Nefrologie


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2016; 71 (Supplementum 1): 34-35.
Kategorie: Abstrakta

INFEKCE MOČOVÝCH CEST UDĚTÍ POHLEDEM PLDD

Kmoníčková M.

Praktický lékař pro děti adorost anefrologická ordinace pro děti adorost, Hradec Králové

Dětská klinika, FN Hradec Králové, Česká republika

Infekce močových cest jsou častým onemocněním dětského věku. Kromě prvého roku života převažuje výskyt u dívek. Včasná diagnostika a zahájení léčby mohou zabránit komplikovanému průběhu s nutností hospitalizace dítěte, ale především jizvení ledvin a trvalým následkům. Toto by mělo být úkolem lékaře první linie.

Symptomatologie IMC u starších dětí je poměrně specifická a všeobecně známá. U dětí nízkých věkových kategorií je obraz příznaků velmi široký. V anamnéze bychom měli pátrat po predisponujících faktorech nebo známkách chronického onemocnění urotraktu. Správný odběr moči, vyšetření vzorku a interpretace výsledku jsou základem diagnózy. Po stanovení diagnózy IMC by lékař první linie měl rozlišit na základě klinických projevů a laboratorních nálezů postižení horních nebo dolních močových cest. Základním zobrazovacím vyšetřením u dětí s IMC je sonografie, výhodná pro svoji neinvazivitu a širokou dostupnost. Další zobrazovací vyšetření jsou indikována u dětí se závažným a komplikovaným průběhem onemocnění nebo u dětí s patologickým nálezem sonografickým. Tito pacienti by měli být zařazeni do péče dětského nefrologa.

V léčbě se opíráme o ATB, u většiny dětí uspějeme s podáním p.o. Nedílnou součástí léčby jsou klidový režim nemocného dítěte, adekvátní hydratace a přípravky doplňkové léčby.

Závěr: Praktický lékař pro děti a dorost hraje klíčovou roli v péči o dětské pacienty s infekcí močových cest. Opírá se o aktuální poznatky z hlediska možností diagnostiky a léčby. Volbu způsobu léčby usnadňuje hluboká a osobní znalost dítěte, jeho rodiny a zázemí.

DOPORUČENÍ PRACOVNÍ SKUPINY DĚTSKÉ NEFROLOGIE ČESKÉ PEDIATRICKÉ SPOLEČNOSTI PRO DIAGNOSTIKU ALÉČBU INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST UDĚTÍ

Seeman T., Bébrová E., Bláhová K., Kynčl M., Janda J.

Pediatrická klinika, Ústav mikrobiologie aKlinika zobrazovacích metod FN Motol, Praha, Česká republika

Vzhledem k častosti infekcí močových cest (IMC) musí být každý pediatr informován o diagnostických a léčebných postupech, které se liší především dle věkových období. Rozdílně se přistupuje k první atace IMC resp. recidivující/chronické infekci. Existuje řada národních doporučených postupů, které se často od sebe významně liší, nelze očekávat, že se někdy dojde k celosvětovému všeobecnému konsensu.

Členové Pracovní skupiny dětské nefrologie ČPS vycházejíce ze zahraničních zkušeností a respektujíce i současný stav diagnostiky a léčby IMC v ČR a ve spolupráci s mikrobiology a specialisty pro zobrazovací metody u dětí vytvořili Doporučení pro diagnostiku a léčbu IMC u dětí.

V přehledném sdělení budou prezentována základní doporučení pro definici, diagnostiku, léčbu, prognózu a dispenzarizaci dětí s infekcemi močových cest.

KLINICKÉ, MIKROBIÁLNE A GENETICKÉ FAKTORY INFEKCIE MOČOVÝCH CIEST

Kovács L., Jankó V.

2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava, Slovenská republika

Infekcia močových ciest (IMC) je druhým najčastejším bakteriálnym ochorením po respiračných infekciách. V poslednom období následkom zlepšenia diagnostiky, spoznania určitých rizikových faktorov a zefektívnenia liečby došlo k zmenám v diagnosticko-terapeutických postupoch IMC. Pričom stále chýba medzinárodný konsenzus a v praxi sa skôr opiera o národné diagnostické a terapeutické odporúčania.

V danom príspevku prezentujeme komplexnú analýzu vybraných aspektov akútnej infekčnej tubulointersticiálnej (AITIN) nefritídy u 221 pacientov vo veku od 1 mesiaca života do 18 rokov s prvou nekomplikovanou akútnou infekciou horných močových ciest.

Hodnotenie klinického priebehu ochorenia upozornilo na pretrvávajúce nedostatky v diagnostike ochorenia – takmer u 40 % detí s AITIN bola diagnóza stanovená až po viac ako trojdňovom trvaní febrility a to napriek širokej dostupnosti diagnostických prúžkov v ambulanciách.

Špecifická pozornosť sa venovala indikácii a diagnostickej výťažnosti včasných (napr. ultrasonografia obličiek) a neskorých (napr. scintigrafia obličiek) zobrazovacích vyšetrení. Získané výsledky podporujú význam rutinného ultrasonografického vyšetrenia obličiek a močových ciest u všetkých detí v akútnej fáze AITIN, nezávisle od výsledku pre- resp. postnatálneho skríningu močových ciest.

Na neskorom DMSA skene vykonanom 6 mesiacov po prekonanej AITIN sa zistili zmeny v akumulácii rádiofarmaka u 53,8 % hodnotených obličiek. Výskyt týchto zmien štatisticky signifikantne koreloval s dĺžkou febrilného intervalu pred nasadením antibiotickej liečby.

Na základe vlastných výsledkov a prehľadu literárnych údajov ako aj po kritickom hodnotení odporúčaní viacerých národných pediatrických a detských nefrologických spoločnosti sa vypracoval návrh štandardného diagnostického a terapeutického postupu nekomplikovanej akútnej infekcie močových ciest u dojčiat a detí.

Implementácia tohto postupu do klinickej praxe by mohla zvýšiť rýchlosť diagnostiky, úspešnosť liečby a zároveň aj znížiť výskyt komplikácii AITIN u dojčiat a detí.


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo Supplementum 1

2016 Číslo Supplementum 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí
nový kurz
Autoři:

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
Autoři:

Současné možnosti v léčbě psoriázy

Svět praktické medicíny 4/2022 (znalostní test z časopisu)

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se