Radikální cystektomie u pacientů s nádory močového měchýře – výsledky u 125 operovaných pacientů


Radical Cystectomy in the Treatment for Bladder Carcinoma: Results of 125 Operated Patients

Background.
Radical cystectomy with pelvic lymphadenectomy and urinary diversion is standard treatment in patients with muscle-invasive and selected high-risk superficial bladder cancers. The aim of our study was to evaluate oncological results and correlate prognosis with the extent of the disease. 

Methods and Results.
Data of 125 patients (33 females and 92 males) with mean age of 59.8 years were analysed. Histological diagnosis was urothelial carcinoma in 114, squamous cell carcinoma in 8 and small-cell carcinoma in 3 patients respectively. During the mean follow-up of 22.4 months the diseasefree survival (DFS) and disease-specific survival (DSS) were evaluated according to the extent of the disease. Tumours were classified as pTa, pT1, pTis in 31 (24.8 %), as pT2 in 39 (31.2 %), as pT3 in 24 (19.2%) and pT4 in 20 (16%) patients respectively. There was no tumour detected in the specimen in 11 (8.8 %) of cases (pT0). Lymph node metastases were confirmed in 36 (28.8 %) of patients. Three-year DFS and DSS were 100 % and 100 % in pT0, 76 % and 87,1 % in pTa, pT1, pTis, 69,2 % and 82,9 % in pT2, 32,9 % and 62,4 % in pT3 and 39,5 % and 36,8 % in pT4 tumours respectively (p=0,0001, p=0,0004). Three-year DFS and DSS reached 69,4 % and 51,8% in patients with negative lymph nodes and 51,8 % and 44,8 % in patients with lymph node involvement (p=0,0008, p<0,0001). 

Conclusions.
DFS and DSS after radical cystectomy depend from the local extent of the tumour and from lymph node status, which is a strong argument for its timely indication. 

Key words:
bladder cancer, radical cystectomy, pelvic lymphadenectomy.


Autoři: M. Babjuk 1;  T. Hanuš 1;  L. Šafařík 1;  J. Dvořáček 1;  I. Pavlík 1;  J. Dušková 2
Působiště autorů: Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Katedra urologie IPVZ, Praha 1;  Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 746-750
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Radikální cystektomie s pánevní lymfadenektomií a derivací moči je léčbou volby u pacientů s invazivními a rizikovými povrchovými nádory močového měchýře. Cílem práce je zhodnotit onkologické výsledky výkonu a posoudit vliv rozsahu nádoru na prognózu onemocnění. 

Metody a výsledky.
Hodnotíme výsledky 125 operovaných pacientů (33 žen a 92 mužů), jejichž průměrný věk činil 59,8 roku. Histologicky se jednalo o uroteliální karcinom u 114, o epidermoidní karcinom u 8 a o malobuněčný karcinom u 3 pacientů. Během průměrné doby sledování 22,4 měsíce hodnotíme dobu do recidivy onemocnění (DFS), respektive nádorově specifické přežití (DSS) ve vztahu k rozsahu onemocnění. Patologická klasifikace byla hodnocena jako pTa, pT1, pTis u 31 (24,8 %) operovaného, jako pT2 u 39 (31,2 %), pT3 u 24 (19,2 %) a pT4 u 20 (16 %) pacientů. V 11 (8,8 %) případech již nebyl při vyšetření preparátu nalezen nádor (pT0). U 36 (28,8 %) pacientů byly zachyceny metastázy v lymfatických uzlinách. Tříleté DFS a DSS činilo 100 % a 100 % u nádorů pT0, 76 % a 87,1 % u pTa, pT1, pTis, 69,2 % a 82,9 % u pT2, 32,9 % a 62,4 % u pT3, respektive 39,5 % a 36,8 % u pT4 (p=0,0001, p=0,0004). Tříleté DFS a DSS dosáhlo 69,4 % a 51,8 % u nemocných bez uzlinových metastáz, respektive 51,8 % a 44,8 % při lymfatickém postižení (p=0,0008, p<0,0001). 

Závěry.
Onkologické výsledky radikální cystektomie závisí na lokálním rozsahu tumoru a na stavu lymfatických uzlin, což je argumentem pro včasnou indikaci výkonu. 

Klíčová slova:
nádory močového měchýře, radikální cystektomie, pánevní lymfadenektomie.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se