Analýza výsledků perkutánních extrakcí konkrementů


Analyse of Results of Percutaneous Nephrolithotomies

Background.
Percutaneous nephrolithotomy is an effective less invasive method for the treatment of nephrolithiasis. Authors retrospectively analysed results of this procedure performed in a single centre (Department of Urology, General University Hospital, Prague) from January 2005 till June 2007. 

Methods and Results.
Patients were acquired by an analysis of operating reports performed over a period January 2005 till June 2007 and subsequently a retrospective analysis of electronic and paper patient’s records was carried out. Percutaneous nephrolithotomy was performed in 150 patients. Of those, 117 (78 %) patients underwent primary and 33 (21,3 %) secondary procedure. Analysed group consisted of 85 (56,7 %) men and 65 (43,3 %) women. Right-sided procedure was performed in 46 % (69 times) and left-sided in 54% (81 times) of cases. Mean patient’s age was 52,9 years (SD ± 16,3). Mean stone size was 18,3 (SD ± 9,5) mm. Staghorn calculi were present in 19 (12,7 %) patients and 77 (51,3 %) patients had more than 1 stone. Intracorporeal lithotripsy was necessary in 82 (54,7 %) cases. Seventy eight (52 9 %) patients were stone free after the procedure. There were 24 (16 %) patients with an anatomic abnormality of upper urinary tract. The most common (in 64,3 %) component in analysed stones was a calcium oxalate. 

Conclusions.
The amount of stone free patients is rather lower compared to the literature results. However, definitive results are always affected by auxiliary procedures (mainly extracorporeal shock wave lithotripsy), which are not included in the analysis. 

Key words:
percutaneous nephrolithotomy, lithiasis, lithotripsy.


Autoři: P. Macek;  K. Novák;  T. Hanuš;  M. Babjuk;  M. Pešl;  L. Šafařík;  K. Fógel;  V. Soukup;  J. Dvořáček;  J. Sedláček;  K. Fógel;  J. Stolz;  O. Čapoun
Působiště autorů: Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 809-812
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Perkutánní extrakce konkrementu je efektivní méně invazivní metoda léčby litiázy. Autoři retrospektivně hodnotí výsledky těchto výkonů provedených na jednom pracovišti (Urologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze) v období leden 2005 až červen 2007. 

Metody a výsledky.
Vyhledání pacientů bylo provedeno vyhodnocením operačních protokolů uvedených výkonů za leden 2005 až červen 2007. Následně byla provedena retrospektivní analýza údajů z elektronické a papírové dokumentace a jejich vyhodnocení. Perkutánní extrakci konkrementu podstoupilo v uvedeném období celkem 150 pacientů. Z toho u 117 (78 %) pacientů se jednalo o primární a u 33 (22 %) pacientů o sekundární výkon. Soubor tvořilo 85 (56,7 %) mužů a 65 (43,3 %) žen. U těchto pacientů bylo v 46 % (69x) operováno vpravo a v 54 % (81x) vlevo. Průměrný věk pacientů byl 52,9 roku (SD ± 16,3). Průměrná velikost konkrementu byla 18,3 (SD ± 9,5) mm. U 19 (12,7 %) pacientů se jednalo o odlitkovou litiázu a v 77 (51,3 %) případech se jednalo o vícečetnou litiázu. V 82 (54,7 %) případech bylo nutné provedení intrakorporální litotripse. Po výkonu byl 78 (52 %) pacientů bez reziduální litiázy. Celkem 24 (16 %) pacientů mělo anatomickou abnormalitu horních močových cest. Nejčastější složkou (v 64,3 %) analyzovaných konkrementů byl kalcium oxalát. 

Závěry.
Množství pacientů bez litiázy pouze po perkutánní extrakci je na dolní hranici literárně uváděných údajů. Definitivní efektivita řešení litiázy je nicméně dále ovlivněna dalšími výkony (zejména extrakorporální litotripsí), které nebyly do současného hodnocení zahrnuty. 

Klíčová slova:
perkutánní extrakce konkrementu, litiáza, litotripse.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Subkutánní imunoglobuliny v léčbě sekundárních imunodeficitů (reálná praxe)
Autoři:

Tofacitinib v terapii ulcerózní kolitidy
Autoři: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se