Mikrochirurgická subingvinální varikokélektomie u dětí a dospívajících


Microsurgical Subinguinal Varicocelectomy in Children and Adolescents

Background.
Microsurgical varicocele repair has become the gold standard in adults and only a few reports are available in children and adolescents. We present our experience with this method and concentrate on the technical performance, complications and development of testicular size. 

Methods and Results.
47 patients aged 11 to 18 years (x-15.4) underwent microsurgical subinguinal repair for varicocele grade II.–III. Operation was indicated because of hypoplastic testicle (expressed by the atrophy index > 25 %), pain, large varicocele or parents preference. The patients were examined clinically, by ultrasound including the Doppler study; hormonal examination was added using the gonadoreline stimulation test. Microscope has been used to identify the internal spermatic artery, to dissect the artery from the complex of small surrounding veins and to identify the lymphatic vessels. We found 3 recurrences in 46 patients (6 %) operated for primary varicocele. The atrophy index decreased from x - 19.7 to 12.7 %, without any association with pubertal stage. Atrophy of the testis was not found in any patient. Hydrocele was detected in one patient (2.1 %), and left testicular hypertrophy also in one patient (2.1 %). 

Conclucions.
Microsurgical subinguinal varicocelectomy is a safe and efficacious method in children and adolescents; using the microscopic dissection, the internal spermatic artery and accompanying lymphatic vessels are safely spared. 

Key words:
varicocele, children and adolescents, microsurgical varicocelectomy, subinguinal varicocelectomy.


Autoři: R. Kočvara 1,2;  J. Sedláček 1;  J. Doležal 3;  Z. Staněk 3;  Z. Dítě 1,2;  J. Dvořáček 1,2
Působiště autorů: Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1;  Subkatedra dětské urologie IPVZ, Praha 2;  Urologické oddělení Nemocnice České Budějovice 3
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 763-766
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Mikrochirurgická operace varikokély se stala zlatým standardem u dospělých mužů; u dětí a adolescentů jsou zprávy ojedinělé. Předkládáme naše zkušenosti s touto metodou se zaměřením na technické provedení operace, komplikace a na vývoj velikosti varlat v souvislosti s operací. 

Metody a výsledky.
Předmětem analýzy je 47 nemocných od 11 do 18 let (x-15,4) operovaných pro varikokélu II.–III. stupně. Indikací k operaci bylo hypoplastické varle (vyjádřené indexem atrofie > 25 %), bolesti, velká varikokéla či preference rodičů. Vedle klinického vyšetření bylo provedeno ultrazvukové změření velikosti varlat, dopplerovské vyšetření, hormonální vyšetření včetně stimulačního gonadorelinového testu. K preparaci jsme použili lupové brýle a obligátně mikroskop k identifikaci arterie a její separaci od drobného sinu doprovázejících vén a k identifikaci lymfatických cév. Po operaci se vyskytly recidivy u tří nemocných ze 46 primárně operovaných (6 %). Index atrofie poklesl zx - 19,7 na 12,7 %, nezávisle na stádiu puberty v době operace. Atrofie varlete se nevyskytla. U jednoho nemocného (2,1 %) jsme zaznamenali střední hydrokélu, u jednoho nemocného (2,1 %) se vyvinula hypertrofie levého varlete. 

Závěry.
Mikrochirurgická subingvinální varikokélektomie je bezpečnou a účinnou metodou u dětí a adolescentů; mikroskopickou preparací lze dobře ochránit vnitřní spermatickou arterii i doprovodná lymfatika. 

Klíčová slova:
varikokéla, děti a adolescenti, mikrochirurgická varikokélektomie, subingvinální varikokélektomie.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se