Citrafleet® – jednoduchá a efektivní příprava tlustého střeva před vyšetřením


Autoři: M. Lukáš
Působiště autorů: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I. V. F. a. s. a Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2014; 68(3): 274-275
Kategorie: Lékový profil

Na český trh byl nedávno uveden nový očistný přípravek, který je určený k přípravě tlustého střeva před invazivními vyšetřeními (koloskopie, kolografie) nebo před plánovaným chirurgickým zákrokem. V některých zemích západní Evropy jsou s tímto přípravkem zkušenosti již od 80. let. Jde o Citrafleet®, jenž obsahuje tři purgativní složky: pikosulfát sodný, magnesium oxidatum a acidum citricum anhydricum. Pikosulfát sodný je kontaktní a stimulační laxativum, u kterého je purgativní efekt zajištěn potencováním frekvence a síly střevních peristaltických vln. Dalšími komponenty jsou magnezium oxid a acidum citricum, osmoticky působící laxativa, která vedou ke změkčení a zmnožením tekutého střevního obsahu, a tak usnadňují očistu střeva od zbytků stolice. Velkými výhodami přípravku jsou malý objem, příjemná chuť a relativně jednoduchá příprava.

Složení: Jeden sáček Citrafleet® obsahuje: 10 mg natrii picosulfas, 3,5 g magnesium oxidatum a 11 g acidum citricum anhydricum [1].

Příprava: Projímavý roztok vznikne rozpuštěním obsahu sáčku cca ve 150 ml vody. Po dvou minutách míchání dojde k dokonalému rozpuštění práškového obsahu a vznikne bílý, lehce zakalený roztok, který má citronovou vůni i chuť. K dosažení optimálního efektu přípravy střeva projímadlem Citrafleet® je naprosto nutné dodržet předepsaný způsob přípravy podle následujícího doporučení: první dávka se vypije jeden den před plánovaným vyšetřením v 8:00 hod ráno. Důležité je, aby po vypití cca 150 ml roztoku projímadla následovalo další pití tekutiny, podle vlastního výběru a preference, v dávce cca 250–500 ml za hodinu po celou dobu trvání laxativního účinku dalších 3–4 hod. Ideální je vypití 1,5–2 litrů čiré tekutiny. K pití se může použít nejen voda, ale také čaj nebo masový vývar. Druhá dávka projímadla se doporučuje vypít mezi 14. a 16. hod se stejným pitným režimem. Dostatečný přísun tekutin rozložený v menších dávkách po dobu 3–4 hod po „náloži“ projímadla je důležitý nejen k dosažení optimálního purgativního efektu projímadla a dokonalé očistě střeva, ale také k zabránění dehydratace vzniklé delším lačněním.

Kontraindikace: Přecitlivělost na jednotlivé složky projímadla, závažné poruchy vyprazdňování žaludku, střevní neprůchodnost, toxický průběh IBD, pokročilé městnavé srdeční selhání, minerálový rozvrat, rhabdomyolýza, těžká porucha renálních funkcí.

Nežádoucí účinky : Nauzea, bolesti břicha, inkontinence stolice, dehydratace, bolesti hlavy.

Klinické zkušenosti: Před časem publikovaná metaanalýza zahrnovala celkem 14 studií, ve kterých byla užita k přípravě střeva kombinace pikosulfátu sodného s oxidem hořečnatým a kyselinou citronovou (Picolax, Picoprep, Citrafleet®) [2]. Ve čtyřech stu­diích se jednalo o přípravu střeva před koloskopickým vyšetřením, v šesti studiích o přípravu před kontrastním radiologickým vyšetřením tlustého střeva a ve čtyřech studiích o přípravu střeva před plánovaným chirurgickým výkonem. Z celého souboru bylo u 82 % nemocných celkem (800 nemocných) zjištěna velmi dobrá příprava střeva. Při porovnání účinnosti kombinovaného preparátu s jinými typy střevní přípravy (např. bisakodyl + fosfátové soli) byla zjištěna vyšší efektivita, lepší tolerance a nižší výskyt nežádoucích účinků. Výhodou byla také vyšší využitelnost tohoto typu přípravy u dětských pacientů, a to pro velmi dobrou snášenlivost přípravy. Z nežádoucích účinků se v průběhu přípravy nebo těsně po ní ojediněle objevily meteorizmus, flatulence a břišní dyskomfort. V kanadské multicentrické, prospektivní studii byla hodnocena kvalita přípravy před koloskopickým vyšetřením provedená tímto kombinovaným přípravkem [3]. Stupeň kvality přípravy byl hodnocen podle škály třech stupňů jako excelentní, adekvání a inadekvátní. V této observační studii bylo hodnoceno celkem 613 nemocných. V pravém tračníku byl nález u 93 % z nich posouzen jako excelentní nebo adekvátní kvalita přípravy; v levé polovině tlustého střeva splňovalo výše uvedená kritéria excelentní nebo dobré přípravy 96 % probandů. Současné podávání bisakodylu nemělo přídatný efekt na zlepšení kvality přípravy střeva.

Vzhledem k mimořádné důležitosti koloskopie ve screeningových a dispenzárních programech je dokonalá příprava střeva základním předpokladem k dosažení optimální efektivity těchto významných gastroenterologických projektů současnosti. Malý objem projímadla, dobrá palatabilita a výborná tolerance by však neměly být paradoxně překážkou tomu, aby byly důsledně dodržovány předepsané postupy přípravy [4]. Základem je trpělivá a podrobná edukace všech pacientů, kteří jsou k těmto vyšetřením indikováni.

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Klinické a výzkumné centrum

pro střevní záněty ISCARE I.V.F. a.s.

Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7

milan.lukas@email.cz


Zdroje

1. Státní ústav pro kontrolu léčiv. Souhrn údajů o přípravku: CitraFleet. Sp.zn.sukls266311/2012. Dostupné z: www.sukl.cz.

2. Navarro A, Hession PT. Efficacy and tolerability of sodium picosulphate/magnesium citrate as a bowel-cleansing agent – results from a literature review. European Gastroenterology-Hepatology Review 2009: 2–5.

3. Love J, Bernard EJ, Cockeram A et al. A multicentre, observational study of sodium picosulfate and magnesium citrate as a precolonoscopy bowel preparation. Can J Gastroenterol 2009; 23(10): 706–710.

4. Vepřeková G, Suchánek Š, Martínek J et al. Příprava střeva ke kolonoskopii. Gastroent Hepatol 2012; 66(1): 57–62.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná
Článek Kvíz

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 3

2014 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se