Program kongresu


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2016; 71 (Supplementum 1): 5-8.
Kategorie: Program kongresu

ČTVRTEK 15. 9. 2016

09.30 – 11.45

SETKÁNÍ PRIMÁŘŮ DĚTSKÝCH ODDĚLENÍ

12.30 – 13.45

INFEKCE AOČKOVÁNÍ

Předsedající: MUDr. Hana Cabrnochová; prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

Roháčová Hana (Praha): Dětské infekční nemoci včera, dnes azítra

Cabrnochová Hana (Praha): Očkování vpraxi PLDD – historie asoučasnost

Chlíbek Roman (Hradec Králové): Pertuse unovorozenců akojenců – vliv vakcinace matek

12.30 – 13.45

METABOLICKÝ SYNDROM UDĚTÍ

Předsedající: MUDr. Jitka Kytnarová, Ph.D.; MUDr. Bohuslav Procházka

Aldhoon-Hainerová Irena (Praha): Metabolicky zdravá obezita udospívajících chlapců

Boženský Jan (Ostrava): Význam epigenetiky vrozvoji civilizačních onemocnění

Procházka Bohuslav (Kutná Hora): Obezita, sůl ahypertenze

Kytnarová Jitka (Praha): Bariatricko-metabolická chirurgie vdospívání

13.55 – 14.55

VOLNÁ SDĚLENÍ 1

Předsedající: doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.; MUDr. Antonín Lukeš

Peychl Ivan (Praha): Výskyt sepse na pracovišti všeobecné akutní pediatrie

Krška Vojtěch (České Budějovice): Epidemiologie ADEM vČeských Budějovicích

Koľvek Gabriel (Košice): End-stage renal disease očami slovenského registra

Petrák Bořivoj (Praha): Péče opacienty sneurofibromatosis von Recklinghausen typ 1

Kutílek Štěpán (Klatovy): Hypofosfatázie – onemocnění skeletu, na které musíme myslet

Kreslová Marcela (Plzeň): Hodnocení endoteliální funkce udětí adospělých scystickou fibrózou

13.55 – 15.10

VOLNÁ SDĚLENÍ 2

Předsedající: MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.; MUDr. David Neumann, Ph.D.

Marinov Zlatko (Praha): Obezita spojená smikrodelecí 16p11.2

Pomahačová Renata (Plzeň): Chronická lymfocytární tyreoiditida jako rizikový faktor vývoje karcinomu štítné žlázy vdětském věku

Romanová Martina (Praha): Kazuistika chlapce snerozpoznanou hypotyreózou

Neumann David (Hradec Králové): 10 let zkušeností sambulantním zahájením léčby dětí sdiabetes mellitus 1. typu

Vaníček Hubert (Hradec Králové): Netuberkulózní mykobakteriózy unekalmetizovaných dětí

Mareš Jiří (Hradec Králové): Vliv sociálních sítí na zdravotní názory azdravotní chování matek

Gregora Martin (Strakonice): Současné trendy vpodpoře zdravého kojení (Přednáška podporovaná společností Angelini Pharma Česká republika, s.r.o.)

15.40 – 16.25

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU

Slavnostní zahájení proběhne za účasti představitelů vedení Lékařské fakulty, Fakultní nemocnice i zastupitelů města Hradce Králové.

Bude při něm předána prestižní Brdlíkova cena za celoživotní přínos pediatrii, Čestná medaile ČPS a další ocenění.

16.25 – 16.55

PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKA

Prymula Roman (Hradec Králové): Úloha očkování vpediatrii v21. století

16.55 – 18.10

PEDIATRIE OČIMA ZKUŠENÝCH I.

Předsedající: prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.; prof. MUDr. Jan Janda, CSc.

Kuchta Milan (Košice): SIDS vpodmienkach Slovenska – história aaktuálna situacia

Kovács László (Bratislava): Pitný režim, čo je to?

