4th Prague endoscopic day and 15th endoscopic day IKEM


Autoři: O. Urban
Působiště autorů: Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a. s., Ostrava
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2014; 68(3): 262-263
Kategorie: Různé: zprávy z akcí

Motto: „Viděli jsme budoucnost digestivní endoskopie.“

Cestou vlakem pana Jančury z 15. endoskopického dne IKEM 10. 2. 2014 se pokouším dočíst knihu Haruki Murakamiho. Mé myšlenky ale neustále odbíhají k jinému Japonci, prof. Harihuro Inoue, chirurgovi a endoskopistovi, v jehož stínu jsem měl možnost na zmíněném workshopu participovat.

Prof. Inoue pracuje v Showa University Northern Yokohama Hospital (Showa University je soukromá instituce založená v roce v roce 1928 jako Showa Medical School). Svými inovacemi mění tvář digestivní endoskopie posledních dvou desetiletí. Dá se říci, že digestivní endoskopii horního úseku trávicí trubice (neprovádí koloskopii ani ERCP) nejen dokonale ovládá, ale doslova tvoří. Je pravidelným hostem všech významných světových kongresů a workshopů s endoskopickou tematikou.

V roce 1993 prof. Inoue vyvinul geniálně jednoduchou metodu endoskopické slizniční resekce pomocí plastového nástavce neboli capu (EMR-C). Podílel se na rozvoji metody endoskopické submukózní disekce (ESD) v jícnu a žaludku. V roce 2008 se inspiroval severoamerickým experimentem a uvedl do klinické praxe metodu perorální endoskopické myotomie (POEM) pro léčbu achalázie jícnu. V roce 2010 publikoval výsledky prvního souboru takto léčených pacientů. Do současnosti osobně endoskopicky ošetřil více než 500 nemocných s jícnovou achalázií. Je také hlavním autorem pionýrských prací o endoskopické resekci subepiteliálních tumorů v jícnu a žaludku.

V ČR byl prof. Inoue poprvé, a to díky pozvání prof. Julia Špičáka a doc. Jana Martínka z pražského IKEM. Byl tak dalším v úctyhodně dlouhé řadě významných endoskopistů, kteří se v průběhu 15 let v IKEM vystřídali. Hlavní motivací k pozvání byla skutečnost, že pracovní tým IKEM pod vedením doc. Martínka v loňském roce zavedl metodu POEM v ČR a dnes jejich soubor 40 nemocných patří k největším v Evropě. Metoda je tedy v naší zemi k dispozici (prozatím stále jako experimentální terapie) a o to větší očekávání jsme měli od setkání s jejím mistrem.

Prof. Inoue při re-POEM, pohled z auditoria.
Fig. 1. Prof. Inoue performing re-POEM, the view from the auditorium.
Obr. 1. Prof. Inoue při re-POEM, pohled z auditoria. Fig. 1. Prof. Inoue performing re-POEM, the view from the auditorium.

Workshopu se zúčastnilo 220 návš­těvníků, kteří zcela zaplnili auditorium přednáškového centra v IKEM. Po slavnostním zahájení prof. Špičákem a ředitelem IKEM, dr. Alešem Hermanem, otevřel prof. Inoue workshop demonstrací „své“ metody EMR-C u nemocného s dlaždicobuněčným papilomem distálního jícnu. Chtělo by se napsat jednoduchý výkon „na zahřátí“. Následovala ESD adenokarcinomu typu 0–IIa o průměru 30 mm v antru žaludku (výsledky histologických vyšetření referující ověřil dodatečně). V úvodu výkonu byla demonstrována endoskopická diagnostika pomocí NBI a chromodiagnostika 0,2% roztokem indigokarminu. Velká pozornost byla věnována přesnému označení okraje neoplazie koagulačními značkami. K vlastní resekci byly použity Dual-knife a IT knife-2 (OLYMPUS). Celý výkon trval asi 50 min. Prof. Inoue pokračoval demonstrací metody POEM, respektive re-POEM u nemocného, který jako jediný z pražského souboru nereagoval dobře na první léčbu. Tento výkon velice zaujal, protože opakovaně ošetřených nemocných je dosud jen několik na světě. Posledním výkonem byla ESD neuroendokrinního tumoru (NET, dříve karcinoid) o průměru 20 mm v těle žaludku s použitím nástroje Hook-knife. Tato resekce byla ze všech tří nejobtížnější. Referujícího zaujala především precizní preparace nádoru ve vazivově změněné submukóze. Všechny výkony zahraničního hosta erudovaně komentoval doc. Martínek.

