Detekce karcinomu prostaty transrektální ultrasonograficky cílenou biopsií na Urologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze: analýza 1464 pozorování


Detection of Prostate Cancer by Ultrasonographically-guided Transrectal Prostate Biopsies at the Department of Urology of the First Faculty of Medicine, Charles University and General Teaching Hospital in Prague, Analysis of 1464 Cases

Background.
Early diagnostics of prostate cancer is still the most important factor in tumor-specific survival of patients harbouring this malignant disease. Without better understanding of the etiology and without relevant markers of the disease progression, only the early diagnostics of organ-confined disease can save the patient’s life. 

Methods and Results.
Throughout 7 consecutive years, 1464 transrectal prostate biopsies in 1302 patients were performed. In all cases, the age, DRE (positive or negative), prostatic volume (ccm), total PSA in peripheral blood (ng/ml) were assigned, as well as free/total PSA ratio (%) in most of them. Apart from previously used linear regression, we applied logistic regression, since only age grows linear and DRE is determined only as positive or negative. The surrogate endpoint was ROC, which determines the area applying to the relations of sensitivity and specificity of any marker. Multifactorial logistic regression then reached best results at values over 0.8 in all tested age categories with maximal deviation of 8%, which had not been achieved before. 

Conclusions.
Despite hundreds of papers published on this topic, the question of when and how the patient is indicated to the biopsy of the prostate has not been solved. A computer driven model based on 1464 documented examinations on the relatively homogeneous population is presented. On the basis of the combination of biological and statistical methods, the model can give correct predictions in 9 out of 10 cases. 

Key words:
prostate cancer, early diagnostics, computer model.


Autoři: L. Šafařík 1;  K. Novák 1;  J. Stolz 1;  M.;  J. Zlatohlávek 2;  M. Pešl 1;  M. Babjuk 1;  I. Pavlík 1;  T. Hanuš 1;  J. Dvořáček 1
Působiště autorů: Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1;  Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 788-792
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Včasná diagnostika karcinomu prostaty je stále ještě nejdůležitějším faktorem nádorově specifického přežití u nemocných postižených touto malignitou. Při neznalosti etiologie a markerů rychlosti nádorové progrese jen včasný záchyt onemocnění ohraničeného pouze na orgán, v tomto případě prostatu, může zachránit nemocnému život. 

Metody a výsledky.
V průběhu 7 let bylo provedeno 1464 transrektálních biopsií prostaty u 1302 nemocných. U všech byl zjištěn věk, výsledek digitálního rektálního vyšetřeni (DRE – pozitivní nebo negativní), objem prostaty ultrazvukem (ccm), celkové PSA v periferní krvi (ng/ml) a u většiny i poměr volné frakce PSA a celkového PSA (%). Na rozdíl od dříve užívané lineární regrese jsme užili logistické regrese, neboť pouze věk byl lineárním regresorem a DRE bylo regresorem diskrétním, nabývajícím jen 2 možných hodnot (pozitivní nebo negativní). Výsledkem byla ROC křivka, jež ohraničuje plochu, která odráží vztah mezi senzitivitou a specificitou jakéhokoliv markeru. Multifaktorialni logistická regrese pak dosáhla nejlepších výsledků při hodnotě přes 0,8 ve všech testovaných věkových kategoriích s odchylkou maximálně 8 %, což se dříve nikdy nepodařilo. 

Závěry.
Přes stovky sdělení publikovaných na toto téma se dosud nepodařilo ujednotit názory, kdy a za jakých podmínek přesně indikovat bioptickou punkci prostaty. Autoři na základě podrobného rozboru 1464 zdokumentovaných pozorování u relativně homogenní populace nabízejí počítačový model, vycházející z kombinace biologických a statistických metod, jenž je schopen určit až 9 z 10 pozorovani správně. 

Klíčová slova:
karcinom prostaty, včasná diagnostika, počítačový model.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se