Syndrom bolestivého měchýře u intersticiální cystitidy: závislost mezi příznaky, endoskopickým nálezem, biopsií a léčbou


Painful Bladder Syndrome in Interstitial cystitis: Relation Between Symptoms, Endoscopy and Biopsia Results and the Treatment Effects

Background.
Interstitial cystitis/Painful Bladder Syndrome (IC) is a chronic abacterial inflammatory disease of the bladder wall. It is accompanied by predominant neuropathic pain. Typical symptoms of IC include: suprapubic pain, bladder pain even between voiding, urgency, short intervals between micturition with frequency and nocturia. The objective of the study was to find a correlation between a symptom score and endoscopy together with histopathologic findings from the detrusor biopsy and a correlation between symptoms before and after the intravesical treatment. 

Methods and Results.
We have evaluated a group of 30 patients with newly diagnosed IC prospectively. These patients were in the group 1. Control group 2 consisted of 10 patients with asymptomatic bacteriuria. Group 3 consisted of 15 patients with no voiding symptoms. Validated questionnaire (O’Leary- Sant Symptom (ICSI) and Problem Index (ICPI) was used to objectify subjective symptoms. The diagnosis of IC was based on the clinical assessment of subjective symptoms, urodynamic results, endoscopy and histology. The efficacy of therapy was found statistically significant only in the intravesical therapy. In the patients with immunohistochemically identified increased numbers of mast cells per one microscopic field, the correlation with ICSI and ICPI score was statistically significant. 

Conclusions.
Differences in symptom score in the patients before and after the treatment were found significantly higher after the intravesical (with heparin) treatment then after peroral therapy. Significant differences in the correlations of ICSI and ICPI score values with the histopathologic finding (i.e. number of mast cells) were found. 

Key words:
painful bladder syndrome, interstitial cystitis, intravesical therapy, symptom score.


Autoři: L. Zámečník 1;  T. Hanuš 1,2;  I. Pavlík 1
Působiště autorů: Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1;  Katedra urologie IPVZ, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 801-805
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Intersticiální cystitida (IC) je chronické nebakteriální zánětlivé onemocnění stěny močového měchýře a je provázeno dominující neuropatickou bolestí. Mezi typické příznaky IC patří: bolesti nad sponou, bolest v močovém měchýři i mimo močení, urgence, polakisurie či nykturie, krátké intervaly mezi mikcemi a urgentní inkontinence. Cílem studie bylo zjistit korelaci mezi symptomovým skóre, endoskopickými a histopatologickými nálezy při biopsii detruzoru a dále korelaci mezi symptomovým skóre před léčbou a po léčbě IC se zaměřením na léčbu intravezikální. 

Metody a výsledky.
Prospektivně jsme hodnotili soubor 30 pacientek s nově diagnostikovanou IC. Tyto nemocné tvořily 1. skupinu. Kontrolní skupina 2 sestávala z 10 pacientek s asymptomatickou bakteriurií. Skupinu 3 tvořilo 15 pacientek bez mikčních obtíží. K objektivizaci subjektivních příznaků byl použit validovaný dotazník OSQ (Symptom (ICSI) and Problem Indexes (ICPI). Diagnóza byla stanovena na základě vyhodnocení subjektivních obtíží, výsledků urodynamického vyšetření, endoskopického nálezu v měchýři a histologického vyšetření. Efekt terapie byl hodnocen jako statisticky významný pouze u intravezikální terapie. U pacientek vyšetřených imunohistochemickými metodami s nálezem vyššího počtu mastocytů v zorném poli jsme prokázali statisticky významnou korelaci se skóre ICPI a ICSI. 

Závěry.
Změny hodnot ICPI a ICSI před léčbou a po léčbě jsou signifikantně větší u intravezikální terapie než u perorální léčby. Byly nalezeny statisticky významné změny v korelaci hodnot skóre OSQ a histopatologickým nálezem. 

Klíčová slova:
syndrom bolestivého měchýře, intersticiální cystitida, intravezikální léčba, symptomové skóre.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se