Prof. Inoue a doc. Martínek.
Fig. 2. Prof. Inoue and Ass. Prof. Martinek.
Obr. 2. Prof. Inoue a doc. Martínek. Fig. 2. Prof. Inoue and Ass. Prof. Martinek.

Součástí workshopu byla přednáška zahraničního hosta „POEM for esophageal achalasia and related disease“. Prof. Inoue prezentoval svůj vlastní soubor 500 nemocných, z nichž 36 je sledováno po dobu delší než tři roky. Průměrná hodnota Eckardtova skóre před POEM byla 6,58 ± 2,74 a po výkonu klesla na 2,03 ± 1,76. Příznivý efekt přetrvával po dobu tří let a současně nebyl zaznamenán zvýšený výskyt gastroezofageálního refluxu. To kontrastuje s výskytem pooperační refluxní choroby po laparoskopické Hellerově myotomii bez antirefluxní procedury v 11 %. Tato skutečnost je vysvětlována šetrností endoskopického přístupu ke strukturám bráničního hiátu a svalovým vláknům udržujícím Hisův úhel. Autor nezaznamenal velké komplikace a výskyt malých komplikací byl ve 3,2 % (poškození sliznice osmkrát). Indikací k POEM jsou rovněž další symptomatické poruchy motility jícnu, jako jsou difuzní spazmus, nutcracker ezofagus, hypertonus dolního jícnového svěrače a nespecifické poruchy motility.

Na workshopu se aktivně podílelo několik českých endoskopistů. Petr Štirand snesl obrovský lipom v colon ascendens s využitím endoloopu. Pavel Wohl demonstroval provedení lokálního EUS stagingu karcinomu žaludku. Tomáš Hucl provedl endosonografii subepiteliálního nádoru žaludku a edukativně demonstroval ligaci varixů jícnu. Pavel Drastich zavedl metalický stent do maligní stenózy žlučových cest a Radan Keil informoval o nové technologii Apollo k šití uvnitř trávicí trubice, přičemž ukázal video z prvního použití této metody v ČR na člověku. Zuzana Vacková demonstrovala high-resolution manometrii a Halima Gottfriedová elastografii jater. Referující provedl dvě endoskopické slizniční resekce rozsáhlých lézí typu LST v colon. Řada dalších lékařů přispěla ke zdaru akce svými komentáři a řízením diskuze v auditoriu. Vynikající byly asistující endoskopické sestry.

Dr. Vacková při demonstraci high-resolution manometrie.
Fig. 3. Dr. Vackova during a demonstration of high-resolution manometry.
Obr. 3. Dr. Vacková při demonstraci high-resolution manometrie. Fig. 3. Dr. Vackova during a demonstration of high-resolution manometry.

Celý workshop byl precizně organizován, jednotlivé výkony plynule navazovaly, vždy byl zřejmý edukační cíl prezentace. Prof. Inoue se ukázal v nejlepším světle, byl soustředěný a dával najevo, že ho digestivní endoskopie baví. Auditorium vidělo budoucnost digestivní endoskopie.

MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

Centrum péče o zažívací trakt

Vítkovická nemocnice a. s.

Zalužanského 1195/15, 703 84 Ostrava

ondrej.urban@nemvitkovice.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná
Článek Kvíz

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 3

2014 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se