Mekonium a jeho význam


Meconium and Its Significance

Objective:
A review of meconium patophysiology and its contribution to the incidence of perinatalinfection.Design: Review article.Setting: Department of Gynaecology and Obstetrics, Charles University and Faculty HospitalPlzeň, Czech Republic.Method: The reported incidence of meconium-stained amniotic fluid varies between 7 and 22 %.The patophysiology of the presence of meconium in the amniotic fluid is not sufficiently explai-ned. Meconium in fetal bowels is under hormonal and neurol control. The presence of the meconi-um-stained amniotic fluid was always considered to be a potential risk for the fetal and neonatalwell-being. The review is further divided in to three chapters. (II. Meconium and meconiumaspiration syndrome, III. Meconium and postnatal neurological handicap).Results and conclusion: The first chapter on deals with meconium risk in the development ofperinatal infection: intraamniotic infection/chorioamnionitis, postnatal endometritis, infection ofthe abdominal wound after Caesarean and neonatal infection. The incidence of clinical chorioam-nionitis is 15% with the presence of meconium compared to 3% in controls. The incidence ofpuerperal endometritis is 10% in comparison to 3% under normal conditions. Two main mecha-nisms of development (or coincidence) of intraamniotic infection in the presence of meconiumexist. 1) Infection may be a cause of meconium passage. 2A) Alteration of Zn/P ratio in the amnio-tic fluid can promote bacterial growth. 2B) Meconium attached to macrophages or absorbed byphagocytosis can impair cellular immune response. The antibiotic prophylaxis is discussed.

Key words:
meconium, perinatal infection


Autoři: V. Kališ;  J. Turek;  A. Hudec;  P. Rokyta;  Z. Rokyta;  B. Mejchar
Působiště autorů: Gynek. -porod. klinika LF UK a FN Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2000, , č. 6 s. 477-482
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl práce:
Shrnutí významu mekonia a jeho působení na výskyt perinatální infekce.Typ studie: Přehledný článek.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN v Plzni, Čapkovo náměstí 1,307 08 Plzeň.Metoda: Incidence mekoniem zkalené plodové vody se udává mezi 7 - 22 %. Patofyziologie přítom-nosti mekonia v plodové vodě je stále nedostatečně objasněna, mekonium je pod hormonálníma nervovým vlivem. Přítomnost mekonia v plodové vodě byla vždy považována za rizikový faktorpro další vývoj plodu a novorozence. Souhrnný článek je dále rozdělen do tří kapitol. (II. Mekoni-um a mekoniový aspirační syndrom, III. Mekonium a postnatální neurologický handicap).Výsledky a závěr: První kapitola zpracovává vliv mekonia na výskyt perinatální infekce: intraam-niální infekci/chorioamnionitis, puerperální endometritis, infekci rány po císařském řezu a neo-natální infekci. Incidence klinické chorioamnionitis je v přítomnosti mekonia 15% ve srovnání se3 % u kontrol. Výskyt poporodní endometritis je 10% ve srovnání se 3 % v normální populaci. Jsouzmíněny dva hlavní mechanismy vzniku (či koincidence) intraamniální infekce při přítomnostimekonia. 1) Infekce může působit mekoniovou pasáž. 2A) Změna poměru Zn/P v amniové tekutiněpři přítomnosti mekonia může podporovat bakteriální růst. 2B) Mekonium přichycené na stěnumakrofágů či absorbované fagocytózou může zhoršit buněčnou imunitní odpověď. V závěru jediskutována antibiotická profylaxe.

Klíčová slova:
mekonium, perinatální infekce

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se