Podzimní konference nukleární medicíny
Praha, 30. září až 1. října 2010


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 609-610
Kategorie: Sjezdy

Ve dnech 30. září až 1. října 2010 uspořádala Klinika nukleární medicíny a endokrinologie (KNME) 2. LF UK a FN v Motole celostátní Podzimní konferenci nukleární medicíny pro všeobecné sestry a radiologické asistenty. Akce byla zařazena do kreditního systému celoživotního vzdělávání České společnosti nukleární medicíny (ČSNM), České asociace sester (ČAS) a Společnost radiologických asistentů (SRLA).

Po zahájení konference přednesla Ing. M. Krajíčková velice podrobnou přednášku „Příprava radiofarmak na vyšetření“.

Kolegyně z Kliniky nukleární medicíny nemocnice FN Královské Vinohrady I. Kuníková, zorganizovala blok šesti velice zajímavých přednášek na téma „Pacient se syndromem diabetické nohy“. Z pohledu odborníků několika lékařských oborů jsme měli možnost si vytvořit ucelenější a přesnější představu o této problematice.

MUDr. A. Kratochvíl nás ve svém sdělení seznámil s příčinou, léčbou a problémy, které mají pacienti s touto diagnózou. Sestra M. Bocká z téže kliniky se zaměřila na ošetřovatelskou péči u hospitalizovaných pacientů a následnou domácí péči. Další přednášky se zabývaly zobrazovacími metodami využívanými kotvrzení a zjištění rozsahu onemocnění. MUDr. O. Lang přítomným vysvětlil princip zobrazení pomocí značených leukocytů a demonstroval několik zajímavých nálezů. V následující přednášce L. Fahrnerová stejnou diagnózu předvedla na RTG snímcích. I. Kuníková se zaměřila na průběh vyšetření na hybridní gamakameře SPECT/CT. V posledním příspěvku L. Miřatská uvedla možnosti značení leukocytů radionuklidem u vyšetření pacientů s podezřením na diabetickou nohu.

Další čtyři přednášky se týkaly léčby karcinomu štítné žlázy na KNME FN Motol. V první přednášce J. Richterová hovořila o této léčbě z pohledu sestry. V přednášce byla shrnuta historie léčby karcinomu štítné žlázy a seznámení s oddělením. Druhá přednáška z pohledu lékaře, kterou přednesl MUDr. P. Racek, primář KNME, byla zaměřena na léčbu a zdravotní problémy pacientů s tímto onemocněním. Třetí přednášku z pohledu radiologického asistenta J. Hrbka byla zaměřena na úlohu radiologického asistenta při diagnostice a léčbě nádorů štítné žlázy s použitím 131I. Čtvrtá přednáška lůžkové sestry I. Králové se zabývala edukací pacienta. Ta je u onkologicky nemocného pacienta na našem oddělení velice důležitá.

Po skončení odpoledního bloku následovala prohlídka našeho lůžkového ambulantního provozu. O exkurzi byl velký zájem, protože jsme klinika s největším počtem lůžek v České republice pro terapie otevřenými zářiči u nemocných s thyreoidálními nádory a zároveň ambulance nukleární medicíny poskytuje rozsáhlé spektrum vyšetření.

Druhý den konference zahájila odborný program O. Procházková z FN Olomouc se zprávou „Srovnání radiační zátěže pacientů KNM“ v letech 2000–2009.

Následovala velice zajímavá informace Ing. D. Valachové z KNME FN Motol o záchytech kontaminovaného materiálu ve spalovně Malešicích a zkušenosti s dodržováním předpisů radiační ochran v praxi.

Další čtyři sdělení přednesli zástupci dodavatelských firem VF, KC SOLID, LACOMED a MGP Zlín informace o novinkách v jejich oboru.

V následující přednášce informoval přítomné Z. Wolf z KNME o způsobu vyšetření evakuace žaludku na motolském pracovišti. A. Vránová z téže kliniky se zaměřila na vyšetření glomerulární filtrace – pomocí DTPA značené 99mTc u dětských pacientů. J. Hrbek, také z KNME, přednesl sdělení SPECT mozku po aplikaci Diamoxu, průběh vyšetření.

Následovaly dvě přednášky z FN Olomouc O. Veselé a A. Kolářové, které nám prezentovaly několik zajímavých kazuistik z jejich pracovišť.

Po dopoledním programu byla konference ukončena konstatováním členky výboru ČAS M. Matysové, že konference byla úspěšná a přinesla pro účastníky řadu poznatků i podnětů pro jejich další práci na pracovištích nukleární medicíny.

Jana Richterová, vrchní sestra
Klinika nukleární medicíny FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
e-mail: jana.richterova@fnmotol.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se