Doporučené postupy v dětské gastroenterologii


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2016; 71 (Supplementum 1): 28-29.
Kategorie: Abstrakta

DOPORUČENÍ PRO DIAGNOSTIKU ALÉČBU REFLUXNÍHO ONEMOCNĚNÍ UDĚTÍ

Melek J.1, Hradský O.2, Bronský J.2, Pohunek P.2, Bajerová K.3, Cipra A.4, El-Lababidi N.5, Vančíková Z.5, Jurovčík M.6, Katra R.6, Mocková A.7, Schwarz J.8, Turzíková J.9, Vyhnánek M.10, Vyhnánek R.11

1 Dětská klinika, FN aLF UK, Hradec Králové, Česká republika

2 Pediatrická klinika, 2. LF UK aFN Motol, Praha, Česká republika

3 Pediatrická klinika, LF MU aFN Brno, Česká republika

4 Dětská klinika, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem, Česká republika

5 KDDL 1. LF UK aVFN, Praha, Česká republika

6 Klinika ušní, nosní akrční, 2. LF UK aFN Motol, Praha, Česká republika

7 Neonatologické oddělení FN, Plzeň, Česká republika

8 Dětská klinika FN aLF UK, Plzeň, Česká republika

9 Pediatrické oddělení, Nemocnice Na Bulovce, Praha, Česká republika

10 Klinika dětské chirurgie 2. LF UK aFN Motol, Praha, Česká republika

11 Pediatrická klinika IPVZ, 1. LF UK aTN, Praha, Česká republika

Refluxní onemocnění je v pediatrii častým problémem a může se projevovat řadou často nespecifických příznaků. I přesto, že na první pohled se může refluxní onemocnění jevit jako jednoduše diagnostikovatelné i léčitelné, ve skutečnosti v sobě tato problematika skrývá řadu nástrah jak pro pacienta, tak pro lékaře a při nevhodném přístupu se lehce můžeme dopustit chyb, které spočívají jak ve výběru nevhodných diagnostických metod, tak v indikaci potencionálně neefektivní léčby, která s sebou může nést rizika v podobě řady nežádoucích účinků.

Sdělení interpretuje sjednocený postup při diagnostice a léčbě refluxního onemocnění u dětí z pohledu gastroenterologa, pneumologa, ORL lékaře, neonatologa a chirurga.

FUNKČNÍ RECIDIVUJÍCÍ BOLESTI BŘICHA

Sýkora J., Schwarz J.

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Dětská klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, Česká republika

Úvod: Funkční recidivující bolesti břicha (FRBB) patří mezi funkční gastrointestinální choroby spojené s bolestí (FGIC). Klasifikace je založena na pediatrických Římských kritériích III (nově koncipována IV). Diagnostickým kritériem pro FRBB je vyloučení organického onemocnění v souvislosti se symptomy. Rozeznáváme 5 základních jednotek: funkční dyspepsie, syndrom dráždivého tračníku, funkční recidivující periumbilikální bolesti břicha/syndrom, abdominální migréna, aerofagie, nově se řadí funkční zvracení a funkční nauzea (podle IV).

Cíl: Systematický přehled a meta-analýza FRBB a FGIC u dětí/dospívajících.

Metoda: Analýza MEDLINE, EMBASE a SCOPUS aktuálních databází a abstraktů důležitých gastroenterologických kongresů.

Výsledky: FRBB (10 až 25 % školních dětí) – patogenetické mechanismy, epidemiologie, definice, diagnostika a doporučené postupy jsou diskutovány. FRBB jsou diagnostikovány podle komplexu symptomů, původní definice byla nově nahrazena v Římských kritériích IV frází („po přiměřeném lékařském vyšetření, symptomy nemohou být přisouzeny jinému onemocnění“). Tato změna dovolí selektivní nebo žádnou diagnostiku pro pozitivní stanovení diagnózy FRBB. FGIC a FRBB mohou koexistovat současně s dalšími chorobami u jednoho pacienta s digestivními symptomy (př. idio-patické střevní záněty). V nové terminologii (Římská IV) se zavádí upravený termín funkční odchylky spojené s bolestmi břicha místo FGIC, dále se odvozuje nový termín, funkční bolest břicha – jinak nespecifikovaná, pro děti nesplňující kritéria pro specifické choroby jako funkční dyspepsie nebo dráždivý tračník.

