Program kongresu


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2016; 71 (Supplementum 1): 5-8.
Kategorie: Program kongresu

ČTVRTEK 15. 9. 2016

09.30 – 11.45

SETKÁNÍ PRIMÁŘŮ DĚTSKÝCH ODDĚLENÍ

12.30 – 13.45

INFEKCE AOČKOVÁNÍ

Předsedající: MUDr. Hana Cabrnochová; prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

Roháčová Hana (Praha): Dětské infekční nemoci včera, dnes azítra

Cabrnochová Hana (Praha): Očkování vpraxi PLDD – historie asoučasnost

Chlíbek Roman (Hradec Králové): Pertuse unovorozenců akojenců – vliv vakcinace matek

12.30 – 13.45

METABOLICKÝ SYNDROM UDĚTÍ

Předsedající: MUDr. Jitka Kytnarová, Ph.D.; MUDr. Bohuslav Procházka

Aldhoon-Hainerová Irena (Praha): Metabolicky zdravá obezita udospívajících chlapců

Boženský Jan (Ostrava): Význam epigenetiky vrozvoji civilizačních onemocnění

Procházka Bohuslav (Kutná Hora): Obezita, sůl ahypertenze

Kytnarová Jitka (Praha): Bariatricko-metabolická chirurgie vdospívání

13.55 – 14.55

VOLNÁ SDĚLENÍ 1

Předsedající: doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.; MUDr. Antonín Lukeš

Peychl Ivan (Praha): Výskyt sepse na pracovišti všeobecné akutní pediatrie

Krška Vojtěch (České Budějovice): Epidemiologie ADEM vČeských Budějovicích

Koľvek Gabriel (Košice): End-stage renal disease očami slovenského registra

Petrák Bořivoj (Praha): Péče opacienty sneurofibromatosis von Recklinghausen typ 1

Kutílek Štěpán (Klatovy): Hypofosfatázie – onemocnění skeletu, na které musíme myslet

Kreslová Marcela (Plzeň): Hodnocení endoteliální funkce udětí adospělých scystickou fibrózou

13.55 – 15.10

VOLNÁ SDĚLENÍ 2

Předsedající: MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.; MUDr. David Neumann, Ph.D.

Marinov Zlatko (Praha): Obezita spojená smikrodelecí 16p11.2

Pomahačová Renata (Plzeň): Chronická lymfocytární tyreoiditida jako rizikový faktor vývoje karcinomu štítné žlázy vdětském věku

Romanová Martina (Praha): Kazuistika chlapce snerozpoznanou hypotyreózou

Neumann David (Hradec Králové): 10 let zkušeností sambulantním zahájením léčby dětí sdiabetes mellitus 1. typu

Vaníček Hubert (Hradec Králové): Netuberkulózní mykobakteriózy unekalmetizovaných dětí

Mareš Jiří (Hradec Králové): Vliv sociálních sítí na zdravotní názory azdravotní chování matek

Gregora Martin (Strakonice): Současné trendy vpodpoře zdravého kojení (Přednáška podporovaná společností Angelini Pharma Česká republika, s.r.o.)

15.40 – 16.25

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU

Slavnostní zahájení proběhne za účasti představitelů vedení Lékařské fakulty, Fakultní nemocnice i zastupitelů města Hradce Králové.

Bude při něm předána prestižní Brdlíkova cena za celoživotní přínos pediatrii, Čestná medaile ČPS a další ocenění.

16.25 – 16.55

PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKA

Prymula Roman (Hradec Králové): Úloha očkování vpediatrii v21. století

16.55 – 18.10

PEDIATRIE OČIMA ZKUŠENÝCH I.

Předsedající: prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.; prof. MUDr. Jan Janda, CSc.

Kuchta Milan (Košice): SIDS vpodmienkach Slovenska – história aaktuálna situacia

Kovács László (Bratislava): Pitný režim, čo je to?

