Karcinom penisu*


Carcinoma of the Penis

Background.
Experience with diagnosis and results of the treatment cancer of the penis are comparatively sparse. We present our experience and treatment results of patients with this diagnosis. 

Methods and Results.
The group of 286 patients were diagnosed and treated between 1981–2006 at the First Medical School, Charles University, Prague, Department of Urology , District Hospital Ústí nad Labem. and University Hospital Na Bulovce, Department of Urology, Prague. Average age of the patients was 55 year. In 93% of cases the disease originated from an untreated phimosis Squamous cell cancer was found in 91% of the biopsies. Organ preserving surgery was done in 108 patients. Interstitial brachytherapy Ir 192 was first used as organ preserving treatment modality for patients with SCC in Czech Republic. 106 inguinal lymphadenectomies were performed, in 41 cases in a modified form. For the patients with positive lymph nodes, chemotherapy as neoadjuvant or adjuvant treatment approach was indicated. Actinotherapy was indicated minimally. Treatment complications intra- or postoperative were minimal. From our cohort 79.7 % patients survived, 39.8 % of them survived more than 10 years. 

Conclusions.
We recommended concentrating patients with this relatively rare disease to the special department with complete diagnostic and treatment care. 

Key words:
cancer of the penis, phimosis-squamous cell cancer, interstitial brachytherapy, inguinal lymphadenectomy, chemotherapy, actinotherapy.


Autoři: J. Novák;  J. Bárta;  P. Klézl
Působiště autorů: Urologické oddělení FN Na Bulovce, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 767-770
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Karcinom penisu je relativně řídce se vyskytující onemocnění. Z tohoto důvodu jsou zkušenosti s jeho diagnostikou a léčbou poměrně malé a výsledky léčby neuspokojivé. Cílem práce je vyhodnotit léčbu velkého souboru nemocných a stanovit správné diagnostické a léčebné postupy. 

Metody a výsledky.
V letech 1981–2006 bylo na Urologické klinice l. LF UK Praha, na urologickém oddělení KÚNZ Ústí nad Labem a FN Na Bulovce Praha ošetřeno 286 nemocných s karcinomem penisu. Průměrný věk nemocných byl 55 let. Etiologicky byla přítomna v 93 % fimóza. Histologicky jsme nalezli v 91 % spinocelulární karcinom. U 108 nemocných jsme provedli záchovný operační postup. Zdůrazňujeme zavedení intersticiální brachyterapie pomocí Ir 192 do léčení karcinomu penisu jako prioritu a jedinečnost v České republice. Provedli jsme 106 inguinálních lymfadenektomií, z toho 41 modifikovaných. U nemocných s pozitivními uzlinami jsme neoadjuvantně i adjuvantně podali systémovou chemoterapii. Ojediněle jsme adjuvantně indikovali i aktinoterapii. Komplikace peroperační a pooperační byly minimální. Z daného souboru přežívá 79,7% nemocných, z toho 39,8 % více než 10 let. 

Závěry.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řídce se vyskytující onemocnění, zdůrazňujeme koncentraci těchto nemocných na jedno pracoviště, kde bude zajištěna komplexní diagnostická a léčebná komplexní péče. 

Klíčová slova:
karcinom penisu, fimóza, spinocelulární karcinom, interstitiální brachyterapie, inguinální lymfadenektomie, chemoterapie, aktinoterapie.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se