Endoskopická a konzervativní léčba vezikoureterálního refluxu


Endoscopic and Conservative Treatment of Vesicoureteric Reflux

Background.
The aim of study is to evaluate the results of endoscopic treatment of vesicoureteric reflux (VUR) comparing with conservative mode. 

Methods and Results.
In the years 2003–2006 there were forty for children in prospective randomised study enrolled and divided into two groups. Twenty two children 1–40 months old ( 22,9 months) were operated. Dx/Ha (Deflux®) was instilled for VUR grade 3–5. The results of treatment were compared with outcome of twenty two conservatively treated randomly assigned children aged 1–32 months (mean age 13.5 months) Postoperative videourodynamic study was used to evaluate for the presence of VUR and function of the bladder and ultrasound investigation was performed too (exclusion of obstructive megaureter in operated group). There were 22 children controled after instillation. The children were followed 11–24 months. VUR was cured in 12 cases (54.5 %) and improved (grade 1–2) in 5 children (66,7 %). All children absolved treatment without any complications, excluding one case with obstructive megaureter after pyelonephritis diagnosed. There were 22 children evaluated in conservative group. Five children were cured (22.7 %) and VUR was improved (grade 1–2) in four (18.2 %). 

Conclusions.
Endoscopic miniinvasive instillation of dextranomer is safe and effective treatment of VUR in all age groups with good therapeutical outcome and minimum of adverse effects. 

Key words:
Vesicoureteral reflux, endoscopic transurethral instillation, antibacterial chemoprofylaxis, Deflux®.


Autoři: Z. Dítě 1,2;  R. Kočvara 1,2;  J. Dvořáček 1,2;  J. Langer 3;  J. Sedláček 1
Působiště autorů: Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1;  Subkatedra dětské urologie a Katedra urologie IPVZ, Praha 2;  Klinika dětského a dorostového lékařství, Praha 3
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 817-821
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Cílem sdělení je zhodnotit výsledky endoskopické léčby vezikoureterálního refluxu (VUR) ve srovnání s konzervativní léčbou. 

Metody a výsledky.
V letech 2003–2006 bylo zařazeno do prospektivní randomizované studie 44 dětí, které byly rozděleny do dvou skupin. Operováno bylo 22 dětí ve věku 1–40 měsíců ( 22,9 měs.). Dx/Ha, (Deflux®) byl instilován pacientům s VUR 3.–5. stupně. Konzervativně antibiotickou chemoprofylaxí bylo léčeno 22 pacientů ve věku 1–32 měsíců (průměrný věk 13,5 měs.). V rámci kontrolního vyšetření provádíme videourodynamické vyšetření k posouzení VUR a funkce močového měchýře a ultrazvukové vyšetření (vyloučení obstrukce operovaného močovodu). Hodnoceny byly výsledky endoskopické operační léčby 22 dětí, které byly sledovány 11–24 měsíců. Ve 12 případech (54,5 %) byl VUR vyléčen, u 5 dětí zlepšen na VUR 1.–2. stupně (22,7 %). Léčba byla bez komplikací, pouze v jednom případě byl po atace pyelonefritidy diagnostikován obstrukční megaureter. V konzervativní skupině bylo v uvedeném intervalu hodnoceno 22 dětí. V 5 případech (22,7 %) byl VUR vyléčen, u 4 dětí zlepšen na VUR 1.–2. stupně (18,2 %). 

Závěry.
Endoskopická mininvazivní instilace dextranomeru je bezpečnou a efektivní alternativu léčby vezikoureterálního refluxu ve všech věkových skupinách s dobrým léčebným efektem a minimem nežádoucích účinků. 

Klíčová slova:
Vezikoureterální reflux, endoskopická transuretrální instalace, antibakteriální chemoprofylaxe, Deflux®.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se