XXII. kongres ČLS JEP
Brno, 20. októbra 2010


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 611-612
Kategorie: Sjezdy

Brnenské výstavisko hostilo 20. októbra 2010 XXII. kongres ČLS JEP. Diskutovanou témou boli zobrazovacie metódy v medicíne. Kongres sa však niesol predovšetkým v duchu kooperácie. Medzi odbornými a všeobecnými lekármi. Práve im bol určený odborný program, ktorý starostlivo vybral a zostavil odborný garant kongresu MUDr. Josef Vymazal z Radiodiagnostického oddelenia Nemocnice Na Homolce v Prahe. Vo svojom príspevku zároveň upozornil na nepopierateľnú a prevratnú úlohu CT a MR v neurologickej a neurochirurgickej diagnostike. Prednáška spadala do prvého bloku konferencie zameraného na diagnostiku mozgu, hlavy, krku a chrbtice, v rámci ktorého sa predstavili i MUDr. Jiří Lisý (Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK, Praha) a MUDr. Pavel Eliáš (Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové).

Druhý blok, venovaný diagnostike hrudníka otvorila MUDr. Hana Malíková z Radiodiagnostického oddelenia Nemocnice Na Homolce v Prahe, prednáškou o RTG snímkach hrudníka. Následne vystúpil jej spolupracovník MUDr. Jiří Weichet s príspevkom o CT a MR v diagnostike hrudníku.

V treťom bloku konferencie zameranom na kardiovaskulárnu diagnostiku sa predstavili MUDr. Rainer Rienmueller z Grazu, MUDr. Jiří Ferda z Plzně a MUDr. Jan Žižka z Hradca Králové. Všetci traja upozornili na významnú úlohu CT a MR v kardiovaskulárnom zobrazovaní.

Vo štvrtom bloku určenom na problematiku diagnostiky brucha opäť prehovorila MUDr. Hana Malíková o možnostiach diagnostiky náhlej brušnej príhody a chronických bolestivých stavoch. MUDr. Ludovít Klzo z Hradca Králové sa zameral na onkologické ochorenia v brušnej dutine.

Konferenciu zakončil piaty blok prednášok venovaný diagnostike kĺbov a končatín. Svoje príspevky predniesli MUDr. Marek Mechl z FN Brno a MUDr. Georg M. Kacl – Jetzer z Zürichu.

Medzinárodný charakter konferencie podčiarkla účasť MUDr. Rainera Rienmuellera z Klinického oddelenia pre všeobecnú rádiologickú diagnostiku v Grazi, ktorý vystúpil s príspevkom o súčasnej úlohe CT v kardiovaskulárnom zobrazovaní a MUDr. Georga M. Kacl – Jetzera pôsobiaceho v Centre rádiologie v Zürichu, ktorý sympózium zakončil príspevkom s názvom Úloha magnetickej rezonancie vo vyšetrovaní kĺbov. Obaja, pôvodom z Českej republiky, oboznámili zúčastnených o trendoch a možnostiach zobrazovacích metód v zahraničí.

Prednášky, ktoré na kongrese odzneli, sprevádzali po celú dobu živé diskusie medzi odborníkmi z oblasti rádiológie a zúčastnenými praktickými lekármi. Ich otázky vychádzajúce z bežnej praxe boli zaujímavé a rady, ktoré dostali od odborných lekárov, môžu pomôcť zachrániť veľa životov.

Najmä v panelovej diskusii zameranej na modernú diagnostiku a liečbu cievnej mozgovej príhody, ktorej predcházali príspevky MUDr. Miroslava Kalinu, MUDr. Jana Šroubeka a MUDr. Ladislavy Janouškovej z Nemocnice Na Homolce v Prahe, odzneli otázky a rady prínosné pre prax. V súčasnej spoločnosti, v ktorej je cievne ochorenie mozgu 2.–3. najčastejšou príčinou smrti, je z časových hľadísk mimoriadne dôležité včasné stanovenie diagnózy a preprava na špecializované pracovisko, kde sú schopní podať pacientovi potrebnú pomoc. Výsledky panelovej diskusie preto potvrdili, že spolupráca praktického lekára a odborného lekára je viac ako žiadúca.

Konferencie, hoci bola primárne určená pre praktických lekárov, sa zúčastnilo aj množstvo študentov, ktorých problematika zobrazovacích metód zaujíma. Kongres bol riadne akreditovaný Českou lekárskou komorou, Českou asociáciou sestier i Spoločnosťou rádiologických asistentov Českej republiky.

„Pacient profituje na našej spolupráci,“ zakončil kongres, slovami určenými praktickým lekárom i svojim kolegom, predseda Radiologickej spoločnosti ČLS JEP MUDr. Marek Mechl. Odborníci a praktici sa opäť stretnú v apríli 2011, kedy sa v Prahe uskutoční kongres Zobrazovacie metódy v medicíne 2.

Bc. Katarína Prostredná
Masarykova univerzita Brno
e-mail: kaprostredna@gmail.com


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se