Zeman Jiří (Praha): Diferenciální diagnostika vpediatrii: od příznaků kdiagnóze

18.20 – 19.00

SETKÁNÍ SEXPERTY

Lebl Jan (Praha): Kudy dále v pediatrických subspecializacích?

Skálová Sylva (Hradec Králové): Trombotické mikroangiopatie

Votava Felix (Praha): Novorozenecký screening

Bayer Milan (Praha): Přístup k dítěti s metabolickou osteopatií v or­dinaci PLDD

PÁTEK 16. 9. 2016

07.45 – 08.25

SETKÁNÍ SEXPERTY

Votava Felix (Praha): Novorozenecký screening

Šumník Zdeněk (Praha): Péče o dítě s diabetem/hyperglykemií

Lebl Jan (Praha): Kudy dále v pediatrických subspecializacích?

Škvor Jaroslav (Ústí nad Labem): Neendokrinní onemocnění varlat v praxi PLDD

08.30 – 09.45

PEDIATRIE OČIMA ZKUŠENÝCH II.

Předsedající: prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.; doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.

Podracká Ľudmila (Bratislava): Long-term outcome of paediatric kidney transplantation in Slovakia

Skálová Sylva (Hradec Králové): Glomerulopatie vdětském věku

Škába Richard (Praha): Bolesti břicha udětí zpohledu chirurga

08.30 – 09.45

FARMAKOTERAPIE UDĚTÍ

Předsedající: doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc.; MUDr. Peter Szitányi, Ph.D.

Marek Jiří (Veselí nad Lužnicí): ATB terapie vprimární péči

Szitányi Peter (Praha): Inhibitory protonové pumpy – racionální preskripce

Pokorná Pavla (Praha): Klinická farmakologie zpohledu dětského intenzivisty

Vančíková Zuzana (Praha): Racionální léčba respiračních infekcí udětí

Hoza Jozef (Praha): Farmakoterapie vdětském věku očima studentů 1. LF

09.00 – 12.00

WORKSHOP KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

Praktický nácvik pediatrické kardiopulmonální resuscitace pro omezený počet osob za použití nejmodernějších pomůcek a pod vedením odborníků.

09.45 – 10.30

Firemní sympozium ANGELINI

Vančíková Zuzana: Antibiotická léčba běžných respiračních infekcí udětí

Kopřiva František: Záludnost infektů dýchacích cest udětí je příčinou nadměrné ATB léčby

Kellnerová Renata: Registr ERICA – používáme antibiotika uvážlivě?

10.30 – 11.00

Cena ČPS pro mladého pediatra

Předání ceny ČPS pro pediatra do 35 let za nejlepší vědeckou publikaci v letech 2014-2015.

11.00 – 11.30

PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKA

Tibboel Dick (Rotterdam): Pediatric pain: guidelines; evidence and religion

11.40 – 12.40

VOLNÁ SDĚLENÍ 3

Předsedající: prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.; doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.

Kutílek Štěpán (Klatovy): Idiopatická infantilní hyperkalcémie

Souček Ondřej (Praha): Moderní metody hodnocení rizika fraktur: naše výsledky udívek sTurnerovým syndromem

Čopová Ivana (Praha): Suplementace vitaminem D udětských pacientů se zánětlivým střevním onemocněním

Maratová Klára (Praha): Muskuloskeletální systém udětí aadolescentů se zánětlivými střevními onemocněními

Srp Radoslav (Praha): Lymeská artritida udětí: analýza klinické praxe jednoho klinického centra

Koprušáková Jana (Praha): Hlášení nežádoucích účinků léčiv vevidenci SÚKL – co hlásí pediatři?

