Možnosti stanovení lokálního rozsahu karcinomu prostaty před plánovanou radikální léčbou: prospektivní studie


Evaluation of the Tumor Extension Before Planned Radical Prostatectomy: A Prospective Study

Background.
Study compares results of preoperative diagnostic methods with measurements of tumor extension in a specimen obtained by radical prostatectomy. 

Methods and Results.
One hundred forty-six patients with clinically identified cancer were enrolled in the study and subjected to radical prostatectomy. Each patient underwent transrectal sonography (TRUS), Power Doppler sonography with 3D reconstruction (3D-PDS), and the risk of the occurrence of locally advanced tumor was assessed using Partin tables. In subgroups of localized and locally advanced tumor, individual preoperative parameters were compared. ROC curves were generated for individual preoperative parameters and the area under the curve (AUC) was calculated. Multivariate logistic regression analysis was performed to determine independent predictors of extraprostatic tumor extension. A statistically significant difference between patients with localized and locally advanced tumor was observed in PSA levels (p<0.014), PSA density (p<0.004), DRE (p<0.037), TRUS (p<0.003), and 3D-PDS (p<0.000). The highest AUC value was found for 3D-PDS 0.776, TRUS 0.670, and PSA density 0.639. According to multivariate analysis, independent preoperative predictors of extraprostatic tumor extension were PSA density, preoperative Gleason score 7, and 3D-PDS finding. 

Conclusions.
Power Doppler sonography with 3D reconstruction represents the most reliable preoperative diagnostic tool in determining locally advanced tumor. Together with PSA density and the presence of aggressive tumor (Gleason score ≥7) in prostate biopsy, it is one of independent predictors of locally advanced prostate cancer. 

Key words:
prostate cancer, diagnostics, radical prostatectomy.


Autoři: M. Záleský 1;  R. Zachoval 1,2;  Z. Šmerhovský 3;  M. Lukeš 2;  J. Heráček 2;  V. Vik 1;  V. Klemenc 1;  M. Urban 2
Působiště autorů: Urologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou, Praha 1;  Urologická klinika 3. LF UK, Praha 2;  Ústav epidemiologie 2. LF UK, Praha 3
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 793-800
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Studie hodnotí výsledky předoperačních diagnostických metod na základě jejich porovnání s rozsahem tumoru v preparátu získaném radikální prostatektomií. 

Metody a výsledky.
Do studie bylo zařazeno 146 pacientů s klinicky lokalizovaným karcinomem, kteří následně podstoupili radikální prostatektomii. U každého pacienta byla provedena transrektální sonografie (TRUS), powerDoppler sonografie s 3D rekonstrukcí (3D-PDS) a bylo stanoveno riziko lokálně pokročilého tumoru pomocí Partinových tabulek. V podskupinách lokalizovaného a lokálně pokročilého tumoru byly porovnány jednotlivé předoperační parametry. Pro jednotlivé předoperační parametry byly zkonstruovány ROC křivky a byla vypočtena plocha pod křivkou (AUC). K určení nezávislých prediktorů extraprostatického rozsahu tumoru byla provedena multivariátní logistická regresní analýza. Statisticky signifikantní rozdíl mezi pacienty s lokalizovaným a lokálně pokročilým tumorem byl zaznamenán u hodnot PSA (p<0,014), PSA denzity (p<0,004), u vyšetření DRE (p<0,037), TRUS (p<0,003) a 3D-PDS (p<0,000). Hodnota AUC byla nejvyšší pro 3D-PDS 0,776, TRUS 0,670 a PSA denzitu 0,639. Podle multivariátní analýzy patřila mezi nezávislé předoperační prediktory extraprostatického rozsahu nádorového onemocnění PSA denzita, předoperační Gleason skóre ≥7 a výsledek 3D-PDS. 

Závěry.
3D-PDS je nejspolehlivějším předoperačním diagnostickým nástrojem ke stanovení lokálně pokročilého tumoru. Spolu s PSA denzitou a přítomností agresivního tumoru (Gleason skóre ≥7) v biopsii prostaty patří mezi nezávislé prediktory lokálně pokročilého karcinomu prostaty. 

Klíčová slova:
karcinom prostaty, diagnostika, radikální prostatektomie.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se