Přehled základních přístupů k určenímorálního statutu lidského embrya


Survey of Basic Access to the Seeking of the MoralStatus of Embryo

The introduction of in vitro fertilization in 1978 provoked a broad debate about the ethical prob-lems of technological intervention on the human reproduction. It is obvious, that the issue ofwhether the human embryo is or is not a person seems to be most important in current debates onthe morality of selected abortion, cryopreservation and embryo experimentation. The seeking ofthe moral status of embryo addresses this fundamental question in a multidisciplinary manner. Itis clear, that the philosophical or ontological approach to the embryo has a direct bearing upona practical issues.This work deals with the moral status of embryo. The author claims, that we can establish his orher moral status by two different way. First it is a substantial approach. Then the embryo is theperson since the conception. Second is the historical approach. Then the person is a concept ofhuman being, that is unintelligible apart from social and historical context. But when we are notsure whether embryo is a person or not, it is wise to treat the embryo like a person.

Key words:
ontological personalism, empirical functionalism, embryo, human being, moral status,artificial reproduction.


Autoři: T. Lajkep
Působiště autorů: Ústav lékařské etiky, LF MU, Brno, vedoucí doc. MUDr. M. Munzarová, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2000, , č. 6 s. 483-486
Kategorie: Články

Souhrn

Techniky umělé reprodukce vyvolávají od roku 1978 intenzivní diskusi o etických souvislostechtechnologických zásahů do lidské reprodukce. Je zřejmé, že názor, zda lidské embryo je či neníčlověkem, má přímý dopad na to, jak se z hlediska morálky díváme na selektivní potraty, zmrazo-vání embryí a výzkum na embryích. Snaha o definování morálního statutu embrya nabývá rozmě-ru interdisciplinárního výzkumu. Filozofický pohled na embryo má bezprostřední dopad nasnahu o řešení praktických problémů.Tato práce věnuje pozornost morálnímu statutu embrya. Autor tvrdí, že tento morální statutmůžeme zkoumat dvěma způsoby. Za prvé na bázi představ o podstatě - pak by člověk měl býtosobou od okamžiku koncepce. Nebo náš pohled na embryo může být dějinný, v souvislosti sespolečenským a historickým kontextem. Ať už je náš pohled jakýkoli, pokud si nejsme jisti v otáz-ce, zda embryo je či není člověk, měli bychom s ním zacházet jako s člověkem.

Klíčová slova:
ontologický personalismus, empirický funkcionalismus, embryo, lidské bytí, morál-ní status, umělá reprodukce.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více