Ambulantní hysteroskopie - nový trendv diagnostice a řešení intrauterinníchpatologií


Ambulatory Hysteroscopy - a New Trend in Diagnosticsand Treatment of Intrauterine Pathologies

Objective:
An analysis of ambulatory hysteroscopic procedures.Design: Retrospective study.Setting: Dept. of Obstetrics and Gynecology of the 1 st Faculty of Medicine, Charles University andthe General Faculty Hospital, Apolinářská 18, Prague 2, Czech Republic.Methods: The sample consists of 225 patients who underwent ambulatory hysteroscopy, duringthe period between September 1999 to February 2000. The sample makes up 46.3% of the totalnumber of hysteroscopies performed during that period. The procedures were performed undera paracervical block, only rarely in combination with analgesic sedation.Results: Indications for the procedure were most often abnormal uterine bleeding peri- or postme-nopausally, 51.2%, abnormal ultrasound findings in 9.8%, and endometrial polyps in 1.8%. In only23.11% of cases, hysteroscopy was performed in the frame of TCS (transcervical surgery), theremaining procedures were diagnostic. The paracervical block was a great benefit to the comfortof the ambulatory procedures. In 93%, the procedure was evaluated as comfortable, in 4.8% therewas discomfort, and in only 2.2% general anesthesia was used due to significant pain. We did notobserve any early or late complications.Conclusion: Hysteroscopy can be performed as an ambulatory procedure, assuming quality quip-ment, an experienced surgeon, and properly administered local anesthesia. Our results demon-strate that hysteroscopy is not only a diagnostic procedure, but can be used for certainprocedures in the area of TCS (with low or intermediate level of difficulty).

Key words:
hysteroscopy, paracervical anesthesia, transcervical surgery, hysterosonography


Autoři: H. Hrušková;  D. Tóth;  D. Kužel;  Z. Fučíková;  J. Živný
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2000, , č. 6 s. 442-446
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Rozbor hysteroskopických výkonů provedených ambulantně.Typ studie: Retrospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Apolinářská18, Praha 2.Metodika: Soubor tvoří 225 pacientek, u kterých jsme provedli od začátku září 1999 do konceúnora 2000 ambulantně hysteroskopii. Tato skupina výkonů činí 46,3 % z celkového počtu prove-dených hysteroskopií ve sledovaném období. Výkony jsme prováděli v paracervikálním bloku,výjimečně s kombinací analgosedace.Výsledky: K výkonu byly indikovány pacientky nejčastěji pro abnormální děložní krvácení v obdo-bí peri a postmenopauzy, a to v 51,2 %, pro suspektní ultrazvukový nález v 9,8 % nebo pro endo-metrální polyp v 1,8 %. Hysteroskopie v rámci TCCH (transcervikální chirurgie) byla zastoupenapouze ve 23,11 %, ostatní výkony byly diagnostické. Vysokým přínosem v komfortnosti ambulant-ně provedeného výkonu byla paracervikální blokáda. V 93 % byl výkon hodnocen jako komfortní,v 4,8 % jako dyskomfortní a pouze ve 2,2 % bylo třeba pro výraznou bolest převést pacientku docelkové anestezie. Nezaznamenali jsme žádné perioperační ani pozdní komplikace.Závěr: Hysteroskopii lze provádět v ambulantních podmínkách za předpokladu dobrého přístrojo-vého vybavení, zručnosti operatéra a kvalitně aplikované lokální anestezie. Naše výsledky doka-zují, že je metodou nejen diagnostickou, ale že lze takto provádět i některé výkony z oblasti TCCH(nízkého nebo středního stupně obtížnosti).

Klíčová slova:
hysteroskopie, paracervikální anestezie, transcervikální chirurgie, hysterosonogra-fie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více