Digestivní endoskopie


Autoři: O. Urban
Působiště autorů: Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a. s., Ostrava
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2014; 68(3): 190
Kategorie: Editorial

Vážení čtenáři,

prázdninové číslo časopisu Gastroenterologie a hepatologie je převážně věnováno digestivní endoskopii. Dovolte mi, abych vás stručně provedl jeho obsahem a přidal několik postřehů.

V naší zemi probíhá průběžně řada endoskopických workshopů. Pravidelně se jich účastní přední představitelé světové digestivní endoskopie a gastroenterologie. Učení pozorováním expertů je důležitým prvním krokem ke zvládnutí obtížnější terapeutické endoskopie od indikace k technické realizaci. Workshopy mají jiným způsobem nenapodobitelnou pracovní atmosféru a didaktické dopady. Poděkování patří všem pracovištím, která pro tento způsob výuky poskytují zázemí. Není to snadné ani levné. Zprávy z takových odborných akcí jsou významnou součástí obsahu tohoto čísla našeho časopisu.

Teoreticky nastudované a na work­shopech odpozorované metody je v některých případech vhodné vyzkoušet na zvířecích modelech ex vivo, případně in vivo. Na úrovni medicíny založené na důkazech bylo prokázáno, že nácvik na modelech zlepšuje schopnost endoskopických týmů zastavit krvácení a urychluje pohyb operatéra na učící křivce metody ESD. Přínos pro další terapeutické metody se zkoumá. V kontrastu s dostatečným počtem živých přenosů endoskopických výkonů na pacientech jsou příležitosti k účasti na zmíněných kurzech u nás dosud omezené. Situace se ale zlepšuje. Vedle několika zařízení v Čechách je centrum experimentální endoskopie nově k dispozici rovněž na Moravě, a to v Ostravě. Dosud vyškolilo deset dvojic lékař–setra v metodě stavění krvácení. O činnosti centra a nabídce kurzů se brzy dočtete na webu ES ČGS (www.endoskopiste.cz).

Letos zahájené adresné zvaní ke screeningu kolorektálního karcinomu zvýšilo zájem o kolonoskopická vyšetření. Kapacita většiny našich pracovišť je vyčerpána na několik měsíců dopředu a panují obavy z neúhrady poskytnuté péče. Screening kolorektálního karcinomu je celospolečenská aktivita a vyžaduje přípravu na různých úrovních. Je správné, že máme problém vyřešen na úrovni odborné a máme právo očekávat harmonizaci ze strany správy zdravotní péče naší země. Diskuze na toto téma vás jistě zaujme.

Problematice kolorektálního karcinomu jsou v tomto čísle věnovány tři práce a jeden komentář. Kolonoskopií ve vodní imerzi se zabývá článek dr. Falta a průvodní komentář doplnil přední světový expert na tuto metodu dr. Cadoni. Přečtěte si a vyzkoušejte.

Prof. Zavoral et al prezentují průběžné výsledky české multicentrické studie porovnávající výtěžnost kapslové endo­skopie a kolonoskopie. Problematikou dietních návyků příbuzných s kolorektálním karcinomem se ve své práci zabývají dr. Mikoviny Kajzrlíková et al. Prokazují, že ženy mají významně lepší ­dietní návyky než muži a navrhují zaměřit osvětu do mužské populace.

Po delší době nabízíme čtenářům videokazuistiku. Autoři, prim. Vítek et al, dokumentují případ nemocného s krvácením z žaludečních metastáz renálního karcinomu. Další kazuistika z pera dr. Valkovského et al je věnována neobvyklé komplikaci dlouhodobé drenáže žlučových cest.

Vážení čtenáři, věřím, že vám toto číslo časopisu Gastroenterologie a hepatologie zpříjemní čas čekání na dovolenou. Přeji vám pěkné léto a nezapomeňte, že letošní nejvýznamnější endoskopická akce v naší zemi – ESGE Live Demonstration – se koná ­12.–13. 9. 2014 v Praze.

MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

předseda ES ČGS a koeditor sekce

digestivní endoskopie

ondrej.urban@nemvitkovice.czŠtítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná
Článek Kvíz

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 3

2014 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se