Kombinovaná endoskopická a laparoskopická terapie akutního krvácení z žaludečních metastáz renálního karcinomu – videokazuistika


Combined endoscopic and laparoscopic treatment of acute bleeding from gastric metastases from renal cell carcinoma – video case report

We present the case of an 80-year-old man examined for sideropenic anaemia. Upper GI endoscopy revealed two gastric metastases of clear cell renal cancer. The subsequent abdominal CT revealed a tumour of the right kidney. The patient repea­tedly experienced haemodynamically significant bleeding from gastric metastases during his hospital stay. Laparoscopic wedge resection of the gastric fundus and part of the greater curvature was performed. Localisation of metastases was improved by peroperative endoscopic assistance with injection of methylene blue solution. The patient recovered well and underwent subsequent elective nephrectomy.

Key words:
stomach neoplasms – renal cell cancer – endoscopic therapy – hemorrhage

The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE „uniform requirements“ for biomedical papers.

Submitted:
18. 4. 2014

Accepted:
19. 5. 2014


Autoři: P. Vítek 1,2;  I. Mikoviny Kajzrlíková 1;  J. Chalupa 1;  A. Hájek 3;  V. Hořava Jr 4;  J. Kuchař 1;  J. Platoš 1
Působiště autorů: Beskydské Gastrocentrum, Interní oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. 1;  Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě 2;  Chirurgicko-traumatologické oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. 3;  Oddělení patologie, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. 4
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2014; 68(3): 207-208
Kategorie: Digestivní endoskopie: videokazuistika

Souhrn

Prezentujeme případ 80letého muže vyšetřovaného pro sideropenickou anémii, u kterého byly na základě gastroskopie diagnostikovány dvě žaludeční metastázy renálního světlobuněčného karcinomu. Následné CT břicha prokázalo tumor pravé ledviny. Vzhledem k opakovaným hemodynamicky významným krvácením z žaludečních metastáz byla u nemocného provedena laparoskopická klínovitá resekce žaludku, peroperační lokalizace metastáz byla provedena endoskopicky injekcí roztoku metylenové modři. Nemocný byl následně indikován k pravostranné elektivní nefrektomii.

Klíčová slova:
žaludeční metastázy – renální karcinom – endoskopická terapie – krvácení

Videozáznam si můžete přehrát na:

www.csgh.info


Žaludeční metastázy karcinomu ledviny jsou vzácné a vyskytují se u méně než 0,5 % nemocných. V naší kazuistice popisujeme případ nemocného, u kterého bylo krvácení z žaludečních metastáz prvním příznakem renálního karcinomu.

Popis případu

Osmdesátiletý muž byl přijat na interní oddělení pro symptomatickou sideropenickou anémii. Při gastroskopii byly nalezeny dva exulcerované polypy na velkém zakřivení žaludku (obr. 1), ze kterých byly odebrány bio­psie. Histopatologické vyšetření vzorků prokázalo struktury světlobuněčného karcinomu ledviny (obr. 2). Bylo doplněno CT břicha, které prokázalo tumor pravé ledviny (obr. 3). Stav byl tedy zhodnocen jako primární renální karcinom s metastázami žaludku. Hospitalizace byla komplikována opakovaným, hemodynamicky významným krvácením z žaludečních metastáz. ­Krvácení byla nejprve ošetřena endoskopicky opichem ředěným adrenalinem, vzhledem k recidivám bylo indikováno chirurgické řešení. U nemocného byla provedena klínovitá laparoskopická resekce fundu žaludku a části velkého zakřivení. Lokalizace metastáz během výkonu byla zajištěna endoskopickou asistencí s injekcí roztoku metylenové modři (video na www.csgh.info). S měsíčním odstupem po resekci žaludku byla provedena elektivní pravostranná nefrektomie.

Exulcerovaná metastáza v těle žaludku.
Fig. 1. Exulcerated metastasis in stomach body.
Obr. 1. Exulcerovaná metastáza v těle žaludku. Fig. 1. Exulcerated metastasis in stomach body.

