Citrafleet® – simple and effective bowel preparation before the procedure


Authors: M. Lukáš
Authors‘ workplace: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I. V. F. a. s. a Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze
Published in: Gastroent Hepatol 2014; 68(3): 274-275
Category: Drug Profile


Sources

1. Státní ústav pro kontrolu léčiv. Souhrn údajů o přípravku: CitraFleet. Sp.zn.sukls266311/2012. Dostupné z: www.sukl.cz.

2. Navarro A, Hession PT. Efficacy and tolerability of sodium picosulphate/magnesium citrate as a bowel-cleansing agent – results from a literature review. European Gastroenterology-Hepatology Review 2009: 2–5.

3. Love J, Bernard EJ, Cockeram A et al. A multicentre, observational study of sodium picosulfate and magnesium citrate as a precolonoscopy bowel preparation. Can J Gastroenterol 2009; 23(10): 706–710.

4. Vepřeková G, Suchánek Š, Martínek J et al. Příprava střeva ke kolonoskopii. Gastroent Hepatol 2012; 66(1): 57–62.

Labels
Paediatric gastroenterology Gastroenterology and hepatology Surgery

Article was published in

Gastroenterology and Hepatology

Issue 3

2014 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account