerstvením;

18.30 – 20.30 Prezentace firem;

11. 6. 2009 (čtvrtek) České Budějovice – Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, sál Uran, Boreckého 27

15.00 – 16.00 Registrace;

16.00 – 18.00 prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.: Mechanismy účinku opioidů;

MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.: Nové strategie v léčbě opioidy;

MUDr. Ivan Vrba: Opioidy u nenádorové bolesti;

MUDr. Eva Lengálová: Léčba opioidy u nádorové bolesti;

18.00 – 18.30 Přestávka s občerstvením;

18.30 – 20.30 Prezentace firem;

ÚČAST BUDE HODNOCENA KREDITNÍMI BODY PRO LÉKAŘE A SESTRY DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

REGISTRACE

Žádáme účastníky, aby se zaregistrovali k účasti prostřednictvím on-line formuláře na www.seminarebolest.cz

a zároveň zaslali organizačnímu sekretariátu potvrzení se jménem o úhradě poplatku 300 Kč / za jeden seminář poštou, faxem (na č. 224 942 550) nebo jako přílohu e-mailu.

Registrační poplatek zahrnuje:

  • vstup na program semináře;
  • vstup na výstavu firem;
  • tištěné materiály;
  • certifikát o účasti;
  • občerstvení;

Úhrada registračního poplatku:

Registrační poplatek uhraďte laskavě bankovním převodem na účet Congress Business Travel, s.r.o. – č.ú. 1942073339/0800. Jako variabilní symbol uvádějte vždy č. 913, u každé platby musí být uvedeno jméno osoby, za kterou je platba provedena.

Storno registrace:

Zruší-li účastník písemně svou účast 10 dnů před akcí, vrátí sekretariát uhrazenou částku minus 20 % za administrativní výdaje. Po tomto datu bohužel není možné poplatek vrátit, sekretariát zašle veškeré tištěné materiály na adresu účastníka.

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT:

Congress Business Travel, s.r.o. 

Lidická 43/66, 150 00 Praha 5

kontaktní osoba: Monika Šenderová

tel. : +420 224 942 575

fax: +420 224 942 550

gsm: +420 723 035 367

e-mail: seminarebolest@cbttravel.cz

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST.

Další informace a registrace na internetových stránkách

www.seminarebolest.cz


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 3

2009 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se