Biopsie – světlobuněčný renální karcinom.
Fig. 2. Biopsy – clear cell renal carcinoma.
Obr. 2. Biopsie – světlobuněčný renální karcinom. Fig. 2. Biopsy – clear cell renal carcinoma.

CT – tumor pravé ledviny.
Fig. 3. CT – tumor of the right kidney.
Obr. 3. CT – tumor pravé ledviny. Fig. 3. CT – tumor of the right kidney.

Diskuze

Žaludek je vzácnou lokalitou pro metastázy nádorů z jiných lokalit. Nejčastějším primárním tumorem v těchto případech jsou karcinom plic, karcinom prsu a maligní melanom. U karcinomu ledviny se žaludeční metastázy vyskytují velmi vzácně u méně než 0,5 % nemocných [1]. V literatuře byly doposud popsány pouze dvě desítky případů žaludečních metastáz renálního karcinomu [2]. K manifestaci metastatického onemocnění dochází v období několika měsíců až řady let po resekci primárního tumoru ledviny. V průměru tento interval činí asi sedm let a postiženi jsou obvykle muži [3]. Sugasawa et al popisují případ manifestace žaludečních metastáz renálního karcinomu až 19 let po radikální nefrektomii [4]. Nejčastějším způsobem manifestace je zjevné krvácení z trávicího traktu ve formě melény, hematemezy, případně pak sekundární sideropenická anémie. Nemocní s metastatickým postižením žaludku mají obvykle přítomny metastázy i v jiných lokalitách, což je spojeno s nepříznivou prognózou onemocnění s přežitím kratším než jeden rok. Resekce metastáz je pak prováděna z důvodu nutnosti zástavy krvácení, případně zlepšení kvality života nemocných [5]. Naše kazuistika se od doposud publikovaných prací odlišuje tím, že krvácení z žaludečních metastáz renálního karcinomu vedlo k diagnóze primárního tumoru. Po laparoskopické klínovité resekci metastáz následovala úspěšná chirurgická léčba primárního tumoru pravé ledviny. U nemocného nebyly doposud prokázány metastázy v jiných orgánech.

Závěr

V naší kazuistice prezentujeme vzácný případ nemocného s krvácením z žaludečních metastáz jinak klinicky asymp­tomatického renálního karcinomu. Úspěšnou léčbou byla miniinvazivní, endoskopicky asistovaná laparoskopická klínovitá resekce žaludku.

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Doručeno: 18. 4. 2014

Přijato: 19. 5. 2014

MUDr. Petr Vítek, Ph.D.

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.

El. Krásnohorské 321 738 01 Frýdek-Místek

vitek@kolonoskopie.cz

www.kolonoskopie.cz


Zdroje

1. Pollheimer MJ, Hinterleitner TA, Pollheimer VS et al. Renal cell carcinoma metastatic to the stomach: single-centre experience and literature review. BJU Int 2008; 102(3): 315–319. doi: 10.1111/j.1464-410X.2008.07617.x.

2. Xu J, Latif S, Wei S. Metastatic renal cell carcinoma presenting as gastric polyps: A case report and review of the literature. Int J Surg Case Rep 2012; 3(12): 601–604. doi: 10.1016/j.ijscr.2012.08.009.

3. Eslick GD, Kalantar JS. Gastric metastasis in renal cell carcinoma: a case report and systematic review. J Gastrointest Cancer 2011; 42(4): 296–301. doi: 10.1007//s12029-010-9165-9.

4. Sugasawa H, Ichikura T, Ono S et al. Isolated gastric metastasis from renal cell carcinoma 19 years after radical nephrectomy. Int J Clin Oncol 2010; 15(2): 196–200. doi: 10.1007/s10147-010-0025-1.

5. Sakurai K, Muguruma K, Yamazoe S et al. Gastric metastasis from renal cell carcinoma with gastrointestinal bleeding: a case report and review of the literature. Int Surg 2014; 99(1): 86–90. doi: 10.9738//INTSURG-D-13-00115.1.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná
Článek Kvíz

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 3

2014 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se