'GYNEKOPATOLOGIE


Autoři: P. Dundr
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 57, 2021, No. 3, p. 131
Kategorie: MONITOR aneb nemělo by vám uniknout, že...

... ztráta exprese ARID1B a SMARCB1 je v oblasti nádorů ženského genitálu specifická pro nediferencovaný / dediferencovaný karcinom

Dediferencovaný/nediferencovaný endometriální karcinom (DDC/UEC) je agresivní nádor vyskytující se nejčastěji v oblasti endometria a ovaria. Jedná se o nádory obecně s velmi špatnou prognózou, jejichž diagnostika však může být v některých případech problematická. Literární data ukazují na fakt, že část těchto nádorů je asociována s genomickou inaktivací v komplexu SWI/SNF. U části případů DDC/UEC se vyskytuje ztráta exprese ARID1B (30-40 %), SMARCA4 (asi 30 %) a SMARCB1 (INI1) (3- 10 %). Poměrně málo je však známo o specificitě těchto markerů s ohledem na další nádory ženského genitálu a tedy významu ztráty exprese uvedených markerů v diferenciální diagnostice. Autoři z více pracovišť se zaměřili na analýzu exprese ARID1B a SMARCB1 na velkém souboru 1849 nádorů zahrnujícím 748 karcinomů endometria (z toho 86 bylo DDC/UEC), 101 děložních karcinosarkomů/adenosarkomů, 64 děložních sarkomů, 221 karcinomů děložního hrdla a 715 ovariálních karcinomů a borderline nádorů. Výsledky jejich studie ukázaly u DDC/UEC ztrátu exprese ARID1B (doprovázenou ve všech případech ztrátou exprese ARID1A) u 35/86 (41 %) případů a ztrátu exprese SMARCB1 u 3/86 (3,5 %) případů. Všechny ostatní nádory měly expresi ARID1B i SMARCB1 zachovalou.

Výsledky studie svědčí pro vysokou specificitu ARID1B i SMARCB1 pro DDC/UEC, senzitivita je však poměrně nízká. Jak ale autoři správně konstatují, diagnostika DDC/UEC je problematická a případy (část z nich), které nevykazují ztrátu exprese ARID1B nebo SMARCB1 mohou ve skutečnosti představovat jiné histologické typy nádoru, jako endometroidní karcinom (G3) či karcinosarkom. To podporuje i fakt, že DDC/UEC, které nevykazují ztrátu exprese proteinů zahrnutých v komplexu SWI/SNF, se podle dostupných údajů chovají méně agresivně (nicméně toto může souviset i s vnitřní heterogenitou DDC/UEC). Důležité je upozornit na fakt, že i když v uvedené studii všechny DDC/UEC vykazovaly i ztrátu exprese ARID1A, tento marker nelze v diferenciální diagnostice využít, jelikož ztráta jeho exprese se často vyskytuje i u endometroidních a světlobuněčných karcinomů (u obou uvedených typů vykazuje ztrátu exprese ARID1A asi 30 % případů).


Zdroje

Kang EY et al. Loss of ARID1B and SMARCB1 expression are specific for the diagnosis of dedifferentiated/undifferentiated carcinoma in tumours of the upper gynaecologic tract and cervix. Histopathology 2021, In Print.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 3

2021 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se