Zeman Jiří (Praha): Diferenciální diagnostika vpediatrii: od příznaků kdiagnóze

18.20 – 19.00

SETKÁNÍ SEXPERTY

Lebl Jan (Praha): Kudy dále v pediatrických subspecializacích?

Skálová Sylva (Hradec Králové): Trombotické mikroangiopatie

Votava Felix (Praha): Novorozenecký screening

Bayer Milan (Praha): Přístup k dítěti s metabolickou osteopatií v or­dinaci PLDD

PÁTEK 16. 9. 2016

07.45 – 08.25

SETKÁNÍ SEXPERTY

Votava Felix (Praha): Novorozenecký screening

Šumník Zdeněk (Praha): Péče o dítě s diabetem/hyperglykemií

Lebl Jan (Praha): Kudy dále v pediatrických subspecializacích?

Škvor Jaroslav (Ústí nad Labem): Neendokrinní onemocnění varlat v praxi PLDD

08.30 – 09.45

PEDIATRIE OČIMA ZKUŠENÝCH II.

Předsedající: prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.; doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.

Podracká Ľudmila (Bratislava): Long-term outcome of paediatric kidney transplantation in Slovakia

Skálová Sylva (Hradec Králové): Glomerulopatie vdětském věku

Škába Richard (Praha): Bolesti břicha udětí zpohledu chirurga

08.30 – 09.45

FARMAKOTERAPIE UDĚTÍ

Předsedající: doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc.; MUDr. Peter Szitányi, Ph.D.

Marek Jiří (Veselí nad Lužnicí): ATB terapie vprimární péči

Szitányi Peter (Praha): Inhibitory protonové pumpy – racionální preskripce

Pokorná Pavla (Praha): Klinická farmakologie zpohledu dětského intenzivisty

Vančíková Zuzana (Praha): Racionální léčba respiračních infekcí udětí

Hoza Jozef (Praha): Farmakoterapie vdětském věku očima studentů 1. LF

09.00 – 12.00

WORKSHOP KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

Praktický nácvik pediatrické kardiopulmonální resuscitace pro omezený počet osob za použití nejmodernějších pomůcek a pod vedením odborníků.

09.45 – 10.30

Firemní sympozium ANGELINI

Vančíková Zuzana: Antibiotická léčba běžných respiračních infekcí udětí

Kopřiva František: Záludnost infektů dýchacích cest udětí je příčinou nadměrné ATB léčby

Kellnerová Renata: Registr ERICA – používáme antibiotika uvážlivě?

10.30 – 11.00

Cena ČPS pro mladého pediatra

Předání ceny ČPS pro pediatra do 35 let za nejlepší vědeckou publikaci v letech 2014-2015.

11.00 – 11.30

PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKA

Tibboel Dick (Rotterdam): Pediatric pain: guidelines; evidence and religion

11.40 – 12.40

VOLNÁ SDĚLENÍ 3

Předsedající: prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.; doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.

Kutílek Štěpán (Klatovy): Idiopatická infantilní hyperkalcémie

Souček Ondřej (Praha): Moderní metody hodnocení rizika fraktur: naše výsledky udívek sTurnerovým syndromem

Čopová Ivana (Praha): Suplementace vitaminem D udětských pacientů se zánětlivým střevním onemocněním

Maratová Klára (Praha): Muskuloskeletální systém udětí aadolescentů se zánětlivými střevními onemocněními

Srp Radoslav (Praha): Lymeská artritida udětí: analýza klinické praxe jednoho klinického centra

Koprušáková Jana (Praha): Hlášení nežádoucích účinků léčiv vevidenci SÚKL – co hlásí pediatři?