11.40 – 12.40

VOLNÁ SDĚLENÍ 4

Předsedající: prim. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.; prim. MUDr. Josef Gut

Medek Karel (Praha): Dědičné mnohočetné exostózy: klinická, radiodiagnostická amolekulární charakteristika čtyř rodin

Mazurová Stella (Praha): Deficit lysosomální kyselé lipázy: klinické projevy, možnosti diagnostiky aterapie

Utěšený Jaroslav (Brno): Brněnská ačeská pediatrie – kauza celiakie

Němčíková Michaela (Praha): Spektrum patogenních variant aklinická charakterizace ukohorty českých pacientů sRASopathiemi

Rücklová Kristina (Praha): Když není alarm apnoe monitoru falešný

Kašparová Martina (Praha): Vyhodnocení zdravotního stavu apsychomotorického vývoje udětí snízkou až extrémně nízkou porodní hmotností v5 letech věku

12.40 - 14.10

ŘÍZENÁ DISKUSE UPOSTEROVÝCH SDĚLENÍ

Bednaříková Kateřina (Křetín): 50 odstínů špeků

Bloomfield Markéta (Praha): Vrozená vnímavost kmykobakteriálním infekcím. První 2 případy vČR

Branšovská Eva (Plzeň): Není horečka jako horečka

Cipra Adam (Ústí nad Labem): Abscedující pneumonie vobrazech

Čábelová Tamara (Praha): Tuberkulózní meningitidy vČR

Červíček Stanislav (České Budějovice): Kazuistika srdeční zástavy po plavání vbazénu

David Jan (Praha): Epidemiologické hodnocení výsledků novorozeneckého screeningu kongenitální adrenální hyperplazie vČeské republice

Dudáková Katarína (Trnava): Guidelines amanažment pediatrických pacientov sinfekciami močových ciest na Detskej klinike vo Fakultnej nemocnici Trnava

Hromková Michaela (Trnava): Služba včasnej intervencie vpodmienkach Slovenska

Hrušková Alice (Plzeň): Syndrom autoerytrocytární senzibilizace

Chramostová Gabriela (Kolín): Opožděný vývoj chůze umalé 2leté dívky

Kanioková Veselá Petra (Hradec Králové): Leptin akostní metabolismus upředčasně narozených dětí

Kolářová Hana (Praha): Mitochondrial optic neuropathies – – optimization of diagnosis and management strategy

Kolářová Hana (Praha): Progression of skeletal disease in aboy with hypophosphatasia after therapy with bisphosphonates

Kosová Nikola (Brno): Změny vparametrech hodnotících stav výživy afunkci kardiovaskulárního systému obézních dětí po měsíčním pobytu vdětské léčebně Křetín

Koucký Václav (Praha): Funkce plic českých kojenců abatolat scystickou fibrózou afaktory je ovlivňující

Kristenová Paulína (Písek): Proč neroste…?

Kuhn Tomáš (Ostrava): Výsledky léčby akutních leukémií udětí sDownovým syndromem vČeské republice vobdobí 1995–2015

Kupková Tereza (České Budějovice): Středomořské dědictví

Magner Martin (Praha): Mucopolysaccharidosis type II in 44 Czech, Slovak, Serbian and Croatian patients: clinical manifestation and analysis of mutational spectrum

Marinov Zlatko (Praha): Výsledky dětské obezitologické ambulance

Matějek Tomáš (Hradec Králové): Apgar skóre 0 – 0 – 0

Račická Kateřina (Hradec Králové): Dlouhodobé sledování pacientů schlopní zadní uretry ve FN HK

Sládková Eva (Plzeň): C3 glomerulopatie

Slaná Miriam (Trnava): Real life experiences of parents of children with Duchenne muscular dystrophy – findings from the pilot study

Studenovská Lenka (České Budějovice): Hantavirové infekce – neunikají zbytečně naší pozornosti?

Štanclová Markéta (Hradec Králové): Hodnocení mikrocirkulace ufyziologických novorozenců pomocí metody Sidestream Dark Field imaging

Tomášková Magda (Praha): Plicní tuberkulóza udětí

Überhuberová Jarmila (Ostrov u Macochy): Speleoterapie ve službě pacientům scystickou fibrózou

Vaníčková Eva (Praha): Screeningové vyšetření emocionální traumatizace dětí

Vavřínová Veronika (Hradec Králové): Extravazace daunorubicinu udítěte sakutní lymfoblastickou leukémií (ALL). Využití metody Vakuum Assisted Clousure therapy (V.A.C.-systém) acelková ošetřovatelská péče opacienta

