Radikální trachelektomie v léčbě časnéhocervikálního karcinomu


Radical Trachelectomy in the Treatment of EarlyCervical Carcinoma

In recent years a new less radical methods in the treatment of early cervical carcinoma has beenintroduced. The radical trachelectomy with laparoscopic pelvic lymphadenectomy represents oneof these options. This procedure is special in that it not only treats the cervical cancer in accept-able oncological fashion but at the same time preserves the fertility potential of the patients.Thus, this surgery represents a midway point in between conisation and radical hysterectomy.Based on our initial experience in this study the technique of radical trachelectomy is analysed indetail and at the same time the current literature on the subject is reviewed.We conclude that after careful selection of the patients this more conservative approach leads tothe same results comparable to classical radical surgery.

Key words:
early cervical carcinoma, radical hysterectomy, radical trachelectomy, laparoscopicpelvic lymphadenectomy, fertility


Autoři: P. Bartoš;  Z. Zelenka;  P. Popelka
Působiště autorů: Oddělení operační gynekologie a minimálně invazivní chirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2000, , č. 6 s. 437-442
Kategorie: Články

Souhrn

V současné době jsme svědky zavádění nových, méně radikálních metod v léčbě časného cervikál-ního karcinomu. Radikální trachelektomie s laparoskopickou pánevní lymfadenektomií přdstavu-jí jednu z těchto možností. Tento výkon je specifický a unikátní v tom, že nejenže přistupujek chirurgické léčbě cervikálního karcinomu akceptabilním onkologickým způsobem, ale současněmůže zachovat fertilní potenciál pacientky. Ve své podstatě tedy tento výkon představuje kom-promis mezi konizací a radikální hysterektomií. V této studii detailně analyzujeme techniku radi-kální trachelektomie na základě vlastních zkušeností, které konfrontujeme s kompletnídostupnou literaturou na toto téma.Uzavíráme, že pokud je dodržen opatrný výběr pacientek, výsledky této nové operační technikyjsou srovnatelné s výsledky klasické radikální chirurgie.

Klíčová slova:
časný cervikální karcinom, radikální hysterektomie, radikální trachelektomie, la-paroskopická pánevní lymfadenektomie, fertilita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více