Závěr: Definice a doporučení Římských kritérií IV pro FGIC a FRBB objasňuje a rozšiřuje použití jak pro klinickou praxi a praktické využití, tak pro výzkumné aktivity.

Studie byla podpořena výzkumným záměrem PRVOUK-P36.

CELIAKIE

Frühauf P.

Klinika dětského adorostového lékařství 1. LF UK aVFN, Praha, Česká republika

Pracovní skupina pro dětskou gastroenterologii avýživu ČPS ČLS

Celiakie postihuje podle současných publikací minimálně 1 % populace s tím, že cca polovina je diagnostikována v dětství a dospívání.

Intestinální a extraintestinální projevy projevy celiakie se manifestují v poměru 1:1.

Od roku 2012 je možno část dětských pacientů diagnostikovat bez nutnosti provedení biopsie tenkého střeva (nutná přítomnost klinických obtíží, pozitivita endomysiálních protilátek, desetinásobné zvýšení antitransglutaminázových protilátek a pozitivita HLADQ2/8).

V současné době není známo žádné preventivní opatření v kojenecké výživě, které by prevenovalo vznik celiakie (kojení, čas zavádění lepku do výživy).

Stávající doporučení ČPS pro diagnostiku a terapii celiakie je k dispozici na www.gastroped.cz.

IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY – NOVÉ POZNATKY

Bronský J.

Pediatrická klinika 2. LF UK aFN Motol, Praha, Česká republika

Idiopatické střevní záněty (IBD) mají v posledních letech stále vyšší incidenci a také věk v době diagnózy v pediatrii postupně klesá. Stávají se tak častým problémem, se kterým se setká nejen dětský gastroenterolog, ale také lékař-pediatr lůžkového oddělení jakéhokoliv typu nemocničního zařízení i praktický lékař pro děti a dorost (PLDD).

Diagnostika a léčba IBD u dětí v ČR by měla probíhat standardizovaným způsobem dle doporučených postupů publikovaných v roce 2012, v letošním roce došlo navíc k úpravě (update) formou doplňku k původnímu textu. Diagnostika na úrovni PLDD by měla být včasná a měla by být založena nejen na klinických gastrointestinálních obtížích pacienta, ale i na základě časté poruchy růstu, extraintestinálních manifestací či event. perianálního onemocnění.

Definitivní diagnóza je stanovena dětským gastroenterologem na základě splnění tzv. Portských kritérií (revize z r. 2014). Založena je na kompletním endoskopickém vyšetření včetně vyšetření horního GIT a terminálního ilea s odběrem biopsií ze všech etáží a na zobrazení tenkého střeva (zlatým standardem je MR-enterografie).

V terapii se v indukční léčbě Crohnovy nemoci v poslední době významně prosazuje výlučná (exklusivní) enterální výživa, u ulcerózní kolitidy využíváme aminosalicyláty a kortikosteroidy. V udržovací léčbě je nejčastěji užívaným léčivem azathioprin, při jeho selhání nebo intoleranci je indikováno zahájení biologické léčby v Centru pro biologickou léčbu. Neopomenutelnou úlohu hraje dobře načasovaná chirurgická léčba, která by měla být poskytována chirurgem vzdělaným v oboru dětských IBD s dostatečnou zkušeností s prováděním těchto výkonů u dětí.

Přednáška podává posluchačům přehled současného stavu IBD u dětí a přehled doporučeného postupu při diagnostice a léčbě těchto závažných onemocnění.

MUSÍME SI POMÁHAT

Bajerová K.1,2, Vondráková R.2

1 Pediatrická klinika FN Brno, ambulance gastroenterologie, Česká republika

2 Ordinace PLDD, Brno, Česká republika

Symptomy spojované s onemocněními zažívacího traktu jsou častou problematikou v ordinacích PLDD. Přítomnost symptomu však není indikací k odeslání pacienta k odbornému vyšetření. Odbornou péči a cílené zákroky musí předcházet vyšetření a diferenciální diagnostika již v ordinaci praktického lékaře.

V krátkém sdělení uvádíme kazuistiky, na jejichž podkladě chceme ukázat možnosti spolupráce mezi PLDD a odborníkem.


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo Supplementum 1

2016 Číslo Supplementum 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více