Zamboryová Jana (Plzeň): Monogenně podmíněný diabetes mellitus vdětském věku

12.40 – 13.40

Firemní sympozium NOVO NORDISK

Lebl Jan: Malý vzrůst jako signál vážného onemocnění

Zapletalová Jiřina: Méně obvyklá příčina malého vzrůstu u chlapců

Procházka Bohuslav: O Martině, která zvládá řadu chorob

Neumann David: Malé dítě malých rodičů

13.00 - 17.00

WORKSHOP KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

Praktický nácvik pediatrické kardiopulmonální resuscitace pro omezený počet osob za použití nejmodernějších pomůcek a pod vedením odborníků.

13.25 – 14.10

Firemní sympozium NUTRICIA

Bronský Jiří: Možnosti ovlivnění alergií v časném kojeneckém věku

14.10 – 15.25

INTENZIVNÍ MEDICÍNA

Předsedající: MUDr. Václav Vobruba, Ph.D.; doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D.

Hladík Michal (Ostrava): Poruchy vnitřního prostředí udětí

Žurek Jiří (Brno): Včasná diagnostika závažnosti stavu udětského pacienta, jak předejít pozdní hospitalizaci na JIP

Klement Petr (Praha): Výsledky prospektivního sledování dětí po těžké perinatální asfyxii léčených vnovorozeneckém období celotělovou hypotermií

Rozsíval Pavel (Hradec Králové): Problematika pleuropneumonií udětí

Mojžíšová Mahulena (Hořovice): Současný stav pediatrické paliativní péče vČR

14.10 – 15.25

NÁSLEDNÁ PÉČE OPŘEDČASNĚ NAROZENÉ DĚTI

Předsedající: MUDr. Daniela Marková; prim. MUDr. Magdalena Chvílová Weberová

Marková Daniela (Praha): Problematika následné péče opředčasně narozené děti: kdy začíná akdy končí?

Szitányi Natália (Praha): Problematika nezralého dítěte očima PLDD

Tuková Jana (Praha): Přínos funkční plicní diagnostiky upředčasně narozených dětí

Michálková Grézlová Tereza (Praha): Výskyt psychopatologie upředškoláků narozených svelmi nízkou porodní hmotností

15.35 – 16.50

DOPORUČENÉ POSTUPY VDĚTSKÉ GASTROENTEROLOGII

Předsedající: doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.; prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.

Melek Jan (Hradec Králové): Doporučení pro diagnostiku aléčbu refluxního onemocnění udětí

Sýkora Josef (Plzeň): Funkční recidivující bolesti břicha

Frühauf Pavel (Praha): Celiakie

Bronský Jiří (Praha): Idiopatické střevní záněty – nové poznatky

Bajerová Kateřina (Brno): Musíme si pomáhat

15.35 – 16.50

ENDOKRINOLOGIE – PŘEDSTAVENÍ NOVÉ UČEBNICE

Předsedající: prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.; MUDr. Eva Al Taji, Ph.D.

Al Taji Eva (Praha): Novinky vdiagnostice aterapii poruch štítné žlázy udětí

Šumník Zdeněk (Praha): Novinky vdětské osteologii

Koloušková Stanislava (Praha): Pozdní následky onkologické léčby – hormonální deficity

Lebl Jan (Praha): Novinky ogenetické předurčenosti obezity

17.20 – 18.35

NEUROLOGIE

Předsedající: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

Libá Zuzana (Praha): Novinky zneuroimunologie

Komárek Vladimír (Praha): Jak na dítě sepilepsií?

Kudr Martin (Praha): Jak na dítě sbolestí hlavy

Haberlová Jana (Praha): Vrozená neuromuskulární onemocnění vdětském věku, diagnostika – léčba – výzkum

17.20 – 18.35

SEKCE MLADÝCH PEDIATRŮ

Předsedající: MUDr. Martin Magner, Ph.D.; MUDr. JanMelek; MUDr. Markéta Štanclová; prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.

