Podzimní konference nukleární medicíny
Praha, 30. září až 1. října 2010


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 609-610
Kategorie: Sjezdy

Ve dnech 30. září až 1. října 2010 uspořádala Klinika nukleární medicíny a endokrinologie (KNME) 2. LF UK a FN v Motole celostátní Podzimní konferenci nukleární medicíny pro všeobecné sestry a radiologické asistenty. Akce byla zařazena do kreditního systému celoživotního vzdělávání České společnosti nukleární medicíny (ČSNM), České asociace sester (ČAS) a Společnost radiologických asistentů (SRLA).

Po zahájení konference přednesla Ing. M. Krajíčková velice podrobnou přednášku „Příprava radiofarmak na vyšetření“.

Kolegyně z Kliniky nukleární medicíny nemocnice FN Královské Vinohrady I. Kuníková, zorganizovala blok šesti velice zajímavých přednášek na téma „Pacient se syndromem diabetické nohy“. Z pohledu odborníků několika lékařských oborů jsme měli možnost si vytvořit ucelenější a přesnější představu o této problematice.

MUDr. A. Kratochvíl nás ve svém sdělení seznámil s příčinou, léčbou a problémy, které mají pacienti s touto diagnózou. Sestra M. Bocká z téže kliniky se zaměřila na ošetřovatelskou péči u hospitalizovaných pacientů a následnou domácí péči. Další přednášky se zabývaly zobrazovacími metodami využívanými kotvrzení a zjištění rozsahu onemocnění. MUDr. O. Lang přítomným vysvětlil princip zobrazení pomocí značených leukocytů a demonstroval několik zajímavých nálezů. V následující přednášce L. Fahrnerová stejnou diagnózu předvedla na RTG snímcích. I. Kuníková se zaměřila na průběh vyšetření na hybridní gamakameře SPECT/CT. V posledním příspěvku L. Miřatská uvedla možnosti značení leukocytů radionuklidem u vyšetření pacientů s podezřením na diabetickou nohu.

Další čtyři přednášky se týkaly léčby karcinomu štítné žlázy na KNME FN Motol. V první přednášce J. Richterová hovořila o této léčbě z pohledu sestry. V přednášce byla shrnuta historie léčby karcinomu štítné žlázy a seznámení s oddělením. Druhá přednáška z pohledu lékaře, kterou přednesl MUDr. P. Racek, primář KNME, byla zaměřena na léčbu a zdravotní problémy pacientů s tímto onemocněním. Třetí přednášku z pohledu radiologického asistenta J. Hrbka byla zaměřena na úlohu radiologického asistenta při diagnostice a léčbě nádorů štítné žlázy s použitím 131I. Čtvrtá přednáška lůžkové sestry I. Králové se zabývala edukací pacienta. Ta je u onkologicky nemocného pacienta na našem oddělení velice důležitá.

Po skončení odpoledního bloku následovala prohlídka našeho lůžkového ambulantního provozu. O exkurzi byl velký zájem, protože jsme klinika s největším počtem lůžek v České republice pro terapie otevřenými zářiči u nemocných s thyreoidálními nádory a zároveň ambulance nukleární medicíny poskytuje rozsáhlé spektrum vyšetření.

Druhý den konference zahájila odborný program O. Procházková z FN Olomouc se zprávou „Srovnání radiační zátěže pacientů KNM“ v letech 2000–2009.

Následovala velice zajímavá informace Ing. D. Valachové z KNME FN Motol o záchytech kontaminovaného materiálu ve spalovně Malešicích a zkušenosti s dodržováním předpisů radiační ochran v praxi.

Další čtyři sdělení přednesli zástupci dodavatelských firem VF, KC SOLID, LACOMED a MGP Zlín informace o novinkách v jejich oboru.

V následující přednášce informoval přítomné Z. Wolf z KNME o způsobu vyšetření evakuace žaludku na motolském pracovišti. A. Vránová z téže kliniky se zaměřila na vyšetření glomerulární filtrace – pomocí DTPA značené 99mTc u dětských pacientů. J. Hrbek, také z KNME, přednesl sdělení SPECT mozku po aplikaci Diamoxu, průběh vyšetření.

Následovaly dvě přednášky z FN Olomouc O. Veselé a A. Kolářové, které nám prezentovaly několik zajímavých kazuistik z jejich pracovišť.

Po dopoledním programu byla konference ukončena konstatováním členky výboru ČAS M. Matysové, že konference byla úspěšná a přinesla pro účastníky řadu poznatků i podnětů pro jejich další práci na pracovištích nukleární medicíny.

Jana Richterová, vrchní sestra
Klinika nukleární medicíny FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
e-mail: jana.richterova@fnmotol.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se