Ablace endometria - prospektivní 5letá„follow up“ studie


Ablation of the Endometrium: Prospective 5-years“Follow up“ Study

Objective:
Objective of the study is to evaluate the effectivnes of endometrial ablation in patientswith persistent uterine bleeding who are unresponsive to conservative therapy.Design: Prospective clinical study.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology, 1st Medical Faculty, Charles University andGeneral Faculty Hospital in Prague, Czech Republic.Methods: 100 women with intractable uterine bleeding were subjected to undergo endometrialablation. 44 patients were treated preoperatively not only with danazol or progestins but alsowith Norethisteron acetas to stop the acute bleeding preoperatively and 65 gave no preoperativedrug administration. Under appropriate anesthesia the cervix was dilated to 100 mm and theuterine cavity was distended with Purisol (Sorbitol and Manitol). Roller-ball coagulation techni-que combined with loop highfrequency endoresection was used in most of the patients (85 pati-ents). The findings of small uterine myoma(s) were not consider as a contraindication of theendometrial ablation.Results: At 51-2 months 42 (42 %) of patients reported amenorrhea, 51 (51 %) hypomenorrhea, 5(5 %) eumenorrhea and 2 (2 %) nochange. The mean time to complete operation was 30 minutes(range 15-45 minutes). The procedure was completed in all 100 women and we had no seriouscomplications.Conclusion: It is concluded, that endometrial ablation is safe and effective hysteroscopic proce-dure in the cases of abnormal uterine bleeding for women with normal uterine morfologicalfindings or small uterine myoma(s) considering the follow up 51-2 month of the study.

Key words:
uterus, bleeding, hysteroscopy, endometrium, resection


Autoři: Z. Fučíková;  D. Tóth;  H. Hrušková;  D. Cibula;  J. Živný
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2000, , č. 6 s. 417-419
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnocení účinnosti ablace endometria u pacientek s nepravidelným děložním krvá-cením, které nereagují nebo u nichž je kontraindikována konzervativní terapie.Typ studie: Prospektivní klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Apolinářská18, 128 51, Praha 2, Česká republika.Soubor a metodika: 100 pacientek s nepravidelným děložním krvácením, u nichž byla kontraindi-kována nebo neúspěšná konzervativní terapie, bylo indikováno k ablaci endometria. U 44 pa-cientek bylo endometrium předoperačně připraveno danazolem nebo progestiny nebo u nich byloakutní krvácení stavěno předoperačně Norethisteronem acetas; u 65 pacientek nebylo endometri-um předoperačně připraveno. V celkové anestezii bylo děložní hrdlo dilatováno do 10 mm a dělož-ní dutina byla distendována Purisolem (sorbitol a manitol). „Roller-ball“ koagulační technikakombinovaná s vysokofrekvenční elektroendoresekcí kličkou byla užita u 85 pacientek. Nález ma-lého děložního myomu/ů nebyl považován za kontraindikaci k ablaci endometria.Výsledky: Při „follow up“ 51-52 měsíce je u 42 (42 %) pacientek amenorea, 51 (51 %) hypomenorea, 5(5%) eumenorea a u 2 (2 %) přetrvává nepravidelné krvácení. Průměrný operační čas byl 30 min.(15-45 min). Výkon byl dokončen u všech 100 (100 %) pacientek a nesetkali jsme se s vážnýmikomplikacemi.Závěr: Ablace endometria je bezpečný a efektivní hysteroskopický výkon při řešení nepravidelné-ho děložního krvácení u žen s normální morfologií dělohy, případně s malým děložním myomem/yv souboru 100 pacientek při „follow up“ 51-52 měsíce.

Klíčová slova:
děloha, krvácení, hysteroskopie, endometrium, resekce

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se