11.40 – 12.40

VOLNÁ SDĚLENÍ 4

Předsedající: prim. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.; prim. MUDr. Josef Gut

Medek Karel (Praha): Dědičné mnohočetné exostózy: klinická, radiodiagnostická amolekulární charakteristika čtyř rodin

Mazurová Stella (Praha): Deficit lysosomální kyselé lipázy: klinické projevy, možnosti diagnostiky aterapie

Utěšený Jaroslav (Brno): Brněnská ačeská pediatrie – kauza celiakie

Němčíková Michaela (Praha): Spektrum patogenních variant aklinická charakterizace ukohorty českých pacientů sRASopathiemi

Rücklová Kristina (Praha): Když není alarm apnoe monitoru falešný

Kašparová Martina (Praha): Vyhodnocení zdravotního stavu apsychomotorického vývoje udětí snízkou až extrémně nízkou porodní hmotností v5 letech věku

12.40 - 14.10

ŘÍZENÁ DISKUSE UPOSTEROVÝCH SDĚLENÍ

Bednaříková Kateřina (Křetín): 50 odstínů špeků

Bloomfield Markéta (Praha): Vrozená vnímavost kmykobakteriálním infekcím. První 2 případy vČR

Branšovská Eva (Plzeň): Není horečka jako horečka

Cipra Adam (Ústí nad Labem): Abscedující pneumonie vobrazech

Čábelová Tamara (Praha): Tuberkulózní meningitidy vČR

Červíček Stanislav (České Budějovice): Kazuistika srdeční zástavy po plavání vbazénu

David Jan (Praha): Epidemiologické hodnocení výsledků novorozeneckého screeningu kongenitální adrenální hyperplazie vČeské republice

Dudáková Katarína (Trnava): Guidelines amanažment pediatrických pacientov sinfekciami močových ciest na Detskej klinike vo Fakultnej nemocnici Trnava

Hromková Michaela (Trnava): Služba včasnej intervencie vpodmienkach Slovenska

Hrušková Alice (Plzeň): Syndrom autoerytrocytární senzibilizace

Chramostová Gabriela (Kolín): Opožděný vývoj chůze umalé 2leté dívky

Kanioková Veselá Petra (Hradec Králové): Leptin akostní metabolismus upředčasně narozených dětí

Kolářová Hana (Praha): Mitochondrial optic neuropathies – – optimization of diagnosis and management strategy

Kolářová Hana (Praha): Progression of skeletal disease in aboy with hypophosphatasia after therapy with bisphosphonates

Kosová Nikola (Brno): Změny vparametrech hodnotících stav výživy afunkci kardiovaskulárního systému obézních dětí po měsíčním pobytu vdětské léčebně Křetín

Koucký Václav (Praha): Funkce plic českých kojenců abatolat scystickou fibrózou afaktory je ovlivňující

Kristenová Paulína (Písek): Proč neroste…?

Kuhn Tomáš (Ostrava): Výsledky léčby akutních leukémií udětí sDownovým syndromem vČeské republice vobdobí 1995–2015

Kupková Tereza (České Budějovice): Středomořské dědictví

Magner Martin (Praha): Mucopolysaccharidosis type II in 44 Czech, Slovak, Serbian and Croatian patients: clinical manifestation and analysis of mutational spectrum

Marinov Zlatko (Praha): Výsledky dětské obezitologické ambulance

Matějek Tomáš (Hradec Králové): Apgar skóre 0 – 0 – 0

Račická Kateřina (Hradec Králové): Dlouhodobé sledování pacientů schlopní zadní uretry ve FN HK

Sládková Eva (Plzeň): C3 glomerulopatie

Slaná Miriam (Trnava): Real life experiences of parents of children with Duchenne muscular dystrophy – findings from the pilot study

Studenovská Lenka (České Budějovice): Hantavirové infekce – neunikají zbytečně naší pozornosti?