Vitvarová Tereza (Hradec Králové): Hodnocení exekutivních funkcí udospívajících s diabetes mellitus 1. typu

Lochmanová Jana (České Budějovice): Kongenitální centrální hypoventilační syndrom – genetický podklad onemocnění ajeho diagnostika

Matoušková Hana (České Budějovice): Kongenitální centrální hypoventilační syndrom – kazuistiky

Fingerhutová Šárka (Praha): Autoinflamatorní onemocnění

Obršálová Jitka (Praha): Syndrom chronické bolesti pohybového aparátu vdětském věku: validizace souboru parametrů hodnotících vývoj onemocnění

Micherová Jana (Hradec Králové): Nehojící se atopický ekzém

SOBOTA 17. 9. 2016

08.30 – 09.10

SETKÁNÍ SEXPERTY

Šumník Zdeněk (Praha): Péče o dítě s diabetem/hyperglykemií

Škvor Jaroslav (Ústí nad Labem): Neendokrinní onemocnění varlat v praxi PLDD

Bayer Milan (Praha): Přístup k dítěti s metabolickou osteopatií v ordinaci PLDD

Skálová Sylva (Hradec Králové): Trombotické mikroangiopatie

09.15 – 10.30

NEFROLOGIE

Předsedající: prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.; prof. MUDr. Jan Janda, CSc.

Kmoníčková Marie (Hradec Králové): Infekce močových cest udětí pohledem PLDD

Seeman Tomáš (Praha): Doporučení Pracovní skupiny dětské nefrologie České pediatrické společnosti pro diagnostiku aléčbu infekcí močových cest udětí

Kovács László (Bratislava): Klinické, mikrobiálne agenetické faktory infekcie močových ciest aobličiek

09.15 – 10.30

ETIKA ASOCIÁLNÍ PEDIATRIE

Předsedající: prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.; MUDr. František Schneiberg

Kyjonková Alena (Odolena Voda): Úskalí posudkové péče vpediatrické praxi

Schneiberg František (Praha): Současné trendy vnáhradní péči oděti

Slaný Jaroslav (Trnava): Prenatální dítě – etický, medicínský, společenský kontext

11.00 – 12.15

HEMATOLOGIE AONKOLOGIE

Předsedající: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

Štěrba Jaroslav (Brno): Současné možnosti alimitace personalizované protinádorové terapie solidních nádorů udětí

Šrámková Lucie (Praha): Personalizovaná léčba akutní leukémie udětí

Blatný Jan (Brno): Jak se žije dětem shemofilií vČeské republice?

Sumerauer David (Praha): Včasná diagnóza nádorů mozku udětí adospívajících

Múdry Peter (Brno): Včasná diagnóza sarkomů udětí adospívajících

11.00 – 12.15

REVMATOLOGIE

Předsedající: prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.; MUDr. Lenka Minxová

Doležalová Pavla (Praha): Diferenciální diagnostika otoku kolene vdětském věku

Schüller Marcel (Brno): Infekce aočkování udětí srevmatickými onemocněními

Fráňová Jana (Brno): Nežádoucí účinky metotrexátu vdětské revmatologii

Minxová Lenka (Hradec Králové): Nová evropská doporučení pro diagnostiku aléčbu Kawasakiho nemoci aHenochovy-Schönleinovy purpury

12.25 – 12.55

PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKA

Pohunek Petr (Praha): Primární ciliární dyskineze – současný pohled na diagnostiku aléčbu

12.55 – 13.15

ZÁVĚR KONGRESU

Losování výherce mezi přítomnými registrovanými účastníky. Cenou je finanční podpora k účasti na odborné akci v r. 2017 dle vlastního výběru ve výši 50 000 Kč.

Oficiální ukončení kongresu.


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo Supplementum 1

2016 Číslo Supplementum 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí
nový kurz
Autoři:

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
Autoři:

Současné možnosti v léčbě psoriázy

Svět praktické medicíny 4/2022 (znalostní test z časopisu)

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se