3. svatoanenský laboratorní den – celostátní pracovní konference laboratorních oborů
Brno, 9. října 2010


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 610-611
Kategorie: Sjezdy

Dne 9. října 2010 se konala v prostorách Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně již třetí celostátní pracovní konference laboratorních oborů pod názvem Svatoanenský laboratorní den.

Konferenci pořádalo Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny v Brně společně se sekcí zdravotních laborantů České asociace sester a byla sponzorovaná firmami DispoLab, Sarstedt, Siemens a Vitrum.

Celá akce byla zahájena za účasti předsedkyně laboratorní sekce ČAS, paní Jarmily Indrákové, primářky Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny v Brně MUDr. Marty Zvarové a paní Jany Veselkové, vedoucí laborantky Oddělení klinické hematologie.

I. blok odborných přednášek

Dárce orgánu každý z nás

Renata Jurůjová, DiS. , I. chirurgická klinika FN u sv. Anny v Brně

Sdělení se zabývalo otázkou dárcovství orgánů a s tím spojenou transplantační problematikou. Obsahem bylo vysvětlení pojmů transplantace, historie transplantační medicíny, etické aspekty dárcovství orgánů a transplantace jako celku. Samostatná část sdělení byla věnovaná platné legislativě, jako je například transplantační zákon, předpokládaný souhlas, registr osob nesouhlasících s posmrtným darováním orgánů atd.

Transplantace jater

MUDr. Vladimír Mejzlík, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie FN u sv. Anny v Brně

Transplantace jater je život zachraňující úspěšná metoda, kdy se odstraňují pacientova poškozená játra a na místo těchto jater se implantují játra od vhodného dárce.Transplantací se léčí jak terminální stadium chronického jaterního onemocnění (ve stadiu cirhózy), tak akutní selhání jater při nekróze jater z různých příčin. Kandidáta k transplantaci je nutno pečlivě vyšetřit a indikovat ve vhodnou dobu (ne příliš brzy ani ne příliš pozdě) k provedení transplantace. Po provedené transplantaci je nutná dlouhodobá imunosupresivní léčba, která má nežádoucí účinky. Aby byla transplantace úspěšná, je nutná týmová spolupráce různých odborníků (chirurga, anesteziologa, hepatologa) a též bezchybná dlouhodobá spolupráce pacienta po transplantaci.

Od A do Z v koagulační laboratoři

Ivana Košařová, DiS., Veronika Danielová, Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny v Brně

Přednáška zahrnuje detailní cestu vzorku koagulační laboratoří od jeho přijetí přes zpracování až po vydání výsledku. Popisuje laboratorní přístroje i jednotlivé metody základní a speciální koagulace.

Změny hodnot rutinních koagulačních parametrů v čase

Ilona Menšíková, Mgr. Magda Popelová, Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny v Brně

Kvalita výsledku hemokoagulačního vyšetření závisí velkou měrou na dodržení preanalytiky. Ovlivňuje ho jak kvalita odběru, způsob transportu materiálu, tak i doba od odběru do doby vlastního zpracování. Zaměřili jsme se na změny výsledků rutinních koagulačních parametrů v závislosti na čase zpracování.

Vyšetřeno bylo 60 pacientů, z toho 30 léčených kumariny. Vzorky jsme zpracovali ihned po odběru, po 2 hodinách, po 5 hodinách a po 24 hodinách po odběru. U všech vzorků jsme stanovili hodnotu protrombinového času, aPTT, fibrinogenu, trombinového času a antitrombinu.

Získané odchylky jasně ukazují na nutnost dodržení zpracování vzorků.

II. blok odborných přednášek

Bílé krvinky

Lada Hanáková, DiS., Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny v Brně

Přednáška je zaměřena na leukocyty, jejich význam, funkci, diagnostiku kvalitativních i kvantitativních poruch. Hlavním cílem sdělení bylo srovnání stanovení počtu leukocytů a diferenciálního rozpočtu leukocytů na automatickém analyzátoru Sysmex XE 2100 se stanovením stejných parametrů mikroskopickou metodou.

Instalace preanalytického a analytického systému MODULAR na OKB

Dagmar Huterová, Sylwia Glinka, Oddělení klinické biochemie FN u sv. Anny v Brně

V příspěvku byly uvedeny informace o změnách, kterými prošlo OKB FN u sv. Anny v Brně v roce 2009 v souvislosti s instalací preanalytického a analytického systému firmy Roche. Instalace zahrnovala přípravu procesních změn na oddělení, stavební úpravy, samotnou dvoufázovou instalaci přístrojů, zaškolení personálu a v neposlední řadě vyřešení dalších úkolů. V prezentaci byla předvedena konečná podoba laboratoře.

Molekulárně-genetická diagnostika familiární hypercholesterolémie

Ondřej Letocha, DiS., CMBGT – interní hematoonkologická klinika FN Brno – Bohunice

Příčiny familiární hypercholesterolémie, typy mutací vyskytujících se v genu pro LDL receptor. Diagnostika – postup analýzy, hledání mutací v genu pro LDL receptor, používané metody. Počty analyzovaných pacientů a nalezených mutací.

Význam antionkogenu p53 u nádorových onemocnění

Lenka Juračková, CMBGT – interní hematoonkologická klinika FN Brno – Bohunice

Gen TP53 je označován jako strážce genomu, je významným nádorovým supresorem, který bývá často poškozen u řady onkologických onemocnění včetně CLL-chronické lymfocytární leukémie. Na našem pracovišti se intenzivně zabýváme právě inaktivací genu TP53 u CLL, jejichž stanovení je součástí klinických studií.U CLL pacientů se kromě delecí vyskytují i samostatné mutace, a proto je vhodné provádět screenig nejenom pomocí FISH, ale stanovovat i přítomnost mutací, jelikož i samostatné mutace mají negativní vliv na prognózu pacientů.

Identifikace houbových kultur pomocí molekulárně biologických metod

Jana Kalincová, DiS., CMBGT – interní hematoonkologická klinika FN Brno – Bohunice

Přednáška krátce a stručně pojednává o celkem časově náročném molekulárně-biologickém dourčení houbových kultur. Přesné dourčení je velice důležité na potvrzení například kultivačních nebo histologických metod. Stanovení pořadí nukleových bází nám napomáhá v další vědecké činnosti a rychlejší detekci mykotických patogenů.

Další ročník Svatoanenského laboratorního dne je plánován na podzim roku 2011.

Mgr. Magda Popelová
Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny
Pekařská 53, 656 91 Brno
e-mail: magda.popelova@fnusa.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se