Štanclová Markéta (Hradec Králové): Hodnocení mikrocirkulace ufyziologických novorozenců pomocí metody Sidestream Dark Field imaging

Tomášková Magda (Praha): Plicní tuberkulóza udětí

Überhuberová Jarmila (Ostrov u Macochy): Speleoterapie ve službě pacientům scystickou fibrózou

Vaníčková Eva (Praha): Screeningové vyšetření emocionální traumatizace dětí

Vavřínová Veronika (Hradec Králové): Extravazace daunorubicinu udítěte sakutní lymfoblastickou leukémií (ALL). Využití metody Vakuum Assisted Clousure therapy (V.A.C.-systém) acelková ošetřovatelská péče opacienta

Zamboryová Jana (Plzeň): Monogenně podmíněný diabetes mellitus vdětském věku

12.40 – 13.40

Firemní sympozium NOVO NORDISK

Lebl Jan: Malý vzrůst jako signál vážného onemocnění

Zapletalová Jiřina: Méně obvyklá příčina malého vzrůstu u chlapců

Procházka Bohuslav: O Martině, která zvládá řadu chorob

Neumann David: Malé dítě malých rodičů

13.00 - 17.00

WORKSHOP KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

Praktický nácvik pediatrické kardiopulmonální resuscitace pro omezený počet osob za použití nejmodernějších pomůcek a pod vedením odborníků.

13.25 – 14.10

Firemní sympozium NUTRICIA

Bronský Jiří: Možnosti ovlivnění alergií v časném kojeneckém věku

14.10 – 15.25

INTENZIVNÍ MEDICÍNA

Předsedající: MUDr. Václav Vobruba, Ph.D.; doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D.

Hladík Michal (Ostrava): Poruchy vnitřního prostředí udětí

Žurek Jiří (Brno): Včasná diagnostika závažnosti stavu udětského pacienta, jak předejít pozdní hospitalizaci na JIP

Klement Petr (Praha): Výsledky prospektivního sledování dětí po těžké perinatální asfyxii léčených vnovorozeneckém období celotělovou hypotermií

Rozsíval Pavel (Hradec Králové): Problematika pleuropneumonií udětí

Mojžíšová Mahulena (Hořovice): Současný stav pediatrické paliativní péče vČR

14.10 – 15.25

NÁSLEDNÁ PÉČE OPŘEDČASNĚ NAROZENÉ DĚTI

Předsedající: MUDr. Daniela Marková; prim. MUDr. Magdalena Chvílová Weberová

Marková Daniela (Praha): Problematika následné péče opředčasně narozené děti: kdy začíná akdy končí?

Szitányi Natália (Praha): Problematika nezralého dítěte očima PLDD

Tuková Jana (Praha): Přínos funkční plicní diagnostiky upředčasně narozených dětí

Michálková Grézlová Tereza (Praha): Výskyt psychopatologie upředškoláků narozených svelmi nízkou porodní hmotností

15.35 – 16.50

DOPORUČENÉ POSTUPY VDĚTSKÉ GASTROENTEROLOGII

Předsedající: doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.; prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.

Melek Jan (Hradec Králové): Doporučení pro diagnostiku aléčbu refluxního onemocnění udětí

Sýkora Josef (Plzeň): Funkční recidivující bolesti břicha

Frühauf Pavel (Praha): Celiakie

Bronský Jiří (Praha): Idiopatické střevní záněty – nové poznatky

Bajerová Kateřina (Brno): Musíme si pomáhat

15.35 – 16.50

ENDOKRINOLOGIE – PŘEDSTAVENÍ NOVÉ UČEBNICE

Předsedající: prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.; MUDr. Eva Al Taji, Ph.D.

Al Taji Eva (Praha): Novinky vdiagnostice aterapii poruch štítné žlázy udětí

Šumník Zdeněk (Praha): Novinky vdětské osteologii

Koloušková Stanislava (Praha): Pozdní následky onkologické léčby – hormonální deficity

Lebl Jan (Praha): Novinky ogenetické předurčenosti obezity

17.20 – 18.35

NEUROLOGIE

Předsedající: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

Libá Zuzana (Praha): Novinky zneuroimunologie

Komárek Vladimír (Praha): Jak na dítě sepilepsií?

Kudr Martin (Praha): Jak na dítě sbolestí hlavy

Haberlová Jana (Praha): Vrozená neuromuskulární onemocnění vdětském věku, diagnostika – léčba – výzkum

17.20 – 18.35

SEKCE MLADÝCH PEDIATRŮ

Předsedající: MUDr. Martin Magner, Ph.D.; MUDr. JanMelek; MUDr. Markéta Štanclová; prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.

