Dlouhodobé výsledky uretroplastik s použitím bukální sliznice v různých modifikacích


Long-term Results of Uretroplastic Operations Using Buccal Mucosa in Different Modifications

Backround.
Evaluation of long-term results of uretroplastic using buckle mucosa indicated in long and multiple strictures or after reconstruction of hypospadies is presented. 

Methods and Results.
49 cases of uretroplastic with buccal mucosa graft were performed. 28 patients had complicated strictures after multiple endoscopic or reconstructive operations. Onlay uretroplastic was performed in 35 cases, including ventral graft placing in first 8 patients, afterwards dorsal grafts were performed in 27 patients. In 6 cases whole circumference of urethra was replaced in two steps. The length of buccal graft varied between 30 and 80 mm, aprox. 63 mm, duplex graft was used in 3 cases in max. length of 140 mm. In follow-up on an average 45 months (3–140 months) it has occurred 6 recurrences of stricture; the need of open reoperation was in 3 patients (12.3 %), 2 relative restrictures were solved by optic urethrotomy (4 %). The reoccurrences appeared after ventral onlay in 2 cases (25%), after the dorsal onlay also in two cases (7,4 %), after two-steps uretroplastic there was 20 % (2 cases) of the reoccurrence rate. Duplex graft uretrolastics were in all cases without complications. Fistula has not occurred. All stricture recurrences were detected in period of 15 months. 

Conclusions.
Buccal mucosa graft uretroplastic is long-lasting effectiveness method with low complication rate, especially in dorsal graft placing. Complication rate does not cohere with the length of graft, uretroplastic extent, nor stricture localization. 

Key words:
uretroplastic, buccal mucosa, graft.


Autoři: R. Sobotka 1;  R. Kočvara 1,2
Působiště autorů: Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1;  IPVZ, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 781-787
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Zhodnocení dlouhodobých výsledků různého způsobu použití bukální sliznice u dlouhých či mnohočetných striktur nebo po rekonstrukci hypospadie. 

Metody a výsledky.
V letech 1995 až 2007 provedeno 49 uretroplastik s použitím bukální sliznice u pacientů ve věku 10 až 68 let, z toho 28 pacientů s komplikovanou recidivující strikturou; 35 nemocných podstoupilo plastiku metodou onlay s umístěním štěpu ventrálně u 8, dorzálně u 27; u 10 pacientů byl nahrazen celý obvod uretry ve dvou dobách. Délka štěpu se pohybovala od 30 do 80 mm, průměrně 63 mm, 4× použit duplexní štěp v délce maximálně 140 mm. Za 45 měsíců sledování (3–140) se vyskytlo šest významných restriktur (12,3 %), ve všech případech časně do patnácti měsíců od uretroplastiky. Otevřeně reoperováni 3 pacienti (6,1 %), 2 pacienti prodělali jednorázově optickou uretrotomii (4 %), 1 pacient docházel na dilatace uretry. Dvakrát recidiva následovala po ventrálním onlay (25 %), dvakrát po dorzálním onlay (7,4 %), u dvoudobých uretroplastik recidiva ve dvou případech (20 %). Píštěl jsme nezaznamenali u žádného pacienta. Použití duplexního štěpu proběhlo bez komplikací. 

Závěry.
Uretroplastika s použitím bukálního štěpu je dlouhodobě účinnou metodou s nízkým počtem komplikací, zejména při umístění štěpu dorzálně. Míra komplikací nesouvisí s délkou štěpu bukální sliznice, rozsahem plastiky ani lokalizací striktury. 

Klíčová slova:
uretroplastika, bukální sliznice, štěp.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se