Laparoskopická radikální nefrektomie pro parenchymový tumor ledviny – soubor 150 pacientů


Laparoscopic Radical Nephrectomy – The Cohort of 150 Patients

Background.
Minimally invasive surgery has been performing in the treatment of renal cancer at the Department of Urology in Plzeň since January 2003. We want to present and evaluate our results of laparoscopic nephrectomy (LRN) in the cohort of 150 patients. 

Methods and Results.
In our institution, 150 LRNs were performed in the period between January 2003 and April 2007, 145 of them transperitoneally and 5 retroperitoneally. These 150 LRNs were completed by 4 different surgeons. We use four trocars in a rhombus disposition for left-sided LRN, we add fifth port for liver elevation for right-sided LRN. We place four ports for retroperitoneoscopical LRN. Renal vessels are sectioned either separately with lockable clips or with endoGIA stapler en bloc. After mobilization of the kidney, it is inserted into the endobag and extracted through the extended incision after the 12 mm port in lower abdomen using splitting incision. 73 right and 77 left LRN were performed in our patients cohort. The mean age of patients was 62.5±10.2 (range 33.9–84.6) years. The mean operation time was 138±44 (55–270) minutes. The mean size on CT was 54.3±15.1 (29–101) mm. The mean hospitalization time was 6.1±2 (3–15) days. Adrenalectomy was performed in 16 patients, cholecystectomy in 4 patients and appendectomy in 3 patients. Per- operative complications appeared in 5 cases (3 %). Post- operative complications appeared in 7 patients (5 %). We can not evaluate own oncological results because of short-time follow-up. 

Conclusions:
LRN has become a new gold standard in the treatment of kidney tumours T1 (to 7 cm) and it represents an important approach in the treatment of kidney tumours in our institution. We highly recommend preoperatively biphasic CT angiography because it shows the exact number and topography of renal vessels. We prefer transperitoneal approach because of the larger working space and better topographical orientation. Patients profit from advantages of miniinvasivity mainly due to the faster return to the normal life. To the main disadvantages of this technique belong the higher technical demands on the operator and a higher prize of the procedure compared to the open operation. 

Key words:
renal cancer, minimally invasive surgical procedure, laparoscopy, nephrectomy.


Autoři: V. Eret 1;  M. Hora 1;  J. Klečka 1;  P. Stránský 1;  J. Ferda 2;  O. Hes 3;  T. Ürge 1
Působiště autorů: Urologická klinika LF UK a FN, Plzeň 1;  Radiodiagnostická klinika LF UK a FN, Plzeň 2;  Šiklův patologicko-anatomický ústav LF UK a FN, Plzeň 3
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 758-762
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Minimálně invazivní chirurgie se používá k léčbě nádorů ledvin na Urologické klinice v Plzni od ledna 2003. V práci prezentujeme a shrnujeme výsledky laparoskopické radikální nefrektomie (LRN) souboru 150 pacientů. 

Metody a výsledky.
Od ledna 2003 do dubna 2007 bylo provedeno 150 LRN, 145 transperitoneálně a 5 retroperitoneálně. Operace byly prováděny 4 operatéry. Při levostranné LRN používáme 4 porty v rombickém uspořádání, při pravostranné LRN používáme 5. port k elevaci jater. Při retroperitoneoskopické LRN umisťujeme 4 porty. Renální cévy přerušujeme buď separovaně pomocí uzamykatelných klipů nebo endoGIA staplerem en bloc. Po uvolnění ledviny vkládáme preparát do sáčku, který extrahujeme většinou střídavým řezem cestou rozšířené incize po 12 mm portu v podbřišku. V souboru bylo 73 pravostranných a 77 levostranných LRN. Průměrný věk byl 62,5±10,2 (33,9–84,6) let. Operační čas byl 138±44 (55–270) minut. Velikost tumoru ledviny byla na CT 54,3±15,1 (29–101) mm. Délka hospitalizace po operaci byla 6,1±2,0 (3–15) dny. Adrenalektomie byla provedena u 16 pacientů, cholecystektomie u 4 pacientů a appendektomie u 3 pacientů. Peroperační komplikace se objevily v 5 případech (3 %). Pooperační komplikace byly přítomny u 7 pacientů (5 %). Vlastní onkologické výsledky zatím ke krátké době sledování nemůžeme hodnotit. 

Závěry.
LRN se stala novým zlatým standardem při léčbě tumorů ledvin stádia T1 (do 7cm) a je významnou součástí léčby tumorů ledvin na našem pracovišti. Doporučujeme předoperačně provést bifázickou CT angiografii, která umožňuje přesné zobrazení počtu a topografie renálních cév. Dáváme přednost transperitoneálnímu přístupu, který nabízí větší pracovní prostor a lepší topografickou orientaci. Pacienti profitují z výhod miniinvazivity, především z rychlejšího návratu do běžného života. Nevýhodou je vyšší technická náročnost pro operatéra a vyšší cena výkonu ve srovnání s otevřenou operací. 

Klíčová slova:
nádor ledviny, miniinvazivní výkon, laparoskopie, nefrektomie.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se