Vitvarová Tereza (Hradec Králové): Hodnocení exekutivních funkcí udospívajících s diabetes mellitus 1. typu

Lochmanová Jana (České Budějovice): Kongenitální centrální hypoventilační syndrom – genetický podklad onemocnění ajeho diagnostika

Matoušková Hana (České Budějovice): Kongenitální centrální hypoventilační syndrom – kazuistiky

Fingerhutová Šárka (Praha): Autoinflamatorní onemocnění

Obršálová Jitka (Praha): Syndrom chronické bolesti pohybového aparátu vdětském věku: validizace souboru parametrů hodnotících vývoj onemocnění

Micherová Jana (Hradec Králové): Nehojící se atopický ekzém

SOBOTA 17. 9. 2016

08.30 – 09.10

SETKÁNÍ SEXPERTY

Šumník Zdeněk (Praha): Péče o dítě s diabetem/hyperglykemií

Škvor Jaroslav (Ústí nad Labem): Neendokrinní onemocnění varlat v praxi PLDD

Bayer Milan (Praha): Přístup k dítěti s metabolickou osteopatií v ordinaci PLDD

Skálová Sylva (Hradec Králové): Trombotické mikroangiopatie

09.15 – 10.30

NEFROLOGIE

Předsedající: prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.; prof. MUDr. Jan Janda, CSc.

Kmoníčková Marie (Hradec Králové): Infekce močových cest udětí pohledem PLDD

Seeman Tomáš (Praha): Doporučení Pracovní skupiny dětské nefrologie České pediatrické společnosti pro diagnostiku aléčbu infekcí močových cest udětí

Kovács László (Bratislava): Klinické, mikrobiálne agenetické faktory infekcie močových ciest aobličiek

09.15 – 10.30

ETIKA ASOCIÁLNÍ PEDIATRIE

Předsedající: prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.; MUDr. František Schneiberg

Kyjonková Alena (Odolena Voda): Úskalí posudkové péče vpediatrické praxi

Schneiberg František (Praha): Současné trendy vnáhradní péči oděti

Slaný Jaroslav (Trnava): Prenatální dítě – etický, medicínský, společenský kontext

11.00 – 12.15

HEMATOLOGIE AONKOLOGIE

Předsedající: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

Štěrba Jaroslav (Brno): Současné možnosti alimitace personalizované protinádorové terapie solidních nádorů udětí

Šrámková Lucie (Praha): Personalizovaná léčba akutní leukémie udětí

Blatný Jan (Brno): Jak se žije dětem shemofilií vČeské republice?

Sumerauer David (Praha): Včasná diagnóza nádorů mozku udětí adospívajících

Múdry Peter (Brno): Včasná diagnóza sarkomů udětí adospívajících

11.00 – 12.15

REVMATOLOGIE

Předsedající: prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.; MUDr. Lenka Minxová

Doležalová Pavla (Praha): Diferenciální diagnostika otoku kolene vdětském věku

Schüller Marcel (Brno): Infekce aočkování udětí srevmatickými onemocněními

Fráňová Jana (Brno): Nežádoucí účinky metotrexátu vdětské revmatologii

Minxová Lenka (Hradec Králové): Nová evropská doporučení pro diagnostiku aléčbu Kawasakiho nemoci aHenochovy-Schönleinovy purpury

12.25 – 12.55

PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKA

Pohunek Petr (Praha): Primární ciliární dyskineze – současný pohled na diagnostiku aléčbu

12.55 – 13.15

ZÁVĚR KONGRESU

Losování výherce mezi přítomnými registrovanými účastníky. Cenou je finanční podpora k účasti na odborné akci v r. 2017 dle vlastního výběru ve výši 50 000 Kč.

Oficiální ukončení kongresu.


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo Supplementum 1

2016 Číslo Supplementum 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×