Homocysteinemie - její významv gynekologii a porodnictví


Homocysteinaemia - Its Impact in Gynaecology andObstetrics

Objective:
Metabolic study on plasmatic levels of homocysteine (Hcy) in healthy women duringnormal or pathological pregnancy accompanied with coresponding levels of Hcy in amniotic fluidand foetal sera. Increased levels of Hcy - hyperhomocysteinaemia is respected as an independentrisk factor accelerating the early development of vessel damage and causing the neural tubedefects (NTD).Design: Basic study to get our own data about Hcy in Czech healthy and population at risk ofpregnant and non-pregnant women.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology, 1st Faculty of Medicine, Charles University,Prague.Methods: Total homocysteine in plasma, amniotic fluid and foetal sera was estimated by chroma-tographic method with use of fluorescence detection.Results: Normal homocysteine in preclimacteric healthy nonpregnant women is: 9.7 ± 1.6 mmol/lwith evident age-dependence. In healthy climacteric women are higher levels of Hcy (correspon-ding to the men values): 11.8 ± 2,6 mmol/l. After use of hormonal contraceptives the plasmaticlevels of Hcy decrease: 7.2 ± 2.0 mmol/l. In physiological pregnancies Hcy reachs the lowest values:4.4 ± 1.7 mmol/l with any evident oscillations during pregnancy. In women in childbed period wasHcy 8.4 ± 2.1 mmol/l observed. In pathological pregnanciesare its levels slightly elevated: 6.3 ± 2.1mmol/l, most evident in placental abruptions: 7.5 ± 1.7 mmol/l. In pregnant women with susp.results of screening on M. Down only unsignificant increase of Hcy was observed: 6.12 ± 2.4 mmol/l.In amnial fluids of healthy pregnant women are levels of Hcy are quite low: 4.1 ± 1.2 mmol/l withany oscillations during pregnancy. In foetal sera of pregnancies at risk (NTD, susp., trisomy,inborn errors of metabolism): 3.6 ± 1.4 mmol/l of Hcy was detected. The foetoplacental quotient forHcy is 0.62.Conclusion: Average values for Hcy were established in physiological as well as in pathologicalpregnancies and till now only limited diagnostic significance has been observed. The hyperhomo-cysteinaemia mentioned in previous papers was not in NTD observed because our pregnantpatients were regularly supplemented with all critical vitamins (folate, B6 , B12 ).

Key words:
homocysteine, homocysteinaemia, hyperhomocysteinaemia, folate embryopathy, riskpregnancy, neural tube defects


Autoři: J. Hyánek;  J. Živný;  A. Doležal;  P. Calda;  L. Krofta;  H. Vinglerová;  J. Jeníček
Působiště autorů: Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie, vedoucí prof. MUDr. J. Hyánek, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2000, , č. 6 s. 406-412
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Sledování plazmatické hladiny homocysteinu (Hcy) u zdravých žen v průběhu normál-ního a patologického těhotenství doplněného hladinami z plodové vody a fetálního séra, protožezvýšená hladina Hcy - hyperhomocysteinemie - je považována za nezávislý rizikový faktor, urych-lující vývoj cévního poškození a vznik rozštěpů neurální trubice plodu.Typ studie: Základní práce k získání vlastních dat o Hcy v naší zdravé i nemocné populaci těhot-ných i netěhotných žen.Metodika: Celkový Hcy v plazmě, plodové vodě a fetálním séru stanoven chromatografickou meto-dou s fluorescenční detekcí.Výsledky: Normální homocysteinemie - u zdravých netěhotných preklimakterických žen činí: 9,7 ±1,6 mmol/l, a s věkem se zvyšuje. U zdravých klimakterických žen dosahuje vyšších hodnot (podob-ných hodnotám u mužů): 11,8 ± 2,6 mmol/l. Při podávání hormonální antikoncepce hladina Hcymírně klesá na: 7,2 ± 2,0 mmol/l. U fyziologických gravidit dosahuje nejnižších hodnot: 4,4 ± 1,7mmol/l bez výrazných změn v průběhu gravidity; v šestinedělí se však zvyšuje na: 8,4 ± 2,1 mmol/l.U patologických gravidit je mírně zvýšena: 6,3 ± 2,1 mmol/l, nejvýrazněji pak po abrupci placenty:7,5 ± 1,7 mmol/l. U těhotných se susp. pozitivním výsledkem screeningu na m. Down nalezenonesignif. zvýšení: 6,52 ± 2,4 mmol/l. V plodové vodě zdravých těhotných jsou hodnoty Hcy nízké: 4,1± 1,2 mmol/l bez výrazného kolísání v průběhu gravidity. Ve fetálním séru u rizikových gravidit(rozštěpy neurální trubice, susp. trizomie, vrozené vývojové vady, dědičné metabolické poruchy)nalezeno: 3,6 ± 1,4 mmol/l. Fetoplacentární kvocient pro Hcy činil: 0,62.Závěr: Byly stanoveny průměrné hodnoty homocysteinu u fyziologických i patologických gravidita zatím potvrzen jeho omezený diagnostický význam. V literatuře uváděný nález hyperhomocysteinemie u rozštěpů neurální trubice se nám nepodařilo potvrdit, protože všechny sledované pa-cientky s rizikovou graviditou byly plně saturovány „kritickými“ vitaminy tj. folátem, vitaminemB6 a B12 .

Klíčová slova:
homocystein, homocysteinemie, hyperhomocysteinemie, folátová embryopatie, rizi-kové těhotenství, defekty